Забезпечення освітньої діяльності - ІМВ НАН України 🇺🇦

Протокол №2 засідання Приймальної комісії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України від 29 вересня 2022 року.

Основні нормативні документи

Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” 

Статут Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (ІМВ НАН України)

Концепція освітньої діяльності ІМВ НАН України на третьому рівні вищої освіти

Кодекс академічної доброчесності ІМВ НАН України

Освітні програми – документація

Educational and scientific programs

Акредитація освітньої програми “Мікробіологія”

Кадрове забезпечення освітньої програми

Проєкт освітньо-наукової програми з підготовки доктора філософії в галузі біології – 2021-2022 рік

Обговорення проекту освітньої програми

Рецензії на освітньо-наукові програми

Рецензія на освітньо-наукову програму “Мікробіологія” д.б.н., професора, чл.-кор. НАН України С.В. Дзядевича

Рецензія на освітньо-наукову програму “Мікробіологія” д.б.н., професора, чл.-кор. НАН України В.О. Іваниці

Рецензія на освітньо-наукову програму “Мікробіологія” д.б.н., професора Л.М. Сківка

/wp-content/uploads/2021/08/navch_plan_2020.pdf(відкривається у новій вкладці)

Навчальні плани

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 2022-2023
1 семестр 2022-2023 навчального року

Навчальний план від 22 жовтня 2022 року

Положення

ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки кадрів в ІМВ НАН України
ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в ІМВ НАН України
ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вибір навчальних дисциплін в ІМВ НАН України
ПОЛОЖЕННЯ про освітні програми ІМВ НАН України
ПОЛОЖЕННЯ про проектні групи ІМВ НАН України
ПОЛОЖЕННЯ про робочу програму навчальної дисципліни в ІМВ НАН України
ПОЛОЖЕННЯ про критерії та порядок оцінювання навчальної діяльності аспірантів в ІМВ НАН України
ПОЛОЖЕННЯ про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІМВ НАН України
ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ІМВ НАН України 
ПОЛОЖЕННЯ про боротьбу з дискримінацією та сексуальними домаганнями ІМВ НАН України 
ПОЛОЖЕННЯ про гаранта освітньої програми ІМВ НАН України
ПОЛОЖЕННЯ про організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в ІМВ НАН України
ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг стейкхолдерів 
ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну практику здобувачів ступеня доктора філософії в ІМВ НАН України
ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих у неформальній освіті
ПОЛОЖЕННЯ про академічний плагіат в ІМВ НАН України
ПОЛОЖЕННЯ про боротьбу з корупцією в ІМВ НАН України
ПОЛОЖЕННЯ про апеляцію результатів перевірки знань

Накази

Наказ про створення коміссії по протидії і запобіганню корупції

Наказ про створення комісії з академічної доброчесності

Наказ про створення комісії з попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями

Наказ про створення проектної групи

Наказ про створення апеляційної

Додаткові матеріали

Матеріально-технічна база

Безкоштовна перевірка на плагіат 

Договор про надання послуг ТОВ “АНТИПЛАГІАТ” щодо доступу до онлайн-сервісу   

БЕЗКОШТОВНІ ПРОГРАМИ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТУ НА ПЛАГІАТ