Природоохоронні технології - ІМВ НАН України 🇺🇦

ПРЕПАРАТ «ЕКОЛАН-М»

Призначений для очищення забруднених вуглеводнями нафти ґрунтів і води та ліквідації наслідків розливів сирої нафти і нафтопродуктів на твердих поверхнях (асфальт, бетон та інші). Препарат включає іммобілізовані на нафтопоглинальному сорбенті природні активні штами вуглеводнеокиснювальних актинобактерій та мінеральні компоненти. Мікроорганізми препарату діють в широкому діапазоні рН, температури і мінералізації середовища, розкладають нафту та нафтопродукти до екологічно нейтральних сполук. Використання препарату призводить до відновлення біологічних властивостей ґрунтових і водних екосистем. Безпечність препарату «Еколан-М» для довкілля підтверджується Висновком державної санітарно епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України.

Наявна документація: Нормативно-технічна документація: Технічні умови.

МБК

Мікробний біокаталізатор (гранульований), призначений для ефективного очищення промислових стічних вод від токсичних синтетичних сполук, іонів важких металів, радіонуклідів (137Cs, 90Sr,60Co, ізотопи урану, плутонію, америцію). Може бути використаний для концентрації з розчинів рідкісноземельних і дорогоцінних металів. Особливістю технології МБК є автоматична активація тих фізіологічних груп мікроорганізмів, що необхідні для детоксикації забруднень у залежності від складу стічних вод.

Зв’язатися з нами