Підручники та посібники - ІМВ НАН України 🇺🇦
Підручник

Пирог Т.П. Загальна мікробіологія

Викладено історію розвитку мікробіології, положення, роль і взаємовідносини мікроорганізмів у природі, будову клітин прокаріот і еукаріот сучасну систематику бактерій, грибів і дріжджів, фізіологію росту, типи живлення мікроорганізмів і шляхи використання ними ростових і неростових субстратів. основні механізми обміну речовин і перетворення енергії у аеробних та анаеробних мікроорганізмів, шляхи перенесення генетичної інформації, принципи регуляції біохімічних процесів, а також шляхи використання мікроорганізмів у біотехнології.
Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом Біотехнолопя і “Біологія”, а також для спеціалістів, які працюють у галузі Мікробіології та мікробного синтезу.

Загальна мікробіологія Пирог