Публічна інформація - ІМВ НАН України 🇺🇦
Основні нормативні документиПостанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” 
Статут Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (ІМВ НАН України)
Концепція освітньої діяльності ІМВ НАН України на третьому рівні вищої освіти
Кодекс академічної доброчесності ІМВ НАН України
АкредитаціяЗаява про проведення акредитації
Відомості про самооцінювання
Кадрове забезпечення освітньої програми
План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в ІМВ НАН України
Витяг з протоколу №6 Засідання Вченої ради ІМВ НАН України від 27.09.2016
Витяг з протоколу №7 Засідання Вченої ради ІМВ НАН України від 22.10.2020
Витяг з протоколу №3 Засідання Вченої ради ІМВ НАН України від 30.03.2021
Витяг з протоколу №6 Засідання Вченої ради ІМВ НАН України від 18.05.2021
Протокол №1 засідання робочої групи освітньої програми “Мікробіологія”
Протокол №2 наради робочої групи освітньої програми “Мікробіологія”
Протокол №3 наради робочої групи освітньої програми “Мікробіологія”
Протокол №4 наради робочої групи освітньої програми “Мікробіологія”
Протокол №5 наради робочої групи освітньої програми “Мікробіологія”
Програма роботи експертної групи в ІМВ НАН України
Проєкт освітньо-наукової програмиПроєкт освітньо-наукової програми з підготовки доктора філософії в галузі біології – 2021-2022 рік
Анотації дисциплін до проекту програми
Агромікробіологія
Ґрунтова мікробіологія
Біогеохімічна діяльність
Водна мікробіологія
Метаболізм мікроорганізмів
Мікробіологія продовольчих і непродовольчих товарів
Мікробний біосинтез промислово важливих продуктів
Основи біобезпеки і біоетики
Прикладна мікологія
Санітарія і гігієна громадського харчування 
Фізіологія харчування
Анкета №1 для опитування щодо оцінювання якості реалізації освітньо-наукових програм
Анкета №2 для опитування щодо оцінювання якості реалізації освітньо-наукових програм
Обговорення проекту освітньої програми
Забезпечення освітньої діяльностіОсвітньо-наукові програми
Акредитація освітньої програми “Мікробіологія”
Кадрове забезпечення освітньої програми
Проєкт освітньо-наукової програми з підготовки доктора філософії в галузі біології – 2021-2022 рік
Обговорення проекту освітньої програми
Інформація про державні закупівліhttps://imv.org.ua/zakupivli/