Монографії - ІМВ НАН України 🇺🇦
2020

BACTERIOCINS OF GRAM-NEGATIVE BACTERIA

O.I. Balko, L.B. Zelena, O.B. Balko, L.V. Avdeeva, 2020
NVP "Naukova dumka" Publishing House of the National Academy of Sciences of Ukraine" 2020. - 240 p.
ISBN 978-966-00-1750-4
Download pdf [in Ukrainian]

БАКТЕРІОЦИНИ ГРАМНЕГАТИВНИХ БАКТЕРІЙ
2016

Synthesis and biomedical applications of nanodispersed cerium dioxide

A.B. Shcherbakov, O.S. Ivanova, N.Ya. Spivak, V.V. Kozyk, V.K. Ivanov
Tomsk: Publishing House of Tomsk State University, 2016. – 476 p.
ISBN 978-5-94621-508-4

2016

Soybean diseases: monitoring, diagnosis, protection (edited by V.F. Petrichenko, V.P. Patyka)

V.F. Petrychenko, V.P. Patyka, L.A. Pasichnik, N.V. Zhitkevich, G.B. Gulyaeva, I.P. Tokovenko, K.S. Korobkova, L.M. Lazarenko, T.T. Hnatyuk, O.O. Lytvynchuk, O.M. Zakharova, L.V. Kirylenko, O.A. Demchenko, L.P. Babenko, A.M. Kyrychenko, O.V. Korniychuk, S.V. Ivanyuk, S.I. Kolisnyk, S.Ya. Kobak, V.S. Zadorozhnyi, S.Ya. Kots, P.M. Mamenko, P.V. Pisarenko, L.G. Bilyavska, Yu.V. Bilyavskyi, D.V. Sherepitko, A. Bzhozovska, A.V. Kalinichenko, O.A. Boyko, S.V. Pida
Vinnytsia: Vindruk, 2016. – 106 p.
ISBN 978-617-7295-03-6

2015

Biotechnology of the rhizosphere of vegetable plants (edited by V.P. Patyka)

V.P. Patyka, T.M. Melnychuk, M.K. Sherstoboev, L.M. Tataryn, S.R. Zubachev, A.V. Kalinichenko, S.P. Halimonyk, Yu.M. Shkatula, L.V. Kyrylenko, T.Yu. Parkhomenko, I.O. Kamenev
Vinnytsia: PE "TD Edelweiss and K", 2015. - 266 p.
ISBN 978-617-7237-04-3

2014

Peptidases of microorganisms and methods of their research

L.D. Varbanets, E.V. Matselyuh
Kyiv: Naukova Dumka, 2014. – 326 p.
ISBN 978-966-00-1413-8

2014

Corrosionally active microbial communities

H.A. Iutynskaya, L.M. Purish, D.R. Abdulina
Saarbrücken (Deutschland): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 163 p.
ISBN 978-3-659-49435-2

2014

Biofilms of hospital ecosystems: state of the problem and modern approaches to its solution

(sub-ed. A.V. Mokienko, V.A. Pushkinoi, A.I. Gozhenko). Collection of works.
A.V. Mokiyenko, V.A. Pushkin, V.A. Samoilenko, L.V. Matusiak, T. Gabysonia, A.I. Gozhenko, N.F. Petrenko, O.I. Balko, A.B. Balko, L.V. Avdeeva, V.G. Voytsekhovsky, N.N. Mogilevkaya, Zh.V. Sobkova, I.G. Kostenko, E.V. Pokas, A.A. Shevchenko, S.I. Harkavyi, L.V. Didenko, T.A. Smirnova, E.R. Tolordava, M.V. Zubasheva, , H.G. Kardash, D.A. Kurshin, O.V. Emshanov
Odesa: VNP "Interservice" LLC, 2014. - 578 p.
ISBN 978-617-696-195-6

2014

Biological fixation of nitrogen. Associative nitrogen fixation. Volume 4

S.Ya. Kots, V.V. Morgun, V.P. Patyka, V.F. Petrychenko, E.V. Nadkernychnaya, E.V. Kirichenko
Kyiv: Logos, 2014. – 412 p.
ISBN 978-966-171-753-3

2014

Nanosized systems and nanomaterials: research in Ukraine (under the editorship of A.H. Naumovts). Collection of works

V.S. Podgorskyi, N.K. Kovalenko, I.L. Garmasheva, E.P. Lyvinskaya, F.I. Tovkach, T.E. Gorb, L.V. Romanyuk, A.I. Kushkina, A.N. Ostapchuk, T.V. Ivanitsa, N.A. Korol, Yu.V. Faydyuk, I.K. Kurdysh, A.A. Roy, I.A. Skorokhod, A.Yu. Chebotarev, I.A. Gerasimenko
Kyiv: Akademperiodika, 2014. – 768 p.
ISBN 978-966-360-260-8

2014

Bioinformatics and Data Analysis in Microbiology (ed. by Özlem Taştam Bishop)

M. Jiwaji, G.F. Matcher, R. Dorrington, M. Graham, G. van Domselaar, P. Stothard, S. Coughlan, S. Barreira, C. Seoighe, T. Downing, J. Hotchkiss, N.J. Mulder, A. Valverde, P. De Maayer, D.A. Cowan, J.B. Goll, S. Szpakowski, K. Krampis, K.E. Nelson, J. McCafferty, A. Fodor, O. Palyi, V. Shankar, M. Sagova-Mareckova, O.N. Reva, W.Y.Chan, O.K.I. Bezuidt, S.V. Lapa, L.A. Safronova, L.V. Avdeeva, R. Borriss
Norfolk (UK): Caister Academic Press, 2014. – 254 p.
ISBN 978-1-908230-39-3 (hardbook)

2013

Mycobiota of Ukrainian Polesia: consequences of the Chernobyl disaster

N.N. Zhdanova, V.A. Zakharchenko, A.T. Shkolnyi, N.D. Kuchma, L.V. Artyshkova, Yu.S. Sadovnikov, V.V. Vember, L.T. Nakonechnaya, I.N. Kurchenko, E.V. Sokolova, A.A. Orlov, T.I. Redchyts, V.A. Zheltonozhskyi, L.V. Sadovnikov, T.N. Lashko, M.V. Zheltonozhskaya, A.A. Grodzinskaya, S.A. Syrchyn, S.P. Wasser, Yu.V. Karpenko, A.K. Pavlychenko, S.V. Olyshevskaya, T.I. Tugai
Kyiv: Naukova dumka, 2013. – 624 p.
ISBN 978-966-00-1329-2

2013

Nanocrystalline cerium dioxide: properties, production, application

V.K. Ivanov, A.B. Shcherbakov, A.E. Baranchikov, V.V. Kozyk
Tomsk (Russian Federation): LLC "Izdatelstvo TGU", 2013. - 284 p.
ISBN 978-5-7511-2182-2

2012

Buckwheat diseases: ecology, properties of pathogens, prevention

V.K. Shevchuk, O.A. Demchenko, L.V. Yuzvenko, L.F. Didenko, M.Ya. Spivak, A.I. Gigolashvili, O.I. Petryshche
Kyiv: Phytosocial Center, 2012. – 132 p.
ISBN 978-966-306-164-5

2012

Macromycetes: Medicinal properties and biological features

S.P. Wasser, M.G. Moldovan, A.A. Grodzinskaya, E.F. Solomko, S.A. Syrchyn, A.F. Gryganskyi, E.V. Kolotushkina, M.L. Lomberg, A.I. Samchuk, V.T. Bylay, V.M. Kuharsky, T.V. Berehovaya, S.G. Ivashchenko, N.D. Kuchma
Kyiv: Veles, 2012. – 285p.
ISBN 978-966-02-6415-1

2011

Phytopathogenic bacteria. Bacterial diseases of plants. Volume 1

R.I. Hvozdyak, L.A. Pasichnik, L.M. Yakovleva, S.M. Moroz, O.O. Lytvynchuk, N.V. Zhitkevich, S.F. Khodos, L.M. Butsenko, L.A. Dankevich, I.V. Hrynyk, V.P. Patyka
Kyiv: LLC "NVP "Interservice", 2011. - 444p.
ISBN 978-966-2465-35-8

2011

New plant growth regulators: basic research and technologies of application

S.P. Ponomarenko, H.O Iutynska, E.I. Andreyuk, A.F. Antypchuk, O.V. Babayants, L.A. Biliavska, I.S. Brovko, D. Eakin, A.P. Galkin, L.A. Galkina, Z.M. Hrytsaenko, Hu Wenxiu, V.E. Kozyritska, N.O. Leonova, T.V. Moiseeva, L.I. Musatenko, T.V. Petruk, A.A. Pindrus, O.I. Terek, L.V. Titova, V.A. Tsygankova, H.V. Valahurova, N.A. Yamborko, D. Swere, L. Anishin, Y.Y. Borovikov, W. Nowick, P.H. Zhminko
Kyiv: Nichlava, 2011. – 211 с.
ISBN 978-966-669-309-2

2011

Bacterial diseases of Scots pine (Pinus sylvestris) and the microflora of its seeds

R.I. Hvozdyak, A.F. Hoychuk, V.V. Rosenfeld, L.A. Pasichnyk
Zhytomyr: Polissya, 2011. – 224 p.
ISBN 978-966-655-631-1

2010

Glycosidases of microorganisms and methods of their research

L.D. Varbanets, N.V. Borzova
Kyiv: Naukova dumka, 2010. – 427 p.
ISBN 978-966-00-0988-7

2010

Bioregulation of microbial and plant systems

HA. Iutynskaya, S.P. Ponomarenko, K.I. Andreyuk, A.F. Antipchuk, O.V. Babayants, L.A. Belyavskaya, I.S. Brovko, E.V. Valagurova, I.P. Galkin, L.A. Galkina, A.A. Gladun, Z.M. Hrytsaenko, I.V. Dragovoz, D. Ikin, V.E. Kozyrytskaya, L.A. Kryuchkova, N.O. Leonova, T.V. Moiseeva, L.I. Musatenko, T.V. Petruk, A.A. Pindrus, O.I. Terek, L.V. Titova, V.A. Tsygankova, Hu Wen Xiu, V.K. Yavorskaya, N.A. Yamborko
Kyiv: Nichlava, 2010. – 467 p.
ISBN 978-966-309-2

2010

Biological fixation of nitrogen. Legume-rhizobial symbiosis. Volume 1

S.Ya. Kots, V.V. Morgun, V.F. Patyka, V.K. Datsenko, E.D. Krugova, E.V. Kyrychenko, N.N. Melnikova, L.M. Mikhalkiv
Kyiv: Logos, 2010. – 508 p.
ISBN 978-966-171-240-8

2010

Biological fixation of nitrogen. Legume-rhizobial symbiosis. Volume 2

S.Ya. Kots, V.V. Morgun, V.F. Patyka, V.K. Datsenko, E.D. Krugova, E.V. Kyrychenko, N.N. Melnikova, L.M. Mikhalkiv
Kyiv: Logos, 2010. – 523 p.
ISBN 978-966-171-311-5

2010

Intensification of microbial synthesis technologies

V.S. Podhorskyi, G.O. Iutynska, T.P. Pyrog
Kyiv: Naukova dumka, 2010. – 327 p.
ISBN 978-966-000-994-1

2010

Introduction of microorganisms into agroecosystems

I.K. Kurdish
Kyiv: Naukova Dumka, 2010. – 267 p.
ISBN 978-966-000-909-7

2009

Essays on phagocytosis

S.M. Belotskyi, N.Ya. Spivak
Kyiv: Phytosocial Center, 2009. – 304 p.
ISBN 978-966-306-151-9

2009

Microbiocontrol of the number of insects and its dominant Bacillus thuringiemsis

N.V. Kandybin, T.I. Patyka, V.P. Ermolova, V.F. Patyka
St. Petersburg, Pushkin (RF): Innovation Center for Plant Protection, 2009. – 252p.