Розробки для медицини - ІМВ НАН України 🇺🇦

БІОСПОРИН

Високоефективний препарат для профілактики і лікування дисбактеріозів і гострих захворювань шлунково – кишкового тракту людини.

Препарат БІОСПОРИН – асоціація культур мікроорганізмів, які мають високу антагоністичну активність до патогенних і умовно патогенних мікроорганізмів, що викликають дисбактеріози різної етіології. Перший вітчизняний пробіотик для лікування людей. Замінник антибіотиків.

Наявна документація: Патент України. Нормативно-технічна документація: Регламент на виробництво готової лікарської форми, Фармакопейна стаття на готову лікарську форму.

СУБАЛІН

Високоефективний біопрепарат, створений на основі аеробних спороутворюючих бактерій, які мають високу антивірусну й антибактеріальну активність. Препарат ефективний щодо збудників вірусних інфекцій, таких як грип, герпес, венесуельський энцефаломієліт, а також має високу антагоністичну активність до широкого спектру патогенних і умовно патогенних мікроорганізмів. Об’єднання водному препараті антибактеріальних і антивірусних властивостей – принципово новий підхід до лікування багатьох захворювань змішаної етіології.

Наявна документація: Патент України. Нормативно-технічна документація: Технічні умови на готову лікарську форму.

БАТУМІН

Новий високоактивний щодо стафілококів антибіотик батумін виділений з нового виду “Pseudomonas batumici” в Інституті мікробіології і вірусології НАН України. Встановлена хімічна структура антибіотика. За своєю хімічною будовою він не має аналогів серед антибіотиків, які використовуються в практичній медицині. Батумін володіє унікальною вибірковою активністю стосовно всіх досліджуваних видів стафілококів і проявляє помірну активність відносно представників інших таксономічних груп. Селективність батуміну щодо стафілококів – це його принципова відмінність від антибіотиків, які діють лише на грампозитивні бактерії і від антибіотиків широкого спектру дії. При використанні батуміну мінімалізується ризик формування до нього резистентності у мікроорганізмів – представників коменсальної мікрофлори. Батумін також знижує біоплівкоутворення у стафілококів і мікроорганізмів інших таксономічних груп, що дозволяє розглядати його не лише як антимікробний препарат, але і як антибіотик, що володіє антиперсистентною дією у відношенні патогенів.

Лікарська форма антибіотика – мазь, що містить 0,1% натрієвої солі батуміну, показала високу ефективність при лікуванні назального носійства S. aureus у медичного персоналу і хворих, а також є ефективним засобом для лікування гнійно-запальних інфекцій шкіри стафілококової етіології. Батумін відіграє важливу роль в елімінації метицилінрезистентних стафілококів під час спалахів госпітальної інфекції – однієї з гострих і поки що не розв’язаних проблем сучасної медицини.

Наявна документація: Патент України, Фармакопейна стаття.

БЕТА-КАРОТИН

Високоефективний природний антиоксидант, біостимулятор і провітамін А. Використовується для зменшення ушкоджень, що викликаються реактивним киснем, фототоксичними молекулами і хімічними радикалами при радіоактивному опроміненні організму, а також для профілактики і лікування ракових і серцево-судинних захворювань. Препарат захищає мембрани і стимулює регенерацію клітин, особливо печінки, зменшує запальні процеси шкіри і слизових оболонок, підвищує опірність організму до інфекційних захворювань, повністю замінює вітамін А і поліпшує гостроту зору.

Наявна документація: Патент України. Нормативно-технічна документація: Технічні умови, Лабораторний регламент, Токсико-гігієнічний паспорт.

ГАЛАКТОЗООКСИДАЗА

Фермент аналітичного призначення, що використовується для визначення галактози і її похідних у різноманітних біологічних матеріалах. В інституті виділений продуцент ГАЛАКТОЗООКСИДАЗИ і розроблена технологія одержання ферменту.

Основні переваги вітчизняного препарату у порівнянні з закордонними аналогами – висока специфічність і відсутність домішок інших ферментативних активностей. Застосовується у медичній практиці для діагностики спадкового захворювання дітей на галактоземію, а також у науково-дослідній роботі.

Наявна документація: Нормативно-технічна документація: Технічні умови, Інструкція з використання препарату.

ГЛЮКОЗООКСИДАЗА

Фермент грибного походження. Його продуцент – гриб Penicillium vitale Pidopl. et Bilai. Препарат характеризується високою антимікробною активністю, затримує ріст стафілококів і ряду патогенних дерматофітів.

ГЛЮКОЗООКСИДАЗА застосовується у медицині як антимікробний препарат із широким спектром дії для лікування гнійно-хірургічних захворювань; у харчовій промисловості, а також як реактив для визначення глюкози в біологічних рідинах.

ДІАСТАФ

Висока селективність батуміну щодо представників роду Staphylococcus була використана для створення нового діагностичного препарату “Діастаф”(паперові диски з 5 мкг батуміну). Результати клінічних випробувань препарату “Діастаф” свідчать про високу специфічність цього способу ідентифікації стафілококів різних видів у моно – і змішаних культурах і доцільність використання дисків з батуміном для попередньої термінової індикації стафілококів. Препарат “Діастаф” виявився високоефективним при ідентифікації атипових форм стафілококів, діагностика яких ускладнена навіть молекулярно-генетичними методами. В результаті успішних випробувань препарату “Діастаф” отримано дозвіл Державного науково – експертного центру лікарських засобів МОЗ України на випуск нового діагностичного препарату і його застосування в клінічних установах України. Характеризується унікальною вибірковістю дії щодо стафілококів. Використання дисків з антибіотиком дозволяє надійно і швидко (протягом 18 год.) диференціювати стафілококи за зоною затримки росту навколо диска від інших грампозитивних коків, нечутливих до препарату. ДІАСТАФ не впливає на розвиток мікроорганізмів інших таксонів і забезпечує експрес-діагностику стафілококів у змішаних культурах. Препарат призначений для виявлення стафілококів у клінічних, ветеринарних і науково-дослідних установах.

МІКОМЕЛАНІН

Новий високоефективний препарат, одержаний з біомаси меланінвмісних грибів. Препарат має радіопротекторні, антиоксидантні, детоксикуючі і протипухлинні властивості. Може застосовуватися в медицині і харчовій промисловості, а також у виробництві високоочищених речовин.

Наявна документація: Патент України. Нормативно-технічна документація: Регламент на дослідну партію.

СПЕЦИФІЧНІ ІМУНОГЛОБУЛІНИ ЛЮДИНИ

Діючою основою препаратів є імуноглобуліни, які містять підвищену кількість специфічних IgG. Їх специфічна активність обумовлена нейтралізуючою дією антитіл, а також імуномоделюючим ефектом, що діє на різні ланки імунної системи людини та підвищує неспецифічну резистентність організму людини.

Наявна документація: Пакет Аналітичної нормативної документації на специфічні імуноглобуліни людини. Державна реєстрація препаратів.

ІМУНОГЛОБУЛІН НОРМАЛЬНИЙ ЛЮДИНИ РІДКИЙ

Препарат використовують як етіотропний та імуно-стимулюючий засіб для профілактики гепатиту А, кору, грипу, кашлюку, поліомієліту і менінгококової інфекції, а також для лікування гіпо- та агамаглобулінемій, для підвищення резистентності організму в період реконва-лісценції після гострих інфекцій із затяжним перебігом.

ГАМАЛІН (ІМУНОГЛОБУЛІН ПРОТИ ВІРУСУ ГЕРПЕСУ ЗВИЧАЙНОГО 1 ТИПУ ЛЮДИНИ)

Препарат для лікування захворювань, спричинених ві-русом герпесу звичайного 1 типу, в тому числі: енце-фалітів, енцефаломієлітів, менінгоенцефалітів, арахно-енцефалітів, арахноїдитів, енцефалополірадикулітів.

ІМУНГЛОУБЛІН ПРОТИ ВІРУСУ ГЕРПЕСУ ЗВИЧАЙНОГО 2 ТИПУ ЛЮДИНИ

Препарат для лікування різних за клінічними проявами захворювань, спричинених вірусом герпесу звичайного 2 типу, а саме: первинної та рецидивуючої урогенітальної інфекції у чоловіків та жінок, генітальної герпетичної інфекції у вагітних жінок, а також пов’язаної з нею акушерської патології.

ІМУНОГЛОБУЛІН ЛЮДИНИ АНТИЦИТОМЕГАЛОВІРУСНИЙ

Препарат для лікування різної за клінічними проявами цитомегаловірусної інфекції у дорослих і дітей, зокрема, цитомегаловірусної інфекції у вагітних жінок з ускладненим акушерським анамнезом для попередження порушень перебігу вагітності (попередження загрози не виношування, розвитку фетоплацентарної недостатності, внутрішньоутробної загибелі плода); ЦМВ-інфекції у невагітних жінок з ускладненим акушерським анамнезом для попередження порушень перебігу вагітності, що планується; первинної ЦМВ-інфекції у вагітних жінок з необтяженим анамнезом для попередження акушерських ускладнень; ЦМВ-інфекції у новонароджених і дітей молодшого віку, що народжені інфікованими матерями та мають клінічні прояви захворювання; ЦМВ-інфекції дорослих з ураженнями центральної нервової системи. 

ЦИТОБІОТЕКТ (ІМУНОГЛОБУЛІН АНТИЦИТОМЕГАЛОВІРУСНИЙ РІДКИЙ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ)

Препарат для лікування цитомегаловірусної інфекції пацієнтів із імуносупресією, в тому числі після трансплантацій, для терапії гострої цитомегаловірусної інфекції у пацієнтів з імунодефіцитом, наприклад у новонароджених, а також у пацієнтів із медикаментозною імуносупресією або імунодефіцитом, викликаним іншими причинами, у тому числи СНІДом.

ЗОСТЕВІР  (ІМУНОГЛОБУЛІН ПРОТИ ВІРУСУ VARICELLA ZOSTER ЛЮДИНИ РІДКИЙ)

Препарат для лікування хворих на герпетичну інфекцію з ураженням нервової системи, що спричинене вірусом Varicella Zoster (зокрема, вітряної віспи, десименованої вітряної віспи, оперізуючого лишаю).

ГЕРПІМУН 6  (ІМУНОГЛОБУЛІН ПРОТИ ВІРУСУ ГЕРПЕСУ 6 ТИПУ ЛЮДИНИ РІДКИЙ)

Препарат для лікування хворих на герпетичну інфекцію з ураженням нервової системи, що спричинене вірусом герпесу 6 типу (раптова екзантема новонароджених, гостре лихоманкове захворювання, безлихоманкові судоми, синдром хронічної втоми).

ІМУНОГЛОБУЛІН ЛЮДИНИ ПРОТИ ВІРУСУ ЕПШТЕЙНА-БАРР

Препарат для лікування інфекційного мононуклеозу і захворювань центральної і периферійної нервової системи, спричинених вірусом Епштейна-Барр, у тому числі енцефалітів, енцефаломієлітів, менінгоенцефалітів, арахноенце-фалітів, арахноїдитів, енцефалополірадикулітів.

ІМУНОГЛОБУЛІН ЛЮДИНИ АНТИХЛАМІДІЙНИЙ

Препарат для лікування хламідійної інфекції, зокрема з ураженням урогенітальних шляхів, в тому числі сальпінгіту, сальпінгоофориту, кольпіту, уретриту, простатиту, циститу, уретропростатиту, не виношування вагітності, безпліддя.

ІМУНОГЛОБУЛІН ЛЮДИНИ ПРОТИ TOXOPLASMA GONDII

Препарат для лікування хворих на токсоплазмоз вагітних жінок та пов’язаною з ним акушерською патологією, а також хворих з ураженням урогенітальних шляхів на фоні токсоплазмозу.

ЛЕКТИВІР

Препарат на основі бактеріальних лектинів для профілактики і лікування грипу, герпесу, гепатиту С та імунодефіцитів різної етіології. Лектини мають специфічність до різних типів сіалових кислоті природних сіалокон’югатів, можуть бути використані також як аналітичні реагенти для вивчення і очищення глікопротеїнів, як молекулярні зонди при вивченні структури поверхні клітини.

 Наявна документація: Патент України. Нормативно-технічна документація: Технічні умови, Інструкція для медичного застосування, Державна реєстрація препарату.

ПОЛІМІКСИН В

Циклопептидний антибіотик для лікування інфекцій, викликаних патогенними грам негативними мікроорганізмами Hseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Salmonella та іншими бактеріями, стійкими до відомих антибіотиків. Поліміксін В також застосовується для лікування хворих у стані токсичного шоку, викликаного переліченими вище бактеріями, і для препаративного виділення токсинів, з якими він утворює комплекси. Поліміксін В є менш токсичним у порівнянні з іншими полі міксинами і тому може вводитися внутрішньом’язево. За допомогою генетичної селекції одержано високоактивні, без слизисті і фагорезістентні штами Bacillus polymyxa, які можуть використовуватися у промисловому виробництві поліміксину В. Запропоновано ферментаційне середовище для максимального утворення культурою антибіотика на протязі 72 годин вирощування у промисловому ферментері. Співвідношення компонентів В1,В2 і В3 в очищеному препараті поліміксіну В та його активність відповідають стандартним нормам.

ЛАНДОМІЦИН Е

Новий протипухлинний полікетідний антибіотик із родини ангуциклінів, який синтезуеться стрептоміцетами. Протипухлинна дія ландоміціну Е показана на 60-ти лініях ракових клини в Національному Інституті раку США (м.Бетезда). Найбільшу чутливість до антибіотика проявляють клітини лейкемії. Ландоміцин Е викликає в ракових клітинах типовий процес запрограмованої смерті (апоптоз) в дозі 1-7 мкг/мл. Свою активність антибіотик проявляє також проти ракових клітин з множинною лікарською резистентністю, в тому числі стійких до доксорубіцину. Ландоміцину Е притаманна слаба мутагенна і середня цитотоксична дія. Розроблена біотехнологія одержання Ландоміцину Е шляхом ферментації високоактивного штаму стрептоміцета Streptomyces globisporus 1912-3 в оптимальному середовищі.