Лабораторія грибостійкості та мікробіологічних досліджень - ІМВ НАН України 🇺🇦

Випробувальну лабораторію грибостійкості і мікробіологічних досліджень технічних, медичних виробів і матеріалів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України акредитовано Національним агентством акредитації України (НААУ)  відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Лабораторія має 2 підрозділи.
Атестат № 20638 від 16 лютого 2022 року.

Виписка з Єдиного державного реєстру

Контакти:
Керівник лабораторії,
кандидат біологічних наук
Письменна Юлія Борисівна
(044) 526-11-79
+38(066)210-74-09

labgribimv@ukr.net

1. Підрозділ грибостійкості

Підрозділ грибостійкості проводить визначення:

 • грибостійкості технічних виробів і матеріалів;
 • фунгіцидних властивостей матеріалів;
 • фунгістатичного ефекту;
 • бактеріостійкості матеріалів;
 • фунгіцидної активності хімічних та антисептичних засобів дезінфекції;
 • фунгіцидної властивості біоцидних препаратів методом дифузії в агар (методом лунок);
 • показників рівнів контамінації повітря мікроорганізмами в закритих приміщеннях.

Для проведення випробувань в лабораторії безперервно підтримується колекція тест-культур міцеліальних мікроскопічних грибів у відповідності з вимогами стандартів.

Перелік виробів і матеріалів, що випробовуються, заявлених в галузі акредитації:

 • Машини та апаратура електричні, їх деталі, вузли, діючі макети та компоненти електронні.
 • Вироби неметалеві: деревина, будівельні вироби, цегла, блоки, скло.
 • Лінзи для окулярів. Прилади оптичні.
 • Полімери (пластмаси, гуми, клеї, герметики) та їх компоненти.
 • Полімерні, нафтобітумні та кам’яновугільні покриття для захисту магістральних трубопроводів.
 • Засоби хімічні дезінфекційні та антисептичні.
 • Плівкові  біоциди у покриттях.
 • Фунгіцидні властивості біоцидних препаратів.
 • Культури мікроскопічних грибів.
 • Повітря закритих приміщень  на наявність пліснявих грибів.

Результати випробувань надаються замовникам у вигляді Протоколів випробувань, що дозволяє отримати сертифікат на продукцію та є обов’язковим у випадку ії експорту в країни з тропічним кліматом.

2. Підрозділ медико-біологічних досліджень

Підрозділ медико-біологічних досліджень проводить визначення стерильності медичних виробів і матеріалів.

Перелік виробів і матеріалів, заявлених в області акредитації:

Інструментарій:

 • шприци ін’єкційні одноразового використання,
 •  голки ін’єкційні одноразового використання;
 • системи, апарати, пристрої, приладдя для служби крові;
 • канюлі;
 • голки атравматичні.

Матеріали та сировина медичного призначення:

 • перев’язувальний та шовний матеріал;
 • вироби ватно-марлеві медичні.

Лабораторія проводить визначення проникнення мікроорганізмами:

 • тканин і штучних виробів текстильних;
 • засобів індивідуального захисту:
 • робочого одягу та одягу спеціального призначення.

Результати випробувань надаються замовникам у вигляді Протоколів випробувань, що дозволяє отримати сертифікат на продукцію.

Документи, необхідні для вкладання договору про виконання науково-дослідних робіт

Для юридичних осіб

1. Свідоцтво про державну реєстрацію;

2. Довідка з єдиного державного реєстру;

3. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ;

4. Довідка про взяття на облік платника податків;

5. Статут або положення, за яким працює юрособа.

Для ФОПів

1. Платіжне доручення про сплату єдиного податку за останній місяць (квартал).

2. Паспортні дані.

3. Індивідуальний податковий номер (ІПН).

Копії (або скани) цих документів можна надсилати на:

 • поштову адресу ІМВ НАНУ: Україна, 03143, Київ, вул. Заболотного, 154;
 • Факс: 044 526 23 79
 • Електронну пошту: labgribimv@ukr.net

Заявка на виконання науково-дослідної роботи

Акт відбору зразка

Зв’язатися з нами

  Про лабораторію

  Випробувальну лабораторію створено в 1995 р. на базі відділу фізіології та систематики мікроміцетів та відділу фізіології промислових мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України. ВЛ має великий досвід з вивчення грибостійкості і мікробіологічних досліджень різних технічних, медичних виробів і матеріалів.

  Компетентність лабораторії забезпечується відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 наявністю спеціальних приміщень та обладнання, необхідних для проведення випробувань, згідно галузі акредитації. Лабораторія проводить випробування з використанням стандартизованих методів, затверджених вищим керівництвом. У ВЛ працюють кваліфіковані фахівці, уповноважені вищим керівництвом ВЛ. Персонал ВЛ періодично проходить навчання в ДП «УкрНДНЦ», бере участь у конференціях, семінарах «УкрАО», НААУ. Фахівці ВЛ підвищують свою кваліфікацію, самостійно освоюючи нові методики, беручи участь у внутрішньолабораторних і міжлабораторних випробуваннях.

  Технічні матеріали, вироби та прилади, що пройшли випробовування з грибостійкості

  Випробувальна лабораторія грибостійкості і мікробіологічних досліджень технічних, медичних виробів і матеріалів ІМВ НАН України має дозвіл від режимної комісії МОЗ України на право роботи із збудниками ІІІ – ІV групи патогенності. ВЛ може залучатися для проведення експертиз та випробувань медичних виробів з метою їх державної реєстрації, згідно наказу № 121 від 22.02.2012 Державної служби України з лікарських засобів (Про затвердження Переліку експертних організацій, які залучаються Державною службою України з лікарських засобів для проведення експертиз та випробувань медичних виробів з метою їх державної реєстрації).

  Основні наукові публікації

  1. Жданова Н.Н., Суббота А.Г. Проблеми экологической безопасности промышленных, гражданских зданий и сооружений // Матеріали семінару «Обстеження та визначення технічного стану промислових та цивільних споруд з метою їх надійної та безпечної експлуатації» (Київ, 20-21 червня 2007 р. ):К., УкрЦПН Мінпромполітики України, 2007. – С. 269 – 271.
  2. Суббота А.Г., Логвиненко П.Н., Соколова О.В., Олишевська С.В., Синило В.Н., Рябов С.В., Наконечна Л.Т., Юрьева Е.М. Обеспечение стабильности антикоррозионных свойств СОЖ путем подбора биоцидов направленного действия // ХІІ з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Віноградського (Ужгород, 25 – 30 трав. 2009 р.): Тез. доп. – Ужгород: «Патент», 2009. – 133.
  3. Чуєнко А.І., Суббота А.Г., Олішевська С.В., Заславський В.А., Жданова Н.М. Ураження суцільнолитих гумових шин мікроскопічними грибами // Мікробіологічний журнал. – 2010. – 72, № 3. – С. 36 – 42.
  4. Суббота А.Г., Наконечная Л.Т., Курченко И.Н. Микологическое состояние жилых помещений, пострадавших от аварий // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. «Екологія міст та рекреаційних зон» (02–03 червня 2011 р. м. Одеса): Зб. наук. статей за загальною ред. В.М.Небрат. – Одесса: «ІНВАЦ», 2011. – С. 292 – 294.
  5. Суббота А.Г., Карпенко Ю.В., Курченко И.Н. Микроскопические грибы на технических изделиях и материалах // Матеріали XIII з’їзду Українського ботанічного товариства (Львів, 19-23 вересня, 2011) – Львів. – 2011.- Р. 325.
  6. Письменна Ю.Б., Суббота А.Г., Наконечна Л.Т., Курченко І.М. Видовий склад мікроміцетів, виділених з гіпсокартону // Мікробіологічний журнал. – 2016. – 78, № 1- C.  54-62.
  7. Письменна Ю.Б., Чуєнко А.І., Наконечна Л.Т., Суббота А.Г., Курченко І.М. Особливості мікобіоти гіпсокартонних конструкцій у приміщеннях з різними умовами експлуатації//Studia Biologica. – 2017. – 79 №2.- С.48-56.
  8. Чуєнко А.І., Письменна Ю.Б., Вортман М.Я., Лемешко В.М., Шевченко В.В. Поліетергуанідингідрохлорид як фунгіцидна речовина: пат. 122776 Україна. № 201707848; заявл. 26.07.2017 ; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2. 4 с.
  9. Chuienko A.I., Pysmenna Y.B. Ability of microscopic fungi, recommended for the estimation of funginertness of technical materials to form hydrolases. // Мікробіологічний журнал. – 2018. – 80, № 3- C. 30-40.
  10. Vortman, M. Y., Pysmenna, Y. B., Chuenko, A. I., Rudenko, A. V., Tretyak, V. V., Lemeshko, V. N., & Shevchenko, V. V. Bactericidal and Fungicidal Activity of Polyetherguanidinium Chloride // Мікробіологічний журнал. – 2021. – 83, № 1- C. 49-57.
  11. Vortman M.Ya, Pysmenna Yu.B,  Rudenko A.V,  Tretyak V.V.,  Lemeshko V.N.,  Shevchenko V.V., Fungicidal and bactericidal activity of alkyl-substituting polyetherguanidines// Studia Biologica. – 2020.- 14, №3 – С. 65–78.

  Контакти

  Керівник лабораторії,
  кандидат біологічних наук

  Письменна Юлія Борисівна
  (044) 526-11-79 
  +380 66 210-74-09
  labgribimv@ukr.net
  Заступник керівника лабораторії,
  доктор біологічних наук

  Тугай Тетяна Іванівна
  (044) 526-11-79 
  +380 67 234-39-63
  labgribimv@ukr.net