Лабораторія вірусів рослин - ІМВ НАН України 🇺🇦

Керівник: Кириченко Ангеліна Миколаївна

Тел: +38 (044) 294 69 71

E-mail: a.kyrychenko@imv.org.ua

Посада:  Зав. лабораторії

Звання, ступінь: ст.н.с., д.б.н.

Наукові напрямки роботи лабораторії

 • Екологія вірусів рослин, поширених в Україні, вивчення їх структурно-функціональних особливостей в нормі та за дії чинників антивірусного захисту
 • Біоінформатичний аналіз геномів вірусів рослин, поширених в Україні

Ключові слова: віруси рослин, культура калюсних клітин, ліпосомальні глікан-гліколіпідні комплекси, геномні сиквенси, промотори, комп’ютерний аналіз сиквенсів

Історична довідка

Вірусологічні дослідження в Інституті були розпочаті академіком В.Г. Дроботьком ще в 30-40-ві роки минулого сторіччя. Об’єктами таких досліджень були бактеріофаги, вилучені ним з ґрунту, води, ексудатів хворих на різні бактеріальні захворювання. Проте Віктор Григорович як вчений широкого діапазону мрія про вивчення вірусів людини, тварин та вищих рослин. І як тільки з’явились в Інституті перші фінансові можливості, він, будучи на той час директором, створив невеличку групу вірусологів (фото) при відділі бактеріозів рослин (1955р.), а відтак для організації широкомасштабних фітовірусологічних досліджень в Інституті створив відділ вірусології (1960р) та запросив до керівництва ним С.М. Московця, роком пізніше, призначивши його ще й своїм заступником з наукової роботи. Отож вперше в Україні в Інституті мікробіології було розпочато системні, структурно оформлені фітовірусологічні дослідження на чолі з членом-кореспондентом УРСР С.М. Московцем, який уже через рік після призначення заступником директора очолив і весь інститут. У 1963 р. після організації цим вченим сектору вірусології відділ було перейменовано на відділ вірусів рослин. Під керівництвом С.М. Московця цей відділ набув зеніту свого розвитку і в 1970-71 рр. налічував у своєму складі 77 осіб наукового та допоміжного персоналу. У 1974 р. в результаті структурної реорганізації наукових досліджень в Інституті на основі цього відділу було організовано три структурних підрозділи, серед яких поряд з відділом-правонаступником під назвою «Відділ фітопатогенних вірусів» (керівники відділу: д.б.н., проф. А.Д. Бобир – 1974-1991 рр.; д.б.н. І.С. Щербатенко – 1991-2008 рр.), що по суті зберіг тематику і методологію попереднього відділу, було створено два нові наукові підрозділи –  відділ вірусів водоростей (керівники: к.б.н. В.О. Горюшин; д.б.н., проф. М.І. Менджул) та відділ репродукції вірусів (к.б.н. В.Г. Краєв). Як наслідок нової «реорганізації» Інституту, починаючи з 1996 року, відділ вірусів водоростей припинив своє існування у зв’язку з об’єднанням його з відділом вірусів мікроорганізмів, керованим спочатку професором Я.Г. Кишком, а відтак – членом-кореспондентом НАН України Ф.І. Товкачем та перейменованим потому у відділ молекулярної генетики бактеріофагів. А відділ репродукції вірусів було об’єднано з відділом молекулярної біології вірусів зі збереженням назви першого, але уже під новим керівництвом (Н.С. Дяченко, Н.В. Нестерова, С.Д. Загородня). У зв’язку з тим, що жоден з ново утворюваних відділів, власне, не мав об’єктами своїх досліджень вірусів рослин, відділу фітопатогенних вірусів в 2009 р за ініціативою його нового керівника (д.б.н., проф. О.Г. Коваленко, 2008-2016 рр.) та клопотанням нашого Інституту Президією НАН України було повернуто його стару назву – «Відділ вірусів рослин». З відновленою назвою відділ проіснував до 2016 року, після чого набув статусу структурної лабораторії під тією ж назвою, що існує й донині. З того ж року лабораторією успішно керує д.б.н., доцент, ст.н.с. Ангеліна Миколаївна Кириченко.

Окрім згаданих вище вчених, у відділі в різні роки працювали та здобували освіту д.б.н., проф. акад. УААН А.Л. Бойко, д.б.н., проф. С.А. Бобровник, а також кандидати наук: В.М. Аннохін, Д.Ф. Баратова, В.М. Васильєв, Л.Ю. Глушак, В.О. Горюшин, Д.П. Грама, Ю.А. Григорян, Л.Ф. Діденко, Л.К. Жеребчук, Л.І. Жмурко, І.П. Жук, Т.І. Зірка, О.І. Ільченко, О.Г. Кетько, Ф.Ю. Козар, Л.В. Колесник, Л.Л. Кузнецова, О.А. Кушніренко, Л.А. Лаврух, Л.Г. Лапчик, Л.О. Максименко, Мамедова Сивіль Ашрафкизи, І.І. Міхеєва, Н.В. Нестерова, А.М. Онищенко, Л.О. Павленко, Н.Й. Пархоменко, В.Г. Пилипенко, О.М. Поліщук, Н.Б. Порембська, Ю.П. Садовський, А.А. Скофенко, Н.О. Сіверс, О.С. Сидір, С.М. Чаплинська, Ю.М. Шелудько, В.В. Шепелевич, Д.В. Шерепітко та ін.

У відділі вірусів рослин здобували вірусологічні знання та стали кандидатами наук громадянин Єгипту (Габер Ібрагім Фегла, Абдель Вахаб Амін Ель Амраті), Іраку (Кадим Джасим Хумаді,), Узбекистану (Мамаджан і Рахім Ісамухамедови), Молдови (О.Д. Шербан), аспіранти Української сільськогосподарської академії (П.Є. Бондаренко), ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. П.Є. Таїрова НААНУ», м. Одеса (Н.А. Мулюкіна), ННЦ «Інститут зрошуваного садівництва НААНУ», м. Мелітополь (А.В. Купрій) та інші.

Академік В.Г. Дроботько              
Член-кореспондент АН УРСР С.М. Московець

Група вірусологів, що стояли у витоків фітовірусологічних досліджень в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України; зліва направо: доктор біологічних наук А.Д. Бобир та кандидати біологічних наук П.Ф. Баратова, А.А. Скофенко, В.О. Горюшин

Наукова робота

У відділі/лабораторії вірусів, на прикладі надзвичайно стійких до Х вірусу сортів картоплі (Сако, Тава) вивчено природу екстремальної вірусостійкості. Вперше сформульовано та експериментально обґрунтовано гіпотезу, згідно з якою механізм вкрай високої, екстремальної стійкості рослин до вірусу обумовлений мутацією домінантного алеля гена сприйнятливості та успадкуванням мутації в результаті внутрішньовидової традиційної гібридизації

Суттєво доповнені уявлення про реалізацію стійкості до ВТМ, контрольованої N-геном надчутливості у рослин родини Solanacea. Знайдено нові чинники, ефектори та індуктори такої стійкості. Поглиблена та деталізована білок-вуглеводна концепція та розроблена рецептор-індукторна модель реалізації N-ген опосередкованої стійкості рослин до цього вірусу (рис 1). На підставі власних даних та теоретичних узагальнень розроблено основи біотерапії рослин від вірусних хвороб, сформовано та пропонується для практичного використання низка ліпосомальних препаратів за участю грибних гліканів, бактеріальних гліколіпідів та етерів тіосульфокислот, що діють як сигнальні речовини, індуктори та/або імуномодулятори і підсилюють природну стійкість у рослин до вірусів, а також сприяють оздоровленню клітин від вірусної інфекції в процесі культивування вірус інфікованого калюсу in vitro.

Рецеторно-індукторна модель сигналінгу (ініціації) НЧР рослин до вірусу (темний квадрат) глікополімером (світлий кружок) на основі білково-вуглеводної взаємодії. Низькомолекулярні гаптени позначено маленькими світлими кружками.

Конференції
 1. «Мікробіологічні аспекти оптимізації продукційного процесу культурних рослин»; 16-18 червня 2015: Чернігів, Україна.
 2. II International Scientific Conference «Microbiology and Immunology – the development outlook in the 21st century»; 14-15 Аpril 2016: Kyiv, Ukraine.
 3.  VIII International conference «Bioresources and viruses»; 12-14 September 2016: Kyiv, Ukraine.
 4. ХV Congress of Vinogradskyi society of microbiologists of Ukraine; September 11-15 2017: Odessa, Ukraine.
 5. Всеукраїнська наукова конференція «Інноваційні агротехнології»; 28 березня 2018: Умань, Україна.
 6. 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті»; 23-24 квітня 2018: Київ, Україна.
 7. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Біотехнологія: досвід, традиції та інновації»; 15 листопада 2018: Київ, Україна.
 8. IX International conference «Bioresources and viruses»; September 9-11 2019: Kyiv, Ukraine.
 9. Наукова конференція «Актуальні проблеми мікробіології, вірусології та імунології»; 5 листопада 2019: Київ, Україна.
 10. ХІV наукова конференція молодих вчених «Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві»; 27-28 жовтня 2020: Чернігів, Україна.
 11. The 5th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2021). Jule 1-3 2021: Turkey.
Публікації
2021

Іноземні:

 1. Bohdan M, Huliaieva H, Patyka M, Kalinichenko A, Patyka V, Maksin V. Enhancement of wheat virus-resistance at application of the se nanoparticles citrates and consortium of soil microorganisms. Agriculture and Forestry. 2021, 67(1):63-72.

Вітчизняні:

 1. Кириченко АМ, Щербатенко ІС, Коваленко ОГ. Віруси дикої флори та сучасні метагеномні методи їх дослідження. Цитологія і генетика. 2021; 55(3): 248–255.
 2. Bulyhina TV, Kyrychenko AM, Kharchuk MS, Varbanets LD. Anti-TMV activities of pantoea agglomerans lipopolysaccharides in vitro.     Мікробіол. журн. 2021; 83(2):64-72.
 3. Міщенко ЛТ, Дуніч АА, Міщенко ІА, Дащенко АВ, Бойко ОА, Скуфінський ОІ, Кириченко АМ, Козуб НО, Муха ТІ. Вірус карликовості пшениці (Wheat dwarf virus) та його вплив на урожай 2020 р. у деяких областях України. Карантин і захист рослин., 2021. 1:3-9.
2020

Вітчизняні:

 1. Kyrychenko A, Prylipko V. The physical properties of Bean common mosaic virus distributed in Ukraine. Мікробіол. журн. 2020; 82(3):54-59.
 2. Кириченко АМ, Гринчук КВ, Антіпов І., Ліханов А.Ф. Поширення вірусу звичайної мозаїки квасолі з насінням Phaseolus vulgaris cv Червона шапочка. Науковий журнал «Біологічні системи: теорія та інновації». 2020; 11(1):69-78.
 3. Коваленко ОГ, Кириченко АМ, Коваленко ОЮ. Вірусінфікований калюс квасолі та його оздоровлення in vitro за дії ліпосомальної форми гліканів Мікробіол. журн., 2020; 82(5):81-87.
 4. Кириченко АМ, Богдан ММ, Щербатенко ІС. Бурʼяни – резерватори вірусів в агробіоценозах зернобобових в Україні. Мікробіол. журн. 2020; 82(6):94-106.
2019

Іноземні:

 1. Kyrychenko А, Shcherbatenko І, Mishchenko L. BCMV-ukr: isolate of Bean common mosaic virus revealed in Ukraine. Arch Phytopathology Plant Protect. 2019; 52(11-12):1005-1017. (Indexed in Scopus)
 2. Kovalenko O, Kyrychenko A, Kovalenko O. Callus cultures of beans infected with virus as a model for testing antiviral liposomal preparation. J. Bot. Res. 2019; 1(2):19-24.

Вітчизняні:

 1. Кириченко АМ, Щербатенко ІС. Консервативні нуклеотидні мотиви та вторинні структури в промоторах субгеномних РНК тобамовірусів. Мікробіол. журн. 2019; 81(1):106-123. (Indexed in Scopus).
 2. Кириченко АМ, Щербатенко ІС. Консервативні нуклеотидні мотиви в промоторах геномних РНК тобамовірусів. Мікробіол. журн. 2019; 81(3):53-67. (Indexed in Scopus)
 3. Кириченко АМ, Гринчук КВ, Антіпов ІО. Вплив вірусів родини Potyviridae на функціональний стан і активність фотосинтетичного апарату бобових. Агроекологічний журнал. 2019; 2:64-71.
 4. Патика ВП, Гуляєва ГБ, Богдан ММ, Токовенко ІП, Пасічник ЛА, Патика МВ, Максін ВІ, Каплуненко ВГ. Фітогормональний статус і фотосинтетична активність рослин м’якої пшениці за дії біологічно активних речовин. Физиология растений и генетика. 2019; 51(2):133-146.
 5. Гуляєва ГБ, Богдан ММ, Токовенко ІП, Патика ВП. Роль хелатованого добрива і наночасток у формуванні елементів продуктивності за штучного вірусного і фітоплазмового ураження. Фактори експерементальної еволюції організмів. (Збірник наукових праць). 2019; 25:215-218.
2018

Вітчизняні:

 1. Гринчук КВ, Антіпов ІО, Кириченко АМ, Краєва ГВ, Ліханов АФ. Діагностика вірусу некротичного пожовтіння жилок буряка, що циркулює в Україні. Мікробіол. журн. 2018; 80(1):77-88.
 2. Кириченко А.М., Коваленко О.Г. Звичайна мозаїка квасолі на Київщині: етіологія хвороби та ідентифікація збудника Мікробіол. журн. 2018; 80(4):96-107.
 3. Kyrychenko AN, Tsyganenko KS, Olishevskaya SV. Hypovirulence of Mycoviruses as a Tool for Biotechnological Control of Phytopathogenic Fungi. Cytology and Genetics. 2018; 52(5):374-384.
 4. Кириченко АМ, Коваленко ОГ. Основні стратегії інженерингу рослин, стійких до вірусів. Цитология и генетика. 2018; 52(3):61-71.
 5. Богдан ММ, Гуляєва ГБ, Патика МВ. Індукція системної стійкості рослин пшениці м’якої біопрепаратом Екстракон за пролонгованої дії та умов вірусного зараження. Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Землеробство”. 2018; 4:27-40.
2017

Вітчизняні:

 1. Кириченко АМ, Антіпов ІО, Гринчук КВ. Філогенетичний аналіз українських ізолятів ВЖМК із сої та квасолі. Цитология и генетика. 2017; 51(3):32-38. (Indexed in Scopus)
 2. Kovalenko OG, Shcherbatenko IS, Kyrychenko AM, Vasylev VМ. The relationship between viruses and plant cells in natural ecosystems and some approaches to their regulation. Мікробіол. журн. 2017; 79(1):34-45.
 3. Kyrychenko A, Shcherbatenko І, Antipov I, Hrynchuk K. Typing of plum pox virus isolates in the Central Ukraine. Мікробіол. журн. 2017; 79(3):115-124.
 4. Гринчук КВ, Антіпов ІО, Кириченко АМ, Ліханов АФ. Діагностика вірусу некротичного пожовтіння жилок буряка, що циркулює в агроценозах України. Мікроб журнал. 2017; 80(1):77-88.
 5. Коваленко ОГ, Васильєв ВМ, Адамчук-Чала НІ, Тітова ЛВ, Карпенко ОВ. Штучні глікан-гліколіпідні комплекси як антивірусні засоби та ефектори мікробних препаратів на основі ризобій. Допов. НАНУ. 2017; 1:88-96.
 6. Kovalenko OG, Shcherbatenko IS, Ryrychenko AM, Vasylev VM. The relationship between viruses and plant cells in natural ecosystems and some approaches to their regulation. Мікробіол. журн. 2017; 9(1):34-45.
 7. Богдан ММ, Гуляєва ГБ, Патика ВП. Вплив комплексного добрива Фізіоживлін+Р на стан фотосинтетичного апарату та інші фізіологічні показники пшениці м’якої. Вісник Харківського національного аграрного університету Сер.: Біологія. 2017; 2 (41):58-67.
2016

Вітчизняні:

 1. Кириченко АМ. Родина вірусів Geminiviridae та аналіз фітосанітарного ризику в Україні. Вісник аграрної науки. 2016; 8:14-19.
 2. Varbanets LD, Kyrychenko AN, Seifullina II, Shmatkova NV, Brovarskaya OS. et al. Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens native and modified by complexes of Ge(IV) and SN (IV) lipopolysaccharide antiviral activity. Biotechnologia acta. 2016; 9(1):64-70.
 3. Богдан ММ, Гуляєва ГБ, Карпенко ВП. Економічна і енергетична ефективність вирощування пшениці м’якої озимої за позакореневого підживлення комплексними мікродобривами. Збалансоване природокористування. 2016; 1:72-75.
 4. Гринчук КВ, Антіпов ІО, Парій МФ, Кириченко АМ. Філогенетичний аналіз українського ізоляту вірусу некротичного пожовтіння жилок буряка. Мікробіол. журн. 2016; 78(2):111-118.
2015

Вітчизняні:

 1. Богдан ММ, Карпенко ВП, Гуляєва ГБ. Вплив комплексних хелатних добрив на функціональну активність тканин коренів і зернову продуктивність рослин пшениці м’якої озимої. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2015; 1:37-42.
 2. Богдан ММ, Гуляєва ГБ, Коваленко ОГ. Вплив вірусної інфекції на каталазну і фотохімічну активність листків пшениці за дії біологічно активних речовин різної природи. Молодий вчений. 2015; 11 (26):8-12. (Index Copernicus ICV 2015: 43.69)
 3. Кириченко АМ, Антіпов ІО, Гринчук КВ. Молекулярно-біологічна характеристика ізолятів вірусу жовтої мозаїки квасолі. Агроекологічний журн. 2015; 4:113-119.
Монографії
 1. Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист: монографія / В.Ф. Петриченко, В.П. Патика, Л.А Пасічник, Н.В. Житкевич, Г.Б. Гуляєва, І.П. Токовенко, К.С. Коробкова, Л.М. Лазаренко, Т.Т. Гнатюк, О.О. Литвинчук, О.М. Захарова, Л.В. Кириленко, О.А. Демченко, Л.П. Бабенко, А.М. Кириченко, О.В. Корнійчук, С.В. Іванюк, С.І. Колесник, С.Я. Кобак, В.С. Задорожний, С.Я. Коць, П.М. Маменко, П.В. Писаренко, Л.Г. Білявська, Ю.В. Білявський, Д.В. Шерепітко, А. Бжозовська, А.В. Калініченко, О.А. Бойко, С.В. Пида [за ред. акад. В. Ф. Петриченка, В. П. Патики]; Вінниця, 2016. 106 с.

2. Kovalenko OG, Wasser SP. Glycans of higher Basidiomycetes mushrooms with antiphytoviral properties: isolation, characterization, and biological activity. In: Deshmukh S. K., et al. Fungi and their Applications  in the series of Progress in Mycological Research. Eds: Publisher: CRC Press /Taylor & Francis Group. LLC; 2013. p. 161-200.

3. Коваленко ОГ, Афонська СВ. (Дроботько). Відданість науковій істині. К.: Наук. думка., 2018., 234 с.

4. A. Kyrychenko, K. Hrynchuk, I. Antipov, A. Likhanov«Bean Common Mosaic Virus Transmission by Bean Seed cv. Chervona Shapochka». in Tiwari, Ajay Kumar (Ed.) Advances in Seed Production and Management. 2020 Springer Nature Singapore, 2020.  615 p

Патенти
 • Спосіб підвищення продуктивності пшениці озимої із застосуванням рідкого комплексного добрива, що містить хелати мікроелементів: пат. 113638 Україна МПК (2016.01) A01C 21/00 C05G 1/00 C05D 9/02 (2006.01) C05D 11/00 C05D 11/00. № u 2016 07482; заявл. 08.07.2016; опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3. 6 с. (Богдан М.М., Гуляєва Г.Б., Карпенко В.П., Патика В.П., Ткачук К.С.)
 • Пробіотична фармацевтична композиція (на корисну модель) А61К 31/00; А51К35/00. Опубл. 25.11.2016,Бюл. № 22. Автори: Саченко М.А., Жалко-Титаренко В.П, Коваленко О.Г.
 • Пробіотична фармацевтична композиція (патент на винахід) А61К 31/00; А51К35/00.Опубл. 25.08.2016,Бюл. № 16. Автори: Саченко М.А. Жалко-Титаренко В.П, Коваленко О.Г.
Співпраця

ННЦ «Інститут садівництва НААН»

Інституту агроекології і природокористування НААН

ННЦ «Інститут сільського господарської мікробіології і агропромислового виробництва НААН

Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національно університету ім. Тараса Шевченка

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Національний університет біоресурсів і природокористування України»

Інститут фізики напівпровідників ім. Лошкарьова НАН України

Співробітники відділу

Коваленко Олексій Григорович

Пр.н.с.. д. б. н., професор, фахівець у галузі фітовірусології. Головною галуззю наукових інтересів є вивчення захисних механізмів, вірусного патогенезу та імунологічних реакцій рослин за вірусної інфекції, а також розроблення основ біотерапії рослин від вірусних хвороб з використанням біологічно активних мікробних наноматеріалі та методів супрамолекулярної хімії.

Scopus

Google Scholar

Щербатенко Іван Степанович

Ст.н.с., д.б.н., фахівець у галузі вірусології. Займається дослідженням структурно-функціональної організації геномів вірусів рослин.

Scopus

Google Scholar