Премії та нагороди - ІМВ НАН України 🇺🇦
STATE PRIZE OF THE USSR IN THE FIELD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Підоплічко М.М., Білай В.Й. – за створення та впровадження у медичну практику нового лікувального препарату (1952)
Кваснiков Є.І.– за створення технології одержання кормового білка з нафтпродуктів за допомогою мікроорганізмів (1971)
Білай В.Й., Нікольська О.О. – за розробку технології одержання ферментів каталаза та глюкозооксидаза (1978)

PRIZE OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE USSR

Смірнов В.В., Рубенчик Л.Й., Андрeюк К.І., Білай В.Й., Козлова І.О., Коваль Е.З. – за цикл робіт «Мікробна корозія промислових матеріалів та заходи ії запобіганню» (1983)

STATE AWARD OF UKRAINE IN THE FIELD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Смірнов В.В., Резнік С.Р. – за розробку наукових основ використання бактерій як лікувально-профiлактичних засобів та створення на цій основі препарату «Бактерин –SL” (1987)
Квасніков Є.І., Коваленко Н.К. – за розробку «Геролакт і бактеріальна закваска Стрептосан. Промислове виробництво і застосування» (1989)
Мацелюх Б.П., Стрижкова Г.М., Стенько А.С. – за цикл робіт “Генетика, селекція і впровадження у виробництво промислових мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків і каротину” (1991)
Смірнов В.В., Резнік С.Р., Слабоспицька А.Т., Сорокулова І.Б., В’юницька В.О. -за цикл робіт «Теоретичне обгрунтування, конструювання, освоєння промислового виробництва і впровадження в клінічну практику принципово нового медичного пробіотика Біоспорину» (1995)
Квасніков Є.І., Підгорський В.С., Коваленко Н.К., Нестеренко О.О., Головач Т.М., Мацюк В.М. – за цикл робіт «Біологія молочнокислих бактерій, розробка наукових принципів створення на їх основі препаратів і продуктів спрямованої дії для людини та тварин, організація їх промислового виробництва та впровадження в народне господарство» (1997)
Скрипаль І.Г., Панченко Л.П., Малиновська Л.П., Єгоров О.В. – за цикл робіт «Теорія і практика створення антисигнатурних олігодезоксирибонуклеотидів як універсальних антимікробних засобів»(2001)
Гвоздяк Р.І., Матишевська М.С., Воцелко С.К., Литвинчук О.О. – за розробку «Теорія та практика біотехнології випуску Ксампану та Енпосану, розробка науко-вих засад та технології їх використання в текстильній, хімічній, харчовій промисловості та сільському господарстві» (2001)
Співак М.Я., Лазаренко Л.М., Смірнов В.В. – за цикл робіт «Екосистемний моніторинг вірусних інфекцій: діагностика та профілактика» (2005)
Варбанець Л.Д., Здоровенко Г.М., Захарова І.Я., Пирог Т.П., Яковлєва Л.М., Грінберг Т.О. – за цикл робіт «Глікополімери бактерій: закономірності структурної організації макромолекул, функціонально-біологічна активність і аспекти практичного використання» (Указ Президента України вiд 30.11.2009 № 979/2009)
Іутинська Г.О., Курдиш І.К., Білявська Л.О. – за цикл робіт «Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві» (2018)

AWARD OF PRESIDENTS: NAS OF UKRAINE, NAS OF BELARUS, NAS OF MOLDOVA

Смірнов В.В – за роботу «Підготовка та публікування каталогів України та Белорусії колекції культур мікроорганізмів» (2000)
Іутинська Г.О., Валагурова О.В., Козирицька В.Є. – за роботу «Стрептоміцети: екологія, систематика, синтез біологічно активних речовин і практичні аспекти їх застосування» (2004)

PRIZE OF THE PRESIDENT OF UKRAINE FOR YOUNG SCIENTISTS

Загородня С.Д. (як співавтор) – за цикл робіт «Фундаментальні закономірності вірус-клітинної взаємодії для діагностики і лікування герпетичної та папіломавірусної інфекції» (указ Президента України № 1122/2008 від 01.12.2008 р.)
Левчук О.Б., Юзвенко Л.В., Сабірова Т.Ю. – за цикл робіт «Молекулярно-біологічна характеристика структурних компонентів фіторабдовірусів» (2009)
Бабенко Л.П. – за цикл робіт «Роль молекулярних структур клітин та мікроорганізмів в формуванні імунорезистентності організму в нормі та при патології» (2010)
Данкевич Л.А., Леонова Н.О. – за цикл робіт «Фундаментальні та прикладні аспекти ефективної взаємодії мікроорганізмів і рослин у сучасних агроекосистемах» (Указ Президента України № 659/2013 від 02.12.2013 р.)
Богорад-Кобельська О.С. – за цикл наукових праць «Розробка та біотестування нових сполук з противірусною та протипухлинною активністю» (2015)
Кушкіна А.І., Король Н.А., Файдюк Ю.В. за цикл наукових праць «Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу»(2016)
Білявська Л.О., Науменко К.С., Шидловська О.А. – за цикл робіт «Особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції та розробка перспективних засобів антивірусної дії» (Указ Президента України №903/2019 від 13 грудня 2019 року)
Булигіна Т.В., Гнатюк Т.Т. – за цикл робіт «Хвороби сої: діагностика, біоконтроль, профілактика» (Указ Президента України №903/2019 від 13 грудня 2019 року)
Златогурська М.А., Лобода М.І., Гаврилюк О.А., Дімова М.І. – за цикл робіт «Мікробні технології для біоремедіації та підвищення продуктивності агроекосистем» (2022)

PRIZE OF THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE TO THE MOST TALENTED YOUNG SCIENTISTS IN THE FIELD OF FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT

Хархота М.А., Бабенко Л.П. – за цикл робіт «Розробка нових підходів до створення пробіотичних препаратів для профілактики та корекції порушень мікробіоценозу та імунодефіцитних станів» (2013)
Василюк О.М., Дзюблюк Н.А., Лівінська О.П., Нечипуренко О.О. – за роботу «Вивчення пробіотичних властивостей бактерій родів Lactobacillus i Bacillus та розробка біологічних препаратів і продуктів на їх основі» (2018)
Грабова Г.Ю., Говоруха В.М., Письменна Ю.Б. – за цикл робіт «Мікробіоценоз ґрунту за техногенного навантаження та його участь у підтримці родючості сільськогосподарських угідь» (2021)

ПРЕМІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЗА ОСОБЛИВІ ДОСЯГНЕННЯ МОЛОДІ У РОЗБУДОВІ УКРАЇНИ

Балко О.Б. – за наукові досягнення (2015)

AWARD OF THE NAS OF UKRAINE FOR YOUNG SCIENTISTS

Левчук О.Б., Юзвенко Л.В., Сабірова Т.Ю. – за цикл робіт „Молекулярно-біологічна характеристика структурних компонентів фіторабдовірусів»” (указ Президента України від 03.11.2009 № 891/2009).
Полтавська О.А., Гармашева І.В. – за цикл робіт «Таксономічне положення та біологічна активність молочнокислих бактерій та біфідобактерій» (2010)
Гузик О.Й., Демченко О.А. – за цикл праць «Отримання фармацевтично-цінних білків у рослинах та вивчення стійкості трансгенних рослин до фітопатогенних вірусів» (Указ Президента України № 1111/2011 від 09.12.2011 р.)

PRIZE named after D.K. ZABOLOTNY NAS OF UKRAINE

Awarded since 1968
Дроботько В.Г. – за цикл робіт «Фітонциди – антибіотичні речовини з вищих рослин» (1968)
Бершова О.І. – за монографію «Мікроелементи і грунтові мікроорганізми» (1969)
Підоплiчко М.М., Білай В.Й. – за монографію «Токсиноутворюючі мікроскопічні гриби і захворювання людини і тварин, які ними викликаються» (1970)
Рубенчик Л.Й. – за монографію «Мікроорганізми – біологічні індикатори» (1972)
Андрeюк К.І. – за монографію «Грунтові актиноміцети та вищі рослини» (1974)
Бeльтюкова К.Г., Корольова І.Б., Мурас В.О. – за монографію «Бактеріальні хвороби зернобобових культур» (1976)
Кваснiков Є.І., Нестеренко О.О. – за монографію «Молочнокислі бактерії та шляхи їх застосування» (1979)
Малашенко Ю.Р., Романовська В.О. – за цикл робіт “Вивчення властивостей метанокислюючих мікроорганізмів і проблеми їх культивування” (1982)
Смірнов В.В., Рeзнiк С.Р. – за монографію «Спороутворюючі аеробні бактерії – продуценти біологічн активних речовин» (1984)
Затула Д.Г. – за цикл робіт «Антигенна подібність мікроорганізмів і злоякісних новоутворювань» (1986)
Захарова І.Я., Косенко Л.В., Варбанець Л.Д. – за цикл робіт «Полісахариди бактерій і методи іх вивчення» (1988)
Мацелюх Б.П. – за монографію «Генетичні карти мікроорганізмів» (1990)
Жданова Н.М., Василевська А.І. – за цикл робіт «Меланінвмісні гриби в екстремальних умовах» (1992)
Іванов В.М. – за цикл робіт «Кінетика та стехіометрія росту популяції мікрорганізмів» (1993)
Гвоздяк Р.І., Матишевська М.С. – за монографію «Мікробний полісахарид ксантан» (1994)
Підгорський В.С., Коваленко Е.О., Симоненко І.О. – за монографію «Лектини бактерій» (1995)
Скрипаль І.Г., Бабічєв В.В., Малиновська Л.П. – за цикл робіт «Фундаментальні основи реалізації патогенних потенцій молікутами – збуднитками «жовтяниць рослин» (1996)
Менджул М.І., Нестерова Н.В., Лисенко Т.Г. – за монографію “Особливості структури і стратегії фунціонування геномів ціанофагів” (1997)
Дяченко Н.С., Носач Л.М. – за цикл робіт «Молекулярні властивості лімфотропних вірусів людини, включаючи ВІЛ, та їх взаємовідносини з клітинами в умовах монозмішаної інфекції як основа розробки засобів етіотропної терапії та методів специфічної діагностики» (1999)
Співак М.Я., Лазаренко Л.М. – за цикл робіт «Роль системи інтерферону в імунопатогенезі бактеріальніх та вірусних інфекцій» (2001)
Іутинська Г.О., Антипчук А.Ф., Валагурова О.В. – за цикл робіт «Функціонування мікробних ценозів грунту в умовах антропогенного навантаження» (2003)
Курдиш І.К., Патика В.П. – за цикл робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління для рослинництва» (2005)
Зайченко О.М., Андрієнко О.В., Циганенко К.С. – за монографію «Макроциклічні трихотеценові мікотоксини» (2010)
Товкач Ф.І., Пасічник Л.А. – за цикл робіт «Фітопатогенні бактерії – збудники особливо небезпечних хвороб рослин та їх автономні генетичні елементи» (2013)
Коваленко Н.К., Гармашева І.Л., Олещенко Л.Т. – за цикл робіт «Механізми пробіотичної дії молочнокислих бактерій: сучасний стан і перспективи» (2019)
Авдєєва Л.В., Драговоз І.В., Буценко Л.М. – за цикл робіт «Екзометабулом, біологічна активність мікроорганізмів ризосфери та біологічний контроль фітопатогенних бактерій» (2022)

ПРЕМІЯ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ НАН УКРАЇНИ

Співак М.Я. – за цикл робіт «Проблеми вродженої імунорезистентності та вікової фізіології і токсикології» (2010)

PRIZE named after I.I. Mechnikov NAS of Ukraine

Смірнов В.В., Сорокулова І.Б., Рева О.М. – за цикл робіт «Генетичні та фізіологічні особливості ендофітних бактерій роду Bacillus і перспективи їх біотехнологічного використання для захисту рослин. Створення нового високоефективного екологічного препарату фітоспорин» (2002)
Співак М.Я., Лазаренко Л.М. – за цикл робіт «Інтерферон та система мононуклеарних фагоцитів» (2004)
Підгорський В.С., Коваленко Н.К., Головач Т.М. – за цикл робіт «Систематика, біологічна активність та природа взаємовідносин молочнокислих бактерій з макроорганізмом» (2006)

Лідія БАБЕНКО, Ростислав БУБНОВ, Марина КРИВЦОВА – за цикл робіт «Корекція мікробіому як спосіб персоніфікованої терапії патологічних станів різної етіології» (2023)

PRIZE named after O. V. PALLADIN National Academy of Sciences of Ukraine

Смірнов В.В. – за монографію “Жирнокислотні профілі бактерій, патогенних для людини і тварин” (1995)
Співак М.Я., Лазаренко Л.М., Жолобак Н.М. – за цикл робіт «Молекулярно-біологічні особливості інтерфероногенезу та створення науково-обгрунтваних підходів до використання препаратів інтерферонів і їх індукторів при патології». (2011)

ПРЕМІЯ  ЗА КРАЩЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ, ВИПУЩЕНЕ ПІД ГРИФОМ НАН УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 3-Х РОКІВ

Пирог Т.П., Іутинська Г.О., Софілканич А.П., Конон А.Д. – за монографію «Мікробні поверхнево-активні речовини у природоохоронних технологіях» (2017)