Вибори Вченої ради Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. - ІМВ НАН України 🇺🇦

9 червня 2022 р. в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України відбулися вибори Вченої ради. У відповідності до Статуту Інституту кількісний склад Вченої ради складає 36 осіб. З них ¾ її членів обираються таємним голосуванням колективом наукових працівників Інституту. У виборах взяли участь 96 з 121 наукового працівника нашого Інституту.

Отже, до складу Вченої ради обрано:

Авдєєву Л.В., д.м.н., проф., зав. відділу антибіотиків;
Бабенко Л.П., к.б.н., в.о. зав. відділу проблем інтерферону і імуномодуляторів;
Білявську Л.О., д.б.н., ст.н.с., зав. відділу загальної та ґрунтової мікробіології;
Борзову Н.В., к.б.н., ст.н.с., ст.н.с. відділу біохімії мікроорганізмів;
Буценко Л.М., д.б.н., доц., зав. відділу фітопатогенних бактерій;
Варбанець Л.Д., д.б.н., проф., зав. відділу біохімії мікроорганізмів;
Войчука С.І., doctor of biol.sc., ст. досл., пр.н.с. відділу фізіології промислових мікроорганізмів;
Гармашеву І.Л., к.б.н., ст.н.с. відділу фізіології промислових мікроорганізмів;
Говоруху В.М., к.б.н., ст.н.с. відділу біології екстремофільних мікроорганізмів;
Громозову О.М., doctor of biol.sc., ст.н.с., ст.н.с. відділу фізіології промислових мікроорганізмів;
Данкевич Л.А., к.б.н., ст.н.с., ст.н.с. відділу фітопатогенних бактерій;
Драговоза І.В., doctor of biol.sc., ст.н.с., пр.н.с. відділу антибіотиків;
Загородню С.Д., к.б.н., ст. досл., зав. відділу репродукції вірусів;
Калінчик О.О., заступника директора Інституту з загальних питань;
Кириченко А.М., д.б.н., ст.н.с., зав. лабораторії вірусів рослин, голову первинної профспілкової організації ІМВ НАНУ;
Коваленка О.Г., doctor of biol.sc., проф., пр.н.с. лабораторії вірусів рослин;
Курдиша І.К., д.б.н., проф., зав. відділу мікробіологічних процесів на твердих поверхнях;
Леонову Н.О., к.б.н., ст.н.с., ст.н.с. відділу загальної та ґрунтової мікробіології, секретаря спеціалізованої ради ІМВ НАНУ по захисту дисертацій;
Пасічник Л.А., doctor of biol.sc., ст.н.с., ст.н.с. відділу фітопатогенних бактерій;
Патику В.П., doctor of biol.sc., проф., академіка НААН України, гол.н.с. відділу фітопатогенних бактерій;
Савчука Я.І., к.б.н., в.о. зав. відділу фізіології і систематики мікроміцетів;
Cкороход І.О., к.б.н., ст.н.с. відділу мікробіологічних процесів на твердих поверхнях;
Скроцького С.О., к.т.н., зав. лабораторії біотехнології мікробного синтезу;
Таширева О.Б., д.т.н., проф., зав. відділу біології екстремофільних мікроорганізмів;
Фоміну М.О., doctor of biol.sc., ст.н.с., пр.н.с. відділу фізіології промислових мікроорганізмів;
Хархоту М.А., к.б.н., зав. лабораторії біологічних полімерних сполук;
Щербатенка І.С., д.б.н., ст.н.с., ст.н.с. лабораторії вірусів рослин;

Директор Інституту, академік НАН України Співак М.Я. входить до складу Вченої ради за замовченням.

Наказом директора Інституту № 14 від 16 червня 2022 р. до cкладу Вченої ради призначено:

Андрієнко О.В., к.б.н., вченого секретаря ІМВ НАНУ;
Лазаренко Л.М., д.б.н., ст.н.с., заступника директора Інституту з наукової роботи;
Сафронову Л.А., д.б.н., ст.н.с., заступника директора Інституту з наукової роботи;
Підгорського В.С., д.б.н., проф., академіка НАН України, радника при дирекції ІМВ НАНУ;
Іутинську Г.О., д.б.н., проф., член-кор. НАН України, гол.н.с. відділу загальної та ґрунтової мікробіології;
Мацелюха Б.П., д.б.н., проф., член-кор. НАН України, зав. лабораторії генетики мікроорганізмів;
Товкача Ф.І., д.б.н., ст.н.с., член-кор. НАН України, зав. відділу молекулярної генетики бактеріофагів;
Булигіну Т.В., к.б.н., н.с. відділу біохімії мікроорганізмів, голову РМВ

Categories: Events

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *