Премії та нагороди - ІМВ НАН України 🇺🇦
ДЕРЖАВНА ПРЕМІЯ СРСР В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Підоплічко М.М., Білай В.Й. – за створення та впровадження у медичну практику нового лікувального препарату (1952)
Кваснiков Є.І.– за створення технології одержання кормового білка з нафтпродуктів за допомогою мікроорганізмів (1971)
Білай В.Й., Нікольська О.О. – за розробку технології одержання ферментів каталаза та глюкозооксидаза (1978)

ПРЕМІЯ РАДИ МІНІСТРІВ СРСР

Смірнов В.В., Рубенчик Л.Й., Андрeюк К.І., Білай В.Й., Козлова І.О., Коваль Е.З. – за цикл робіт «Мікробна корозія промислових матеріалів та заходи ії запобіганню» (1983)

ДЕРЖАВНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Смірнов В.В., Резнік С.Р. – за розробку наукових основ використання бактерій як лікувально-профiлактичних засобів та створення на цій основі препарату «Бактерин –SL” (1987)
Квасніков Є.І., Коваленко Н.К. – за розробку «Геролакт і бактеріальна закваска Стрептосан. Промислове виробництво і застосування» (1989)
Мацелюх Б.П., Стрижкова Г.М., Стенько А.С. – за цикл робіт “Генетика, селекція і впровадження у виробництво промислових мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків і каротину” (1991)
Смірнов В.В., Резнік С.Р., Слабоспицька А.Т., Сорокулова І.Б., В’юницька В.О. -за цикл робіт «Теоретичне обгрунтування, конструювання, освоєння промислового виробництва і впровадження в клінічну практику принципово нового медичного пробіотика Біоспорину» (1995)
Квасніков Є.І., Підгорський В.С., Коваленко Н.К., Нестеренко О.О., Головач Т.М., Мацюк В.М. – за цикл робіт «Біологія молочнокислих бактерій, розробка наукових принципів створення на їх основі препаратів і продуктів спрямованої дії для людини та тварин, організація їх промислового виробництва та впровадження в народне господарство» (1997)
Скрипаль І.Г., Панченко Л.П., Малиновська Л.П., Єгоров О.В. – за цикл робіт «Теорія і практика створення антисигнатурних олігодезоксирибонуклеотидів як універсальних антимікробних засобів»(2001)
Гвоздяк Р.І., Матишевська М.С., Воцелко С.К., Литвинчук О.О. – за розробку «Теорія та практика біотехнології випуску Ксампану та Енпосану, розробка науко-вих засад та технології їх використання в текстильній, хімічній, харчовій промисловості та сільському господарстві» (2001)
Співак М.Я., Лазаренко Л.М., Смірнов В.В. – за цикл робіт «Екосистемний моніторинг вірусних інфекцій: діагностика та профілактика» (2005)
Варбанець Л.Д., Здоровенко Г.М., Захарова І.Я., Пирог Т.П., Яковлєва Л.М., Грінберг Т.О. – за цикл робіт «Глікополімери бактерій: закономірності структурної організації макромолекул, функціонально-біологічна активність і аспекти практичного використання» (Указ Президента України вiд 30.11.2009 № 979/2009)
Іутинська Г.О., Курдиш І.К., Білявська Л.О. – за цикл робіт «Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві» (2018)

ПРЕМІЯ ПРЕЗИДЕНТІВ: НАН УКРАЇНИ, НАН БЄЛАРУСІ, НАН МОЛДОВИ

Смірнов В.В – за роботу «Підготовка та публікування каталогів України та Белорусії колекції культур мікроорганізмів» (2000)
Іутинська Г.О., Валагурова О.В., Козирицька В.Є. – за роботу «Стрептоміцети: екологія, систематика, синтез біологічно активних речовин і практичні аспекти їх застосування» (2004)

ПРЕМІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Загородня С.Д. (як співавтор) – за цикл робіт «Фундаментальні закономірності вірус-клітинної взаємодії для діагностики і лікування герпетичної та папіломавірусної інфекції» (указ Президента України № 1122/2008 від 01.12.2008 р.)
Левчук О.Б., Юзвенко Л.В., Сабірова Т.Ю. – за цикл робіт «Молекулярно-біологічна характеристика структурних компонентів фіторабдовірусів» (2009)
Бабенко Л.П. – за цикл робіт «Роль молекулярних структур клітин та мікроорганізмів в формуванні імунорезистентності організму в нормі та при патології» (2010)
Данкевич Л.А., Леонова Н.О. – за цикл робіт «Фундаментальні та прикладні аспекти ефективної взаємодії мікроорганізмів і рослин у сучасних агроекосистемах» (Указ Президента України № 659/2013 від 02.12.2013 р.)
Богорад-Кобельська О.С. – за цикл наукових праць «Розробка та біотестування нових сполук з противірусною та протипухлинною активністю» (2015)
Кушкіна А.І., Король Н.А., Файдюк Ю.В. за цикл наукових праць «Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу»(2016)
Білявська Л.О., Науменко К.С., Шидловська О.А. – за цикл робіт «Особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції та розробка перспективних засобів антивірусної дії» (Указ Президента України №903/2019 від 13 грудня 2019 року)
Булигіна Т.В., Гнатюк Т.Т. – за цикл робіт «Хвороби сої: діагностика, біоконтроль, профілактика» (Указ Президента України №903/2019 від 13 грудня 2019 року)
Златогурська М.А., Лобода М.І., Гаврилюк О.А., Дімова М.І. – за цикл робіт «Мікробні технології для біоремедіації та підвищення продуктивності агроекосистем» (2022)

ПРЕМІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ НАЙТАЛАНОВИТІШИМ МОЛОДИМ УЧЕНИМ В ГАЛУЗІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК

Хархота М.А., Бабенко Л.П. – за цикл робіт «Розробка нових підходів до створення пробіотичних препаратів для профілактики та корекції порушень мікробіоценозу та імунодефіцитних станів» (2013)
Василюк О.М., Дзюблюк Н.А., Лівінська О.П., Нечипуренко О.О. – за роботу «Вивчення пробіотичних властивостей бактерій родів Lactobacillus i Bacillus та розробка біологічних препаратів і продуктів на їх основі» (2018)
Грабова Г.Ю., Говоруха В.М., Письменна Ю.Б. – за цикл робіт «Мікробіоценоз ґрунту за техногенного навантаження та його участь у підтримці родючості сільськогосподарських угідь» (2021)

ПРЕМІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЗА ОСОБЛИВІ ДОСЯГНЕННЯ МОЛОДІ У РОЗБУДОВІ УКРАЇНИ

Балко О.Б. – за наукові досягнення (2015)

ПРЕМІЯ НАН УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Левчук О.Б., Юзвенко Л.В., Сабірова Т.Ю. – за цикл робіт „Молекулярно-біологічна характеристика структурних компонентів фіторабдовірусів»” (указ Президента України від 03.11.2009 № 891/2009).
Полтавська О.А., Гармашева І.В. – за цикл робіт «Таксономічне положення та біологічна активність молочнокислих бактерій та біфідобактерій» (2010)
Гузик О.Й., Демченко О.А. – за цикл праць «Отримання фармацевтично-цінних білків у рослинах та вивчення стійкості трансгенних рослин до фітопатогенних вірусів» (Указ Президента України № 1111/2011 від 09.12.2011 р.)

ПРЕМІЯ ім. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО НАН УКРАЇНИ

Присуджується з 1968 року
Дроботько В.Г. – за цикл робіт «Фітонциди – антибіотичні речовини з вищих рослин» (1968)
Бершова О.І. – за монографію «Мікроелементи і грунтові мікроорганізми» (1969)
Підоплiчко М.М., Білай В.Й. – за монографію «Токсиноутворюючі мікроскопічні гриби і захворювання людини і тварин, які ними викликаються» (1970)
Рубенчик Л.Й. – за монографію «Мікроорганізми – біологічні індикатори» (1972)
Андрeюк К.І. – за монографію «Грунтові актиноміцети та вищі рослини» (1974)
Бeльтюкова К.Г., Корольова І.Б., Мурас В.О. – за монографію «Бактеріальні хвороби зернобобових культур» (1976)
Кваснiков Є.І., Нестеренко О.О. – за монографію «Молочнокислі бактерії та шляхи їх застосування» (1979)
Малашенко Ю.Р., Романовська В.О. – за цикл робіт “Вивчення властивостей метанокислюючих мікроорганізмів і проблеми їх культивування” (1982)
Смірнов В.В., Рeзнiк С.Р. – за монографію «Спороутворюючі аеробні бактерії – продуценти біологічн активних речовин» (1984)
Затула Д.Г. – за цикл робіт «Антигенна подібність мікроорганізмів і злоякісних новоутворювань» (1986)
Захарова І.Я., Косенко Л.В., Варбанець Л.Д. – за цикл робіт «Полісахариди бактерій і методи іх вивчення» (1988)
Мацелюх Б.П. – за монографію «Генетичні карти мікроорганізмів» (1990)
Жданова Н.М., Василевська А.І. – за цикл робіт «Меланінвмісні гриби в екстремальних умовах» (1992)
Іванов В.М. – за цикл робіт «Кінетика та стехіометрія росту популяції мікрорганізмів» (1993)
Гвоздяк Р.І., Матишевська М.С. – за монографію «Мікробний полісахарид ксантан» (1994)
Підгорський В.С., Коваленко Е.О., Симоненко І.О. – за монографію «Лектини бактерій» (1995)
Скрипаль І.Г., Бабічєв В.В., Малиновська Л.П. – за цикл робіт «Фундаментальні основи реалізації патогенних потенцій молікутами – збуднитками «жовтяниць рослин» (1996)
Менджул М.І., Нестерова Н.В., Лисенко Т.Г. – за монографію “Особливості структури і стратегії фунціонування геномів ціанофагів” (1997)
Дяченко Н.С., Носач Л.М. – за цикл робіт «Молекулярні властивості лімфотропних вірусів людини, включаючи ВІЛ, та їх взаємовідносини з клітинами в умовах монозмішаної інфекції як основа розробки засобів етіотропної терапії та методів специфічної діагностики» (1999)
Співак М.Я., Лазаренко Л.М. – за цикл робіт «Роль системи інтерферону в імунопатогенезі бактеріальніх та вірусних інфекцій» (2001)
Іутинська Г.О., Антипчук А.Ф., Валагурова О.В. – за цикл робіт «Функціонування мікробних ценозів грунту в умовах антропогенного навантаження» (2003)
Курдиш І.К., Патика В.П. – за цикл робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління для рослинництва» (2005)
Зайченко О.М., Андрієнко О.В., Циганенко К.С. – за монографію «Макроциклічні трихотеценові мікотоксини» (2010)
Товкач Ф.І., Пасічник Л.А. – за цикл робіт «Фітопатогенні бактерії – збудники особливо небезпечних хвороб рослин та їх автономні генетичні елементи» (2013)
Коваленко Н.К., Гармашева І.Л., Олещенко Л.Т. – за цикл робіт «Механізми пробіотичної дії молочнокислих бактерій: сучасний стан і перспективи» (2019)
Авдєєва Л.В., Драговоз І.В., Буценко Л.М. – за цикл робіт «Екзометабулом, біологічна активність мікроорганізмів ризосфери та біологічний контроль фітопатогенних бактерій» (2022)

ПРЕМІЯ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ НАН УКРАЇНИ

Співак М.Я. – за цикл робіт «Проблеми вродженої імунорезистентності та вікової фізіології і токсикології» (2010)

ПРЕМІЯ ім. І.І. МЕЧНИКОВА НАН УКРАЇНИ

Смірнов В.В., Сорокулова І.Б., Рева О.М. – за цикл робіт «Генетичні та фізіологічні особливості ендофітних бактерій роду Bacillus і перспективи їх біотехнологічного використання для захисту рослин. Створення нового високоефективного екологічного препарату фітоспорин» (2002)
Співак М.Я., Лазаренко Л.М. – за цикл робіт «Інтерферон та система мононуклеарних фагоцитів» (2004)
Підгорський В.С., Коваленко Н.К., Головач Т.М. – за цикл робіт «Систематика, біологічна активність та природа взаємовідносин молочнокислих бактерій з макроорганізмом» (2006)

Лідія БАБЕНКО, Ростислав БУБНОВ, Марина КРИВЦОВА – за цикл робіт «Корекція мікробіому як спосіб персоніфікованої терапії патологічних станів різної етіології» (2023)

ПРЕМІЯ ім. О.В.ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ

Смірнов В.В. – за монографію “Жирнокислотні профілі бактерій, патогенних для людини і тварин” (1995)
Співак М.Я., Лазаренко Л.М., Жолобак Н.М. – за цикл робіт «Молекулярно-біологічні особливості інтерфероногенезу та створення науково-обгрунтваних підходів до використання препаратів інтерферонів і їх індукторів при патології». (2011)

ПРЕМІЯ  ЗА КРАЩЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ, ВИПУЩЕНЕ ПІД ГРИФОМ НАН УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 3-Х РОКІВ

Пирог Т.П., Іутинська Г.О., Софілканич А.П., Конон А.Д. – за монографію «Мікробні поверхнево-активні речовини у природоохоронних технологіях» (2017)