Фундаментальні дослідження - ІМВ НАН України 🇺🇦

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України є державною бюджетною неприбутковою установою, що заснована на державній власності, і перебуває у відданні Національної академії наук України (НАН України) та входить до складу Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України (БФМБ НАН України). Інститут створений Радою народних комісарів УРСР (протокол № 27/569 від 31 травня 1928 року.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України – найбільший і провідний в Україні науковий заклад в галузі мікробіології, вірусології і мікробної біотехнології, що займається фундаментальними дослідженнями систематики, фізіології, біохімії, генетики і екології різних груп бактерій, мікроскопічних грибів і вірусів, а також розробкою наукових основ біотехнологічних препаратів і процесів на основі мікроорганізмів для сільського господарства промисловості, медицини, ветеринарії і охорони навколишнього середовища.

Основним завданням Інституту є створення  наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань у галузі мікробіології, вірусології і біотехнології, доведення наукових знань до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку країни.

Основними завданнями Інституту є:

1. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з таких основних наукових напрямів діяльності Інституту:

– дослідження фізіолого-біохімічного і генетичного біорізноманіття та біосинтетичної здатності мікроорганізмів різних систематичних груп;

– створення наукових основ одержання нових біотехнологічних продуктів і процесів для промисловості, сільського господарства, медицини і охорони довкілля;

– вивчення молекулярної біології і генетичної організації бактеріофагів, аденовірусів і вірусів рослин, їх структурно-функціональної взаємодії з живими системами та навколишнім середовищем з метою одержання нових наукових знань та їх використання для практичних цілей, сприяння науково-технічному прогресові та соціально-економічного розвитку суспільства.

2. Проведення науково-технічних (експериментальних) розробок, що базуються на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи практичного досвіду, з метою їх доведення до стадії практичного використання.

3. Забезпечення високої якості наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників.

Установи відділення ВБФМБ НАН України проводять наукові дослідження за напрямом «2.2. Молекулярна біологія, біохімія, фізіологія» основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук НАН України на 2019-2023 роки, затверджених Постановою Президії НАН України № 30 від 30.01.2019 р.

В межах цього розділу Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України виконує наукові дослідження за напрямами:

2.2.1. Фізико-хімічні основи організації та функціонування біологічних систем.

2.2.1.2. Вивчення молекулярної організації метаболічних процесів та механізмів їх регуляції біологічно активними.

2.2.1.5. Вивчення молекулярної біології і генетичної організації бактеріофагів, аденовірусів і вірусів рослин, їх структурно-функціональної взаємодії з живими системами та навколишнім середовищем.

2.2.2. Дослідження геному, епігеному, протеому, мікробіому та метабулому біологічних об’єктів методами біоінформатики і системної біології та шляхів їх регуляції.

2.2.2.1. Вивчення структурної та функціональної геноміки і протеоміки методами біоінформатики.

2.2.2.4. Вивчення молекулярно-генетичних і біохімічних механізмів регуляції метаболізму у мікроорганізмів.

2.2.2.6. Дослідження фізіологічного, біохімічного і генетичного біорізноманіття та біосинтетичної здатності мікроорганізмів різних систематичних груп.

2.2.5. Створення та використання сучасних біотехнологій і нанобіотехнологій для медицини, фармакологічної промисловості, економіки, сільського господарства та екології. Синтетична біологія. Створення терапевтичних протеїнів.

2.2.5.2. Розроблення нових біотехнологічних процесів на основі мікроорганізмів.

2.2.6. Системи з біобезпеки та біологічного захисту.

2.2.6.1. Вивчення можливих загроз біологічного походження для людей, тварин, рослин і довкілля в Україні.

Дослідження з кожної із тематик проводяться в наукових відділах та лабораторіях Інституту.