Лабораторія інновацій та трансферу технологій - ІМВ НАН України 🇺🇦

Керівник: Сафронова Лариса Анатоліївна, 

заступник директора з наукової роботи, доктор біол.. наук.,

старший науковий співробітник

Тел.. 294-69-74

E-mail: safronova_larisa@ukr.net

Основні напрямки роботи лабораторії

 1. Виявлення та забезпечення набуття прав охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ) та супровід зареєстрованих ОІВ.
 2. Трансфер та комерціалізація наукових розробок.
 3. Ліцензійна діяльність, в тому числі міжнародна.
 4. Захист прав на ОІВ Інституту.
 5. Дослідження біологічної активності бактеріальних препаратів.
 6. Розробка та затвердження у відповідних установах науково-технічної документації на мікробні біопрепарати.
 7. Огляд ринку біопрепаратів в сфері інтересів Інституту.
 8. Рекламування, популяризація наукових розробок Інституту.

Основні досягнення

 1. Укладено та діють більше 30 ліцензійних договорів по 20 об’єктам інтелектуальної власності на випуск біопрепаратів в сфері медицини, ветеренарії та сільського господарства, розроблених Інститутом, у тому числі міжнародних із США, Словакією, Чехією.
 2. Успішний  захист прав Інституту на ОІВ в судах різних рівнів (наприклад, винахід захищений патентом України № 73682 від 15 серпня 2005 року). Патентоздатність зазначеного винаходу була предметом перевірки національних судів.  За результатами розгляду справи було залишено дійсним відповідний патент № 73682, про що свідчать постанова Верховного Суду від 20 лютого 2020 року, постанова Північного апеляційного господарського суду від 2 жовтня 2019 року та рішення Господарського суду міста Києва від 1 березня 2019 року у справі № 910/13287/17.
 3. Організація участі Інституту у міжнародних агропромислових комерційних виставках на регулярній основі з метою популяризації та рекламування наукових розробок.
 4. Організація конференції за участю наукових співробітників Інституту та ліцензіатів «Роль біопрепаратів у забезпеченні екологічності продукції та зменшенні її собівартості» в рамках Міжнародної агропромислової виставки «ІНТЕРАГРО 2016».
 5. Презентація розробок Інституту та основних напрямків досліджень в агропромисловому секторі – Міжнародна агропромислова  виставка  “АгроВесна 2020”.

За результатами конкурсу за 2017 рік Інститут посів 1 місце за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності по відділенню біохімії, фізіології, і молекулярної біології НАН України. За 2015 р. та 2021 р. – 2 місце.     

згідно з постановою Президії НАН України від 16.05.2018 № 159

Ключові слова: ліцензії, трансфер технологій, об’єкти інтелектуальної власності, патенти, торгівельні марки,  мікробні препарати

Історична довідка

Лабораторія інновацій та трансферу технологій було засновано у 2008 році згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 995 «Деякі питання реалізації Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та постановою Президії НАН України № 15 від 16 січня 2007 р. з метою підвищення рівня охорони об’єктів права інтелектуальної власності в установах НАН України, а також забезпечення впровадження та комерціалізації результатів наукової діяльності Інституту.

Наукова робота

Отримано нові результати комплексного дослідження пробіотичних властивостей штамів бактерій роду Bacillus як компонентів ефективного препарату, встановлено закономірності взаємодії спорових пробіотиків із макроорганізмом. Показано, що перспективність бактеріальних культур для створення  пробіотиків  визначається не їх видовими, а унікальними штамовими характеристиками.

З культуральної рідини пробіотичних штамів бацил – основи ветеринарного препарату Ендоспорин виділено новий комплексний ферментний препарат із широким спектром протеолітичних активностей: фібринолітичної, еластазної, колагеназної, казеїнолітичної. Досліджено антиоксидатні властивості цих  штамів. Встановлено, що бактеріальні культури  синтезують ряд кислот фенольної та бензойної структури (галова, 4-гідроксифенілоцтова, кавова, сирингова, п-кумарова, транс-ферулова та транс-корична кислоти), які мають потужні антиоксидантні властивості та здатні  захистити гепатоцити тварин від токсичної дії CCl4.

Проведено клінічні дослідження та розширено сферу застосування пробіотичних препаратів – біоспорину у стоматологічній практиці при ХРАС у дітей; субаліну в комплексному лікуванні дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит, з дисбактеріозом кишечника, синдромом ендотоксикозу. Показано доцільність призначення субаліну для комплексного імунореабілітаційного лікування хворих із хронічною обструктивною хворобою легень.

Встановлено, що обробка сільськогосподарської продукції препаратом Фітосубтил на основі бактерій роду Bacillus забезпечує ефективний   захист винограду,  коренеплодів цукрового буряку та картоплі від фітопатогенної бактеріальної та грибкової мікрофлори під час тривалого зберігання. Також  застосування препарату  для передпосівного оброблення насіння сої забезпечує зниження рівня ураженості рослин бактеріозами, вірозами впродовж вегетації в умовах природного і штучного зараження. Крім того, препарат сприяє стимуляції росту рослин,  що позитивно позначилося на виході маси зерна з рослини,  врожайності зерна і його якості (вміст протеїну і жиру).

Конференції
 • Міжнародна наукова конференція «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті» (10-11 квітня 2014 р., м. Київ, Україна).
 • II International scientific conference “Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century” (April 14-15, 2016, Kyiv, Ukraine).
 • XV з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (11-15 вересня 2017 р., м. Одеса, Україна).
 • 2017 CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium and Peer Review Session (24-28 April, 2017, Kyiv, Ukraine)
 • Presentation of the Institute’s developments in the laboratory of Ecology Institute of Shandong Academy of Sciences (Sep. 19, 2019, China,)
 • Нові можливості для українських вчених щодо участі у міждисциплінарних конкурсах програми ЄС «Горизонт-2020» (21.11.2014)
 • Інформаційна сесія «Горизонт-2020» «Дії Марії Складовської-Кюрі» та «Майбутні технології» (10.12.2014)
Семінари та навчання
 • World Intellectual Property Organization – WIPO Academy «По основам подготовки патентной документации» (2021 р.)
 • Центрів підтримки технологій та інновацій в Україні ДП Укрпатент -Лекція-вебінар, організовані «Оформлення та подання міжнародних заявок за процедурою РСТ до Відомства-одержувача. (2021 р.)
 • Центрів підтримки технологій та інновацій в Україні ДП Укрпатент -Вебінар«Особливості проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід» (2021р.)
 • IP Center of Ukraine –Розвиток відносин у сфері інтелектуальної власності – медіація у сфері інтелектуальної власності. Здобували знання з ефективного досудового врегулювання спорів. (2020 р.)
 • World Intellectual Property Organization – Academy«General course on intellectual property» (2020)
 • Всесвітня організація інтелектуальної власності – сервис Madrid Monitor и глобальная база данных по брендам Madrid Monitor and the Global Brand Databa. Набуття практичних навичок пошуку заявлених, зареєстрованих торгових марок, що можуть бути схожими до змішування у пошукових базах даних WIPO для уникнення відмов при заявках на реєстрацію ТМ. (2020 р.)
 • Інтерактивний майстер-класі Startup Mastery Basic Level. (2019 р.)
 • Практичний семінар Організатор: ДП “Прем’єр Експо“ – щодо підвищення ефективності участі у виставках (2017)
 • 2 семінара-конференції в області AT Marketing, організовані компаніями AIIBIZ таB2B Academy, що проходили в квітні 2016 р.
 • Семінар «Трансфер технологій та об’єктів інтелектуальної власності у ВНЗ”, який проходив 20 жовтня 2016 р. в УкрІНТЕІ
Участь у виставках

Лабораторія щорічно представляє та рекламує наукові розробки Інституту на виставках різної тематичної направленості.

 • Всеукраїнський фестиваль науки
 • Виставка-презентація наукових досягнень установ НАН України спільно з КМДА «Зроблено в Києві» в рамках Фестивалю науки
 • Міжнародна спеціалізована виставка фармацевтичної продукції «Pharmaexpo»
 • Міжнародна виставка охорони здоров’я «MEDICAEXPO»
 • Міжнародна виставка «HI-TECH EXPO. Високі технології»
 • Міжнародний форум «Innovation market» та Міжнародний східноєвропейський форум «Інноваційна економіка та наука»
 • Міжнародна виставка «ФРУКТИ. ОВОЧІ. ЛОГІСТИКА», «ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»,  «AGRO ANIMAL SHOW»., «АгроВесна»
 • Міжнародна виставка «ІнтерАгро»
 • Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2016, 2018, 2019»
 • Міжнародна виставка АгроКомплекс
 • Міжнародна виставка LABCompLEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнологія HI-TECH»
 • Виставка присвячена українським винаходам у сфері медицини доби незалежності України
 • Фестиваль інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2017»
 • Фестивалі інноваційних проектів «Sikorsky Challenge» на базі іноваційного холдінгу Sikorsky Challenge Наукового парку «Київська політехніка» за підтримки грантових та венчурних фондів. (2019 р)
Публікації
 1. Сафронова Л.А. Биологическая активность пробиотических  штаммов бацилл – основы препарата эндоспорина. Доповіді НАН України. – 2015.- №6.-С.138-146.
 2. E.V.Маtseliukh, L.A. Safronova, L. D. Varbanets.  Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum Probiotic strains as protease producers. Biotechnologia acta. – 2015. –  V.8, № 2.  – P.84- 90.
 3. Сафронова Л.А. Влияние аминокислот на литическую  активность штаммов  Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum. Мікробіологія і біотехнологія – 2015.- № 1(29). – С.50-59.
 4. Сафронова Л.А., Діденко Г.В. Вплив пробіотика ендоспорину на показники системи імунітету у інтактних тварин. Наукові доповіді НУБіП України – 2015. – №51(березень).
 5. Сафронова Л.А., Діденко Г.В. Імуномодулюючі та протипухлинні властивості  спорового пробіотику Наукові доповіді НУБіП України – 2015.- №52(квітень).
 6. Зубочов С.Р., Сафронова Л.А.  Біологічний метод – основа органічного землеробства. Посібник українського хлібороба.– 2016.–Т.1– С.259-264.
 7. Kiprianova E.A., Safronova L. A., Prosyanov A. O. Antimicrobial, entomopathogenic and antiviral activity of gaupsin biopreparation created on the basis of Pseudomonas chlororaphis strains. Biotechnologia acta. –  2017. –  V. 10, N 1. – С.7-16.
 8. Сафронова Л.А., Иляш В.П.  Биосинтетическая активность бацилл,            обусловливающая их пробиотический эффект. Мікробіол. журн. –  2017. –  Т. 79, №6. – С.120-136.
 9. Сафронова Л.А., Коваленко Н.К. Національна академія наук України Видатні досягнення 1918-2018.  «Пробіотична активність мікроорганізмів: фундаментальні аспекти створення функціональних продуктів і препаратів та впровадження їх в медичну та ветеринарну практику», Київ. Фенікс, 2018. – С.188-189.
 10. Сафронова Л.А., Иляш В.П. Современное состояние проблемы пробиотических  препаратов.  Мікробіол. журн. –  2019. –  Т. 81, №5. – С.114-140.
 11. Сафронова Л.А., Скороход І.О. Композиція пробіотичних штамів Bacillusamyloliquefaciens ssp. plantarum, що мають антиоксидантну активність. Патент України №140654. Бюл.№ 5, 10.03.2020 р.
 12. Oleg N. Reva, Safronova A. Larisa, Aneth D. Mwakilili, Donatha Tibuhwa, Sylvester Lyantagaye, Wai Yin Chan,Stefanie Lutz,  Christian H. Ahrens,  Joachim Vater, Rainer Borriss. Complete genome sequence and epigenetic profile of Bacillus velezensis UCMB5140 used for plant and crop protection in comparison with other plant-associated Bacillus strains // Applied Microbiology and Biotechnology (2020) 104:7643–7656
 13. Safronova L.A., Voychuk S.I., Brovarska O.S. Influence of nanobiocomposites on the exopolysaccharide matrixof Bacillus strains // Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. –  2020.– №8.-C.81-91.
 14. Кипріанова О.А., Сафронова Л.А. Біологічний замінник фунгіцидів та інсектицидів / Зерно.– 2020. –№1(166).­– С. 156-161
 15. Safronova, L.S., Skorochod, I.A., Ilyash, V.M. Antioxidant and Antiradical Properties of Probiotic Strains Bacillus amyloliquefaciens ssp. Plantarum // Probiotics Antimicro. Prot. (2021). https://doi.org/10.1007/s12602-021-09827-y
 16. Сафронова Л.А., Скороход І.О.  Потенціал бактерій роду Bacillus як пробіотиків / Здоров’я України,№ 13-14 (506-507), Липень 2021 р.
Публікації в сфері інтелектуальної власності
 1. Сафронова Л.  Щодо відсутності  належного   захисту прав на штами мікроорганізмів як об’єктів інтелектуальної власності / Інтелектуальна власність в Україні.–  2020.– №3. –С.11-17.
 2. Василенко О.Г., Сафронова Л.А. Проблеми процесу комерціалізації результатів наукової діяльності на стадіях з інноваційним лагом. Інтелектуальна власність в Україні. –2019. –  №10. – С. 39-47.
 3. Сафронова Л.А., Василенко О.Г., «Проблеми введення інтелектуальної власності в господарський оборот України».- ХІ Міжнародна науково-практична конференція«ІНФОРМАЦІЯ, АНАЛІЗ, ПРОГНОЗ – СТРАТЕГІЧНІ ВАЖЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» – 2018р.
 4. Сафронова Л.А., Василенко О.Г., «Про актуальні питання комерціалізації трансферу технологій». УкрІНТЕІ у рамках V Міжнародного форуму 2017 “Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства.» – 2017р.
Патенти

1.         Патент України на винахід №76669 від 15.08.2006. Біопрепарат для лікування та профілактики кишкових та гнійних інфекцій у тварин / Сафронова Л. А., Осадча А. І., Кудрявцев В. О.

2.        Патент України  на корисну модель  №77141 від 25.01.2013. Біопрепарат «Фітосубтил» для обробки коренеплодів і картоплі при їх зберіганні /  Сафронова Л. А., Нудьга А.Ю., Авдєєва Л. В.

3.         Патент України на корисну модель №126995 від 10.07.2018. Комплексний біопрепарат для антифунгальної i антибактеріальної  обробки рослин на основі  бактерій роду  Pseudomonas / Кіпріанова О. А., Сафронова Л. А., Авдєєва Л. В., Скроцький С. О.

4.         Патент України на корисну модель №140654 від 10.03.2020. Композиція пробіотичних штамів Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum, що мають антиоксидантну активність / Сафронова Л. А., Скороход І. О.

Співпраця

Реєстрація об’єктів інтелектуальної власності, участь у вебінарах, тренінгах, заходах, організованих ДП Укрпатент

EnterpriseEuropenetwork ­– Міжнародна платформа для науки та бізнесу (представлення розробок Інституту)

НДІ Інститут інтелектуальної власності Правової академії наук України

Мережа Центрів підтримки технологій та інновацій (TISCs) – міжнародний проєкт Всесвітньої організації інтелектуальної власності, який реалізується в Україні з 2018 року на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) щодо створення Центрів підтримки технологій та інновацій в Україні від 26.07.2018 р. Проєкт TISC від ВОІВ реалізується з 2009 року в більш ніж 80 країнах світу.

Випробування біопрепарату Фітосубтил та участь у Спеціалізованій Вченій раді по захисту дисертацій

National Development & Innovations Foundation NDI Foundation (Фундація «Національного розвитку і інновацій») – некомерційна організація, створена в 2015 році. Фундація проводить заходи щодо презентації бізнесу розробок Інститутів НАН України

Ecology Institute of Shandong Academy of Sciences (China) – співробітництво щодо мікробних препаратів для рослинництва

Біотехнологічний Центр прикладної та молекулярної мікробіології (Іспанія) – співпраця по препаратам для рослинництва

Публікація розробок Інституту
Співробітники

Сафронова Лариса Анатоліївна 

Керівник лабораторії,

заступник директора з наукової роботи, доктор біол.. наук, старший науковий співробітник

Тел. 294-69-74

E-mail: safronova_larisa@ukr.net

Scopus

Google Scholar

WoS

Василенко Олена Григорівна

Заст. завідуючої лабораторії, пров.інженер,

фахівець у сфері інтелектуальної власності,

магістр управління інтелектуальною власністю

Дистанційне навчання у World Intellectual Property Organization (WIPO):

 • WIPO Academy «General course on intellectual property»
 • WIPO Academy «По основам подготовки патентной документации»

Скороход Ірина Олександрівна,

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Богдан Михайло Михайлович,

кандидат с.-г. наук, науковий співробітник

Фахівець у галузі фізіології рослин, фітовірусології і фітопатології, займається дослідженнями фізіолого-біохімічних змін у рослинах за впливу біопрепаратів.

Scopus

Google Scholar

ORCID

WoS

ResearchGate

Рой Алла Олександрівна,

кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник

Наукові інтереси дослідника охоплюють вивчення фізіолого-біохімічних, морфолого-культуральних властивостей бактерій роду Bacillus, в тому числі їх пробіотичних властивостей , що поглиблює вивчення механізмів комплексної дії на організм людини та тварин біопрепаратів з живих мікробних культур. Проводить активну роботу щодо створення та вивчення специфічної активності нових комбіотичних препаратів з бацил.

Насіковська Оксана Петрівна

Провідний інженер

Первинний облік об’єктів інтелектуальної власності

Дистанційне навчання у World Intellectual Property Organization (WIPO): WIPO Academy «Основы интеллектуальной собственности»

Науменко Наталія Федорівна

Провідний інженер

Формування заявочних матеріалів на ОПІВ, підтримання чинності зареєстрованих патентів

Нагороди

Сафронову Л.А. нагороджено Почесною грамотою Президії Національної академії наук України, Центрального комітету профспілки працівників Національної академії наук України за багаторічну плідну працю, вагомі творчі здобутки у галузі мікробіології і вірусології, вирішенні фундаментальних проблем створення і впровадження новітніх біотехнологічних препаратів і продуктів (Постанова Президії НАН України від 27.06.2018 р.).
Кращий винахід – 2008 в галузі агропромислового комплексу
. Патент України на винахід № 76669. Біопрепарат для лікування та профілактики кишкових та гнійних інфекцій у тварин / Сафронова Л.А., Осадча А.І., Кудрявцев В. О.