Освітня діяльність - ІМВ НАН України 🇺🇦

ПРИ ІНСТИТУТІ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО НАН УКРАЇНИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ НАУКОВИХ КАДРІВ (ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ТА ДОКТОРІВ БІОЛОГІЧНИХ НАУК) ІСНУЄ АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА.

Аспірантура

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України здійснює набір до аспірантури за спеціальністю 091 Біологія (спеціалізації «мікробіологія», «вірусологія», «біотехнологія»).

Докторантура

До докторантури Інституту приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата біологічних наук, опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і можуть на високому науковому рівні проводити наукові дослідження.

Освітньо-наукові програми

Ознайомитися із освітньо-науковими програмами.

Програми вступних та кандидатських іспитів

Ознайомитися із програмами вступних іспитів.