Набір до аспірантури Інституту – 2022 - ІМВ НАН України 🇺🇦

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України оголошує набір до аспірантури Інституту за спеціальністю 091 Biology (спеціалізації «мікробіологія», «вірусологія», «біотехнологія»).

Entrance exams [in Ukrainian] до аспірантури складаються з:

Спеціалізації (мікробіологія, вірусологія, біотехнологія) на вибір;
Іноземної мови (іспити проводяться у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, тел.: (044) 278-89-71, http://langcenter.kiev.ua));

Вступний іспит зі спеціальності відбудеться  у приміщенні Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Вступний іспит з іноземної мови відбудеться у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

Прийом документів для вступу до аспірантури відбувається за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 154, ІМВ НАНУ, к. 248, служба вченого секретаря. 

 List of documents for admission to postgraduate studies:

1. Заява на ім’я директора Інституту (див. зразок), where, in particular, it is necessary to indicate which foreign language the applicant will chose;
2. Копії дипломів спеціаліста або магістра про вищу освіту з копіями додатків до них з переліком прослуханих курсів та оцінками;
3. Копії диплому бакалавра та додатку до нього з переліком прослуханих курсів та оцінками*;
4. Копія громадського паспорту;
5. Медична довідка за формою 086-у;
6. Особистий листок з обліку кадрів (якщо абітурієнт працює, то листок оформлюється за основним місцем роботи і засвідчується у відділі кадрів; якщо абітурієнт не працює, то оформлюється у відділі кадрів ІМВ НАНУ);
7. Автобіографія;
8. Копія довідки про надання ідентифікаційного коду.
9. Реферат об’ємом 16-20 стор. або відтиски друкованих праць (не тези) (якщо є).
10. 3-4 фотокартки формату 3х4 см.
11. Швидкозшивач або папка на зав’язках.
*The originals of the documents are presented personally by the applicant.

Додаткова інформація в розділі “PhD studies“.

Enrollment in postgraduate studies based on the results of the entrance exams and the decision of the competitive commission takes place by order of the director of the Institute. The same order appoints supervisors of graduate students.

Postgraduate students studying under the state order are paid a monthly stipend in accordance with the Legislation of Ukraine.

With post-graduate students studying under the state order, the Institute concludes an Agreement on the training of a post-graduate student (see app.1), where the rights and obligations of both parties are prescribed. This Agreement is made in two copies and is kept by both parties.

Після зарахування до аспірантури аспірант разом з керівником розробляє загальний індивідуальний план роботи над дисертацією з урахуванням навчального плану Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, затвердженого Вченою радою та директором ІМВ НАН України. Затвердження теми дисертації та індивідуального плану відбувається на засіданні Вченої ради Інституту не пізніше 3-х місяців від початку навчання в аспірантурі. Затвердження теми відбувається наступним чином: аспірант повинен чітко і ясно сформулювати обґрунтування майбутньої дисертації, цілі і задачі роботи і пропоновану тему дисертації. К моменту затвердження теми аспірант повинен орієнтуватись в основних літературних джерелах з питань своєї дисертації і відповідати на питання членів Вченої ради.

Post-graduate students from abroad are provided with places in the dormitories for post-graduate students of the National Academy of Sciences of Ukraine during their studies. To live in a dormitory, a graduate student concludes an agreement for the use of living space (see app.2). 

Контактні телефони: (044) 526-23-89

Вчений секретар, к.б.н. Андрієнко Олена Володимирівна, Захарченко Наталія Станіславівна

Categories: EventsOther

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *