Лабораторія генетики мікроорганізмів - ІМВ НАН України 🇺🇦

Керівник лабораторії: Мацелюх Богдан Павлович

Тел.  +38(067) 122 67 37

E-mail: bohdan.matselyukh@gmail.com

Посада: завідуючий лабораторії

Звання, ступінь: доктор біологічних наук, професор, член-кор. НАНУ

Почесне звання, нагороди: Премія ім. Д.К. Заболотного НАН України (1989),  Державна премія України в галузі науки і техніки (1991), Заслужений діяч науки і техніки України (2003), Відзнака Національної академії наук України «За наукові досягнення» (2012),  Почесна Грамота Верховної ради України (2016), член Національної Спілки письменників України (2017).

Під керівництвом професора Мацелюха Б.П. захищено 13 кандидатських дисертацій.

В лабораторії проходять виробничу практику і виконують дипломні роботи студенти ВНЗ Києва.

Наукові напрямки роботи лабораторії

 • картування і секвенування геному стрептоміцетів;
 • хімічна структура і функція антибіотиків і регуляторів їх біосинтезу;
 • генетична селекція і впровадження в  промисловість мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків і вітамінів.

Ключові слова: стрептоміцети, генетична трансформація, генетична рекомбінація, генетична карта, Streptomyces olivaceus VKX, послідовний мутагенез, плазміди, поліміксин В, Bacillus polymyxa БС 153, бета-каротин, Blakeslea trispora, біовіт, ландоміцин Е, Streptomyces globisporus 1912, послідовність генів, секвенування геному, бази даних GenBank KJ645792, KJ701191, KM349312, GWFA00000000.1

Історична довідка

Лабораторія організована в 1955 р. як лабораторія мінливості мікроорганізмів. B 1963 р. лабораторія одержала назву відділ генетики мікроорганізмів, який у 2020 р. знову переіменований у лабораторію. Науковим керівником відділу з 1955 по 1965 рр. був д.б.н., проф.  П.Є. Візір, а з 1965 р. по теперішній час – чл.-кор. НАН України Б.П. Мацелюх.

Наукова робота

Важливі результати фундаментальних досліджень

 • Здійснена генетична трансформація стрептоміцетів за допомогою ДНК, а також злиття і регенерації протопластів;
 •      Побудована кільцева генетична карта Streptomyces olivaceus VKX;
 •      Встановлена двонаправлена реплікація хромосоми стрептоміцетів;
 •      Досліджено плазміди стрептоміцетів pSG1812-1 i  pSG1912-2, а також побудовано векторну молекулу pSG1912-3;
 •      Встановлена хімічна структура нового протипухлинного антибіотика ландоміцину Е і розкрито молекулярний механізм його дії;
 •      Встановлена хімічна структура регулятора біосинтезу антибіотиків стрептоміцетів N-метилфенілаланіл-дегідробутирін дікетопіперазину;
 •      Просеквеновано геноми штамів Streptomyces globisporus 1912-2 i 1912-4Crt і зареєстровано в міжнародній  базі даних GenBank (GWFA00000000.1), а повні послідовності пучків генів біосинтезу ландоміцину Е і бета-каротину зареєстровані під номерами доступу KJ645792, KJ701191 і КМ349312.

Впровадження результатів прикладних досліджень в промисловість

 • Одержано високоактивний мутант Streptomyces aureofaciens 019(8)-продуцент кормового антибіотика біовіту (хлортетрацикліну і цианокобаламіну), захищено авторським свідоцтвом і впроваджено у виробництво на семи заводах України;
 • Одержано високоактивні безслизові мутанти Bacillus polymyxa БС 153 і БС153-29 – продуценти антибіотика поліміксину В, захищено авторськими свідоцтвами СРСР і впроваджено у виробництво на Київському заводі медпрепаратів;
 • Одержано високoактивні мутанти Blakeslea trispora K1 i K2 – продуценти бета-каротину, захищено авторськими свідоцтвами СРСР і патентом України і впроваджено у виробництво на Верхньодніпровському крохмале-патоковому комбінаті;
 • Штами продуцентів поліміксину В і бета-каротину продані закордонним фірмам у вигляді ліцензійних договорів.
Конференції
 1. Симпозіум з генетики мікроорганізмів і ІХ Міжнародний конгрес з мікробіології, Москва, 1996;
 2. Конференція з генетики промислових мікроорганізмів, Цахкадзор, 1973;
 3. Міжнародний симпозіум з генетики промислових мікроорганізмів, Єрусалим, 1998;
 4. 10-й Європейський конгрес з біотехнології, Мадрид, 2001;
 5. І – XV З`їзди Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського;
 6. І – Х З`їзди Українського Товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова.
Публікації
2020
 1. Polishchuk L.V. Similarity of genomic sequences of five Streptomyces globisporus strains // Mikrobiol. Zh., 2020, 82(1), P. 43-50.
 2.  Golembiovska S.L., Bambura O.I., Matselyukh B.P. Antagonistic action of 26UF7 and 35NG3 Streptomycres species to Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 102 //Mikrobiol. Zh., 2020, 82(2), P. 60-66.  
 3.  Matselyukh B.P., Golembiovska S.L., Bambura O.I. Screening of soil Streptomycetes – producers of antibiotics against phytopathogenic bacteria //Mikrobiol. Zh., 2020, 82(5), P. 36-40.
2019
 1. Matselyukh B.P. Identity of carotenoid biosynthetic genes of Streptomyces and their activation in S. globisporus 1912-4Crt // J. Genetics and Genomes, 2019, 3(1), 122-126.
 2.  Polishchuk L.V. Some general tendencies in organization of Streptomyces crt-clusters // Ibid., 2019, 1(27), P. 30-36.
2018
 1. Polishchuk L.V. Similarity and difference in crt-cluster organisations of strains from Streptomyces hygroscopicus clade // Slovak intern. scientific journal, 2018, 22, P. 8-12.
 2. Golembiovska S.L. Dvornyk T.V., Polishchuk L.V., Matselyukh B.P. Variability of carotenoid-synthetic strains Streptomyces globisporus 1912 after deep cultivation and storage // Мікробіол. біотехн., 2018, 43(3), 26-35.
 3.  Matselyukh B.P. Streptomyces globisporus strain 1912-4Crt, whole genome shortgun sequencing project // GenBank, 2018, GWFA00000000.1
2017
 1. Matselyukh B.P., Lavrenchuk V.Y., Bambura O.I. Screening and charac-teristic of regulators of antibiotic biosynthesis in Streptomyces // Там же, 2017, 79(2), С. 95-102.
 2. Panchuk R.R., Lehka L.V., Terenzi A., Matselyukh B.P. et al. Rapid generation of hydrogen peroxide contributes tо the complex cell death induction by the angucycline antibiotic landomycin E // Free Radical Biology and Medicine, 2017, 106, P. 134-147.
 3.  Polishchuk L.V. Similarity and dissimilarity of primary structures of some Streptomyces spp. genomes and the Streptomyces globisporus 1912-2 chromosomal DNA // Biopolym. Cell, 2017, 33(3), P. 206-213.
2016
 1. Fomina M.A., Polishchuk L.V., Tkachenko K.S., Hong J.W. et al. Complex identification of red yeast isolate from gastrointestinal tract of hucul longliver (Carpathians, Ukraine) // Мікробіол. журн., 2016, 78(5), С. 2-11.
 2. Matselyukh B.P., Polishvhuk L.V., Lukyanchuk V.V., Golembiovska S.L., Lavrenchuk V.Y. Sequences of landomycin E and carotenoid biosynthetic gene cluster, and molecular structure of transcriptional regulator of Streptomyces globisporus 1912 // Мікробіол. журн., 2016, 78(6), С. 60-70.
Монографії
 1. Мацелюх Б.П. Проблемы генетической трансформации. Киев: «Наукова думка», 1969, 214 с.
 2. Мацелюх Б.П. Рекомбинация и репликация ДНК бактерий и стрептомицетов. Киев: «Наукова думкм». 1979, 287 с.
 3. Захаров И.А., Мацелюх Б.П. Генетические карты микроорганизмов. Справочное пособие. Киев: «Наукова думка», 1986, 250 с.
Патенти
 1. Штамм Bacillus polymyxa БС 153– продуцент полимиксина В. – А.с. 507059 СССР, МКИ 4 С 12Д 19/20 от 21.11.1975
 2. Штамм Bacillus polymyxa БС 153-29/3 – продуцент полимиксина В. – А.с. 790780 СССР, МКИ 4 С 12Д  9/00 от 21.08.1980.
 3. Штамм К2+ и К2- гриба Blakeslrea trispora – продуцент бета-каротину. Патент України № 2220 С1 С12N 15/00, C12P 17/00, C12P 23/00 від 28.01.1993.
Співпраця
 1. Міжнародна програма INTAS-Ukraine 95-20 (IX.1997 – IX.1999) «Розробка біотехнології нового потенціального протипухлинного антитбіотика»;
 2. Договір В507078 CRDF з Ліверморською національною лабораторією ім. Лоуренса Міністерства енергетики США (1998 – 2000).
 3. Співпраця з проф. Юргеном Рором і проф. Гартманом Лаашем із Інституту біомолекулярної хімії  Ґеттінгенського університету ФРН по встановленню хімічної структури протипухлинного антибіотика ландоміцину Е та регулятора його біосинтезу N-метилфенілаланіл-дегідробутирін дікетопіперазину (1996-2015).
Співробітники відділу

Поліщук Людмила Василівна

Ст.н.сп., к.б.н.,

займається аналізом геному

Streptomyces globisporus 1912

Лукянчук Віталій Владиславович

Ст.н.сп., к.б.н.,

фахівець у галузі генетики мікроорганізмів

Голембіовська Софія Леонідівна

Н.сп., к.б.н.,

займається селекцією стрептоміцетів-продуцентів антибіотиків проти фітопатогенних бактерій

Нагороди

Почесні грамоти дирекції ІМВ НАНУ. Нагороди Мацелюха Б.П. перелічені вище.