Освітньо-наукові програми - ІМВ НАН України 🇺🇦

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА з підготовки доктора філософії в галузі біології – 2016 рік

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА з підготовки доктора філософії в галузі біології – 2020 рік

General educational and scientific programs [in Ukrainian]

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Інститутів НАН України за спеціальністю 033 “Філософія науки та культури”

Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1»

Робоча програма “Методологія, організація та технологія наукових досліджень”

Силабус з навчальної дисципліни “Методологія, організація та технологія наукових досліджень”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №328 “Про забезпечення виконання в НАН України освітньої складової освітньо-наукової програми аспірантури з загальнонаукових філософських та мовних компетентностей”

Programs of the main academic disciplines [in Ukrainian]

Робоча програма “Мікробіологія”

Силабус з навчальної дисципліни “Мікробіологія”

Робоча програма “Вірусологія”

Силабус з навчальної дисципліни “Вірусологія”

Робоча програма “Мікробна біотехнологія”

Силабус з навчальної дисципліни “Мікробна біотехнологія”

Робоча програма “Педагогічна практика”

Силабус з навчальної дисципліни “Педагогічна практика”

Договір про проведення педагогічної практики з ВІДКРИТИМ МІЖНАРОДНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

Договір про проведення педагогічної практики (НАУ)

Programs of educational disciplines of free choice [in Ukrainian]

Робоча програма “Антибіотики. Пробіотики.”

Силабус з навчальної дисципліни “Антибіотики. Пробіотики.”

Робоча програма “Фітопатогенні бактерії”

Силабус з навчальної дисципліни “Фітопатогенні бактерії”

Робоча програма “Екстремофільні мікроорганізми”

Силабус з навчальної дисципліни “Екстремофільні мікроорганізми”

Робоча програма “Молекулярна генетика та мікробіологія”

Силабус з навчальної дисципліни “Молекулярна генетика та мікробіологія”

Робоча програма “Основи мiкологii”

Силабус з навчальної дисципліни “Основи мiкологii”

Робоча програма “Екологія мікрорганізмів”

Силабус з навчальної дисципліни “Екологія мікрорганізмів”

Робоча програма “Віруси бактерій”

Силабус з навчальної дисципліни “Віруси бактерій”

Робоча програма “Біохімія мікроорганізмів”

Силабус з навчальної дисципліни “Біохімія мікроорганізмів”

Lessons schedule

2 семестр 2022-2023 навчального року (див. за посиланням)