Співробітники нашого Інституту разом з колегами НААН України та Опольським університетом (Польща) підготовили і надрукували науково-методичні рекомендації: "Оцінка і підвищення біогенності ґрунтів в агроценозах" - ІМВ НАН України 🇺🇦

Співробітники нашого Інституту доктор біологічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій Володимир ПАТИКА, завідувачка відділу фітопатогенних бактерій Лідія ПАСІЧНИК, завідувач відділу фізіології і систематики мікроміцетів Ярослав САВЧУК разом з колегами Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України, ННЦ “Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”, Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України та Опольського університету (Польща) підготовили і надрукували науково-методичні рекомендації: “Оцінка і підвищення біогенності ґрунтів в агроценозах”.

В рекомендаціях представлено методи визначення і підвищення біогенності ґрунту – як інтегрального показника його родючості. У рекомендаціях розглядається поточне та потенційне використання мікробіологічних індикаторів біогенності ґрунту та рекомендовано доцільні види аналізів. Для аналізування запропоновано сім показників, зокрема: визначення загальної біологічної активності ґрунту за інтенсивністю емісії вуглекислого газу у системі «ґрунт-атмосфера»; дослідження вмісту в ґрунті біомаси мікроорганізмів газохроматографічним (субстрат-індукованим) методом; оцінка потенційної нітрогеназної активності в ґрунті; активності процесу амоніфікації в ґрунті; активності процесу нітрифікації в ґрунті; потенційної денітрифікаційної активності ґрунту; чисельності окремих груп мікроорганізмів (на прикладі Azotobacter). Також у науково-методичних рекомендаціях узагальнено дані стосовно розрахунку доз внесення мінеральних добрив під бобові культури при симбіотропному живлені рослин азотом і фосфором.

Рекомендації корисні для спеціалістів аграрного сектору економіки і виробництва, мікробіологів, екологів, фізіологів рослин, селекціонерів, фітопатологів, аспірантів, студентів біологічних та агрономічних профілів.


0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *