Разова спеціалізована вчена рада по захисту дисертації Дімової М.І. на здобуття ступеня доктора філософії - ІМВ НАН України 🇺🇦

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Дімової Марії Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія»

Голова вченої ради: д.б.н., проф., академік НАН України Підгорський Валентин Степанович
Автор дисертації: Дімова Марія Іванівна
Спеціальність: 091 Біологія
Назва дисертаційної роботи: «Мікробіоценози забруднених гексахлорбензолом ґрунтів України та шляхи їх біоремедіації»
Науковий керівник: д.б.н., проф., чл.-кор. НАН України Іутинська Галина Олександрівна

Дата захисту дисертації: 18 травня 2023 року, 11.00, в режимі онлайн
Трансляція роботи разової спеціалізованої вченої ради:
https://us06web.zoom.us/j/7744336892?pwd=VDh1RHQ3N3d6a3UvZFYyUko2ejR3Zz09
Ідентифікатор конференции: 774 433 6892
Код доступа: 2023

Наказ
Анотація дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Відгук наукового керівника
Відгук рецензента Патики В.П.
Відгук рецензента Громозової О.М.
Відгук офіційного опонента Копилова Є.П.
Відгук офіційного опонента Гнатуш С.О.
Рішення разової ради
Відеозапис захисту