Аспірантура - ІМВ НАН України 🇺🇦

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 88-л від 05.05.2017 р. Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України видано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на ІІІ (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 091 Біологія та біохімія (галузь знань 09 Біологія, ліцензійний обсяг 10 осіб).

Ознайомитися з навчальними планами: 
091 “Біологія”
035 “Іноземна мова професійного спрямування”
033 “Філософія науки та культури”

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України здійснює набір до аспірантури за спеціальністю 091 Біологія та біохімія (освітні програми «мікробіологія», «вірусологія», «біотехнологія»). Термін навчання в аспірантурі складає 4 роки. Зарахування до аспірантури відбувається на конкурсній основі з 1 листопада поточного року за умови успішного складання вступних іспитів. Правом вступу до аспірантури користуються особи, які мають вищу освіту (дипломи спеціаліста або магістра) у галузі біології, а також суміжних спеціальностей.

Положення про аспірантуру ІМВ НАН України (див. Положення)
Положення про приймальну комісію ІМВ НАН України (див. Положення)
Правила прийому до аспірантуриІМВ НАН України (див. Правила прийому до аспірантури від 17.12.2020)

Вступні іспити до аспірантури складаються з:
 • Спеціалізації (іспити проводяться в Інституті мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного) на вибір мікробіологіявірусологія, біотехнологія (див. програми вступних іспитів) ;
 • Іноземної мови (іспити проводяться у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, тел.: (044) 278-89-71, http://langcenter.kiev.ua);

Прийом документів для вступу до аспірантури відбувається з 1 серпня по 10 вересня поточного року за адресою:
м. Київ, вул. Заболотного, 154, ІМВ НАНУ, к. 248, служба вченого секретаря.

Список документів для вступу до аспірантури:
 1. Заява на ім’я директора Інституту (див. зразок), де, зокрема, необхідно вказати яку іноземну мову буде складати абітурієнт;
 2. Копії дипломів спеціаліста або магістра про вищу освіту з копіями додатків до них з переліком прослуханих курсів та оцінками; 
 3. Копії диплому бакалавра та додатку до нього з переліком прослуханих курсів та оцінками*;
 4. Копія громадського паспорту; 
 5. Медична довідка за формою 086-у;
 6. Особистий листок з обліку кадрів (якщо абітурієнт працює, то листок оформлюється за основним місцем роботи і засвідчується у відділі кадрів; якщо абітурієнт не працює, то оформлюється у відділі кадрів ІМВ НАНУ); 
 7. Автобіографія;
 8. Копія довідки про надання ідентифікаційного коду. 
 9. Реферат об’ємом 16-20 стор. або відтиски друкованих праць (не тези) (якщо є). 
 10. 3-4 фотокартки формату 3х4 см.
 11. Швидкозшивач або папка на зав’язках.

*Оригінали документів пред’являються особисто абітурієнтом.

Вступні іспити зі спеціалізації в 2023 році відбудуться: спеціалізація – 14 вересня у 10.00; іноземна мова (англійська) – 22 вересня.

Зарахування до аспірантури за результатами вступних іспитів та рішенням конкурсної комісії відбувається за наказом директора Інституту. Цим же наказом призначаються керівники аспірантів. 

Аспірантам, що навчаються за державним замовленням, щомісячно виплачується стипендія згідно Законодавства України.
З аспірантами, які навчаються за державним замовленням, Інститут заключає Угоду про підготовку аспіранта (див. додаток 1), де прописані права і обов’язки обох сторін. Ця Угода складається у двох примірниках і зберігається у обох сторін.
Після зарахування до аспірантури аспірант разом з керівником розробляє загальний індивідуальний план роботи над дисертацією з урахуванням навчального плану Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, затвердженого Вченою радою та директором ІМВ НАНУ. Затвердження навчального плану, теми дисертації та наукового плану відбувається на засіданні Вченої ради Інституту не пізніше 2-х місяців від початку навчання в аспірантурі. Затвердження теми відбувається наступним чином: аспірант повинен чітко і ясно сформулювати обґрунтування майбутньої дисертації, цілі і задачі роботи і пропоновану тему дисертації. К моменту затвердження теми аспірант повинен орієнтуватись в основних літературних джерелах з питань своєї дисертації і відповідати на питання членів Вченої ради.
Іногородні аспіранти забезпечуються на час навчання місцями у гуртожитках для аспірантів НАН України. Для проживання у гуртожитку аспірант заключає угоду на користування жилим приміщенням (див. додаток 2).

Розпорядження Президії НАН України № 310 “Про забезпечення аспірантів наукових установ НАН України гуртожитками та надання їм медичних послуг”

Контактні телефони:
(044) 526-23-89 Вчений секретар, к.б.н. Андрієнко Олена Володимирівна