Спеціалізована вчена рада Д 26.233.01 із захисту докторських дисертацій - ІМВ НАН України 🇺🇦

В Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.233.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за наступними спеціальностями:

03.00.06 – вірусологія

03.00.07 – мікробіологія

03.00.20 – біотехнологія

Головою спеціалізованої вченої ради є директор Інституту, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України Микола Якович Співак

Склад спеціалізованої вченої ради затверджено у кількості 19 членів (наказ МОН України № 894 від 10.10.2022 р.) (завантажити PDF).  

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження
наукового ступеня доктора наук Д 26.233.01

Голова ради:
1. Співак Микола Якович, д.б.н., професор, директор Інституту, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.06.

Заступники голови:
2. Підгорський Валентин Степанович, д.б.н., професор, радник при дирекції, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.20.

Вчений секретар:
3. Nataliia Leonova, к.б.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.07.

Члени ради:
4. Liliia Avdeeva, д.мед.н., професор, завідуюча відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.07;
5. Дзядевич Сергій Вікторович, д.б.н., професор, заступник директора, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.20;
6. Zadorozhna Viktoria, д.мед.н., професор, директор Інституту, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», спеціальність 03.00.06;
7. Halyna Iutynska, д.б.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.07;
8. Кириченко Ангеліна Миколаївна, д.б.н., с.н.с., завідуюча лабораторії, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.06;
9. Maryna Kryvtsova, д.б.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 03.00.07;
10. Ivan Kurdysh, д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.20;
11. Liudmyla Lazarenko, д.б.н., с.н.с., заступник директора, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.20;
12. Bogdan Matseliukh, д.б.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.06;
13. Lidiia Pasichnyk, д.б.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.07;
14. Volodymyr Patyka, д.б.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.20;
15. Tetiana Pyrog, д.б.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 03.00.20;
16. Рибалко Світлана Леонтіївна, д.мед.н., професор, завідуюча лабораторії, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», спеціальність 03.00.06;
17. Руденко Адель Вікторівна, д.б.н., професор, завідуюча відділу, ДУ «Інститут урології НАМН України», спеціальність 03.00.07;
18. Larysa Safronova, д.б.н., с.н.с., заступник директора, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.07;
19. Fedir Tovkach, д.б.н., с.н.с., завідувач відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.06.

Нормативні документи:

  • Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197 «Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF#Text
  • Наказ МОН України від 13 грудня 2021 р. № 1359 «Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#Text
  • Наказ МОН України від 23.09.2019 р. № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text
  • Інструктивний лист щодо застосування наказу МОН України від 23.09.2019 р. № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (завантажити PDF).
  • Hаказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 «Вимоги для оформлення дисертацій» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n13, (завантажити PDF).

Переліки необхідних документів (завантажити PDF)