Спеціалізована вчена рада ДФ 26.233.001 по захисту дисертації Лободи М.І. - ІМВ НАН України 🇺🇦

Діяльність разових спеціалізованих вчених рад в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України по проведенню захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 09 «Біологія» зі спеціальності 091 «Біологія» регулює «Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#n18

Вимоги до оформлення дисертацій: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

Завантажити шаблон титульної сторінки дисертації

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.233.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лободи Марії Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія»
Голова ради: д.б.н., проф. Патика В.П.

Наказ МОН України про створення разової спеціалізованої вченої ради

Автор дисертації: Лобода Марія Іванівна
Спеціальність: 091 Біологія
Назва дисертаційної роботи: «Біосинтез антибіотичних і рістрегулювальних метаболітів Streptomyces netropsis IMВ Ac-5025 за дії екзогенних сполук»
Науковий керівник: д.б.н., с.н.с. Білявська Л.О.
Дисертацію прийнято до розгляду: 03.12.2021
Захист дисертації відбудеться 22 грудня об 11:00 за адресою: вул. Академіка Заболотного, 154, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, актова зала (3 поверх)

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ:
Анотація дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук офіційного опонента Іваниці В.О.
Відгук офіційного опонента Поєдинок Н.Л.
Звукозапис захисту
Відеозапис захисту

Powered by Google Translate