Відділ фітопатогенних бактерій - ІМВ НАН України 🇺🇦

Наукові напрямки відділу:

 • фундаментальні еколого-фізіологічні дослідження збудників бактеріальних хвороб сільськогосподарських і технічних культур, квітів, плодових і лісових порід, бур’янів та водних рослин; виявлення екологічних ніш епіфітного виживання фітопатогенних бактерій.
 • ідентифікація, таксономія і систематика фітопатогенних бактерій.
 • дослідження популяційної гетерогенності фітопатогенних бактерій за фенотиповими і генотиповими ознаками.
 •  проведення моніторингу і вивчення генетичної різноманітності фітопатогенних бактерій у системі органічного землеробства.
 • вивчення геномодулювальної активності фітопатогенних бактерій.
 • дослідження молекулярно-біологічних механізмів взаємодії патоген – хазяїн, закономірностей персистенції ахолеплазм, індукції стійкості у рослин, дослідження компонентів антиоксидантної системи рослин.
 • вивчення фізіологічних особливостей впливу фітопатогенних мікроорганізмів на метаболізм рослин у патосистемі рослина-хазяїн – фітопатоген.
 • прикладні дослідження спрямовані на створення препаратів для захисту рослин і обмеження розповсюдження фітопатогенних бактерій.

Надбанням відділу є Колекція живих культур фітопатогенних бактерій, яка нараховує більше 2000 штамів різних родів і видів, а також Колекція культур молікутів, до складу якої входять 50 штамів різних видів. Обидві колекції є єдиними в Україні і найбільш повними в Східній Європі.

 Ключові слова: бактеріальні хвороби рослин, збудники бактеріозів рослин, Pseudomonas syringae, мікоплазмові хвороби рослин, ідентифікація фітопатогенних бактерій, ліпополісахариди, епіфіти, геномодулювальна активність, фітогормони, сортостійкість, антагоністична активність, методи контролю збудників.

Історична довідка

Відділ фітопатогенних бактерій (з 1934 до 1963 рр. – бактеріозів рослин) – був одним із перших у стуктурі новоствореного Д.К.Заболотним Інституту мікробіології і імунології (нині – Інститут мікробіології і вірусології НАН України ім. Д.К. Заболотного). Керівниками відділу були д-р біол. наук, проф., чл.-кор. АН України Г.О. Ручко (до 1937 р.), канд. біол. наук Н.С. Новікова (1937-1943), д-р біол. наук, проф. К.Г. Бельтюкова (1943-1971), д-р біол. наук, проф. Р.І. Гвоздяк (1971-2006), д-р біол. наук, проф., академік НААНУ В.П. Патика (2006-2022), з 2023 р відділом керує д-р біол. наук, с.н.с., Пасічник Лідія Анатоліївна.

З моменту створення і по сьогоднішній день відділ фітопатогенних бактерій є визнаним лідером у дослідженні збудників бактеріальних хвороб рослин та засобів захисту від них, центром проведення міжнародних конференцій та підготовки спеціалістів з бактеріозів рослин.

д-р біол. наук, проф.,
академік НААНУ В.П. Патика
д-р біол. наук, проф. Р.І. Гвоздяк
проф., чл.-кор. АН України Г.О. Ручко
канд. біол. наук Н.С. Новікова
д-р біол. наук,
проф. К.Г. Бельтюкова
член-кор. НАНУ,
д-р біол. наук, проф., І.Г. Скрипаль

Член-кор. НАНУ, д-р біол. наук, проф., І.Г. Скрипаль, який починав свій науковий шлях аспірантом відділу фітопатогенних бактерій, став засновником і керівником напряму та новоствореного відділу мікоплазмології (1973-2004), який у 2014 р. увійшов до складу відділу фітопатогенних бактерій групою мікоплазмологів (молікутологів), очолюваною канд. біол. наук К.С. Коробковою. Спеціалісти групи досліджують основи реалізації фітопатогенних властивостей представників класу Mollicutes та механізми їх взаємодії з рослиною-хазяїном.

канд. біол. наук К.С. Коробкова

Вагомий вклад у вивчення фітопатогенних бактерій також зробили М.С. Матишевська, М.Д. Куликовська, Л.Т. Пастушенко, С.С. Сидоренко, В.О. Мурас, І.Б. Корольова, С.З. Айзенберг, І.Д. Симонович, О.П. Коробко, О.Є. Жеребило, Л.В. Кабашна, В.І. Самойленко, Г.К. Вакуленко, Н.Я. Губанова, В.П. Волкова, В.М. Романенко, І.І. Майко, В.І. Перепнихатка, Н.Ф. Зуйкова, С.Ф. Ходос, Л.М. Яковлева, а у вивчення молікутів – А.М. Онищенко, Л.П. Панченко, Л.П. Малиновська, В.В. Бабічев.

Публікації
2021
 1.  Butsenko L, Pasichnyk L, Kolomiiets Y, Kalinichenko A, Suszanowicz D, Sporek M, Patyka V. Characteristic of Pseudomonas syringae pv. atrofaciens Isolated from Weeds of Wheat Field. Applied Sciences. 2021; 11(1):286–298. https://doi.org/10.3390/app11010286
 2. Bohdan M, Huliaieva H, Patyka M, Kalinichenko A, Patyka V, Maksin V. Enhancement of wheat virus-resistance at application of the se nanoparticles citrates and consortium of soil microorganisms. Agriculture and Forestry. 2021; 67 (1): 63 – 72. DOI: 10.17707/AgricultForest.67.1.05
 3. Huliaieva HB, Tokovenko IP, Pasichnyk LA, Patyka VP. The microbial status of rhizosphere of Galega orientalis plants at infected with phytopathogens and treatment with nanochelates. Mikrobiol Z. 2021; 83(5):42–50.
 4. Karpenko VP, Poltoretskyi SP, Liubych VV, Adamenko DМ, Kravets ІS, Prytuliak RМ, Kravchenko VS, Patyka NI, Patyka VP. Мicrobiota in the rhizosphere of cereal crops. Mikrobiol Z. 2021; 83(1): 21–31.
2020
 1. Huliaieva H, Pasichnyk L, Kharchuk M, Kalinichenko A, Patyka V, Bohdan M, Maksin V. Influence of citrates nanoparticles on morphological traits of bacterial cells Pseudomonas syringae рv. atrofaciens. Agriculture and Forestry, 2020; 66 (1): 23–31.  DOI:10.17707/AgricultForest.66.1.03    
 2. Butsenko L, Pasichnyk L, Kolomiiets Y, Kalinichenko A. The effect of pesticiges on the tomato bacterial speck disease pathogen Pseudomonas syringae pv. tomato. Applied Sciences, 2020. 10(9). 3263. https://doi.org/10.3390/app10093263   
 3. Butsenko LM, Pasichnyk LA, Kolomiiets YV. Biological properties of morphological dissociants Pseudomonas syringae pv. atrofaciens. Біологічні системи: теорія та інновації. 2020; 11(1):28.  http://dx.doi.org/10.31548/biologiya2020.01.028
 4. Dankevych LA, Leonova NO, Iutynska GO, Kalinichenko AV. The impact of biopreparations and phytopathogenic bacteria of the Pseudomonas genus on L-phenylalanine ammonialyase activity in soybean and lupine plants. Mikrobiol Z. 2020. 82(6).13–22.  
 5. Pastoshchuk A, Yumina Y, Zelena P, Nudha V, Yanovska V, Kovalenko M, Taran N, Patyka V, Skivka L. Beneficial traits of grain-residing endophytic communities in wheat with different sensitivity to Pseudomonas syringae. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2020; 12(3):100-107. https://doi: 10.15421/022168.
 6. Goychuk AF, Shvets MV, Kulbanska IM, Markov FF, Muljukina NА, Patyka VP. Bacterial diseases of silver birch (betula pendula roth.). Mikrobiol Z. 2020; 82(6):23–34.
 7. Huliaieva HB, Pasichnyk LA, Muchnyk FV, Patyka VP. Pantoea agglomerans influence on the State and Activity of Cereals Photosynthetic Apparatus. Mikrobiol Z. 2020; 82(2):30–37. Ukrainian. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.02.030   
 8. Huliaieva HB, Tokovenko IP, Pasichnyk LA, Patyka VP, Bohdan MM, Kharchuk MS, Maksin VI, Patyka MV, Kaplunenko VG. Antimicrobial action of vanadium and germanium nanoaquacitrates in vivo and its physiological effect on wheat plants in vitro. Mikrobiol Z. 2020; 82(6):43–53. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.06.043.
 9. Kolomiiets YV, Grigoryuk IP, Likhanov AF, Butsenko LM, Pasichnyk LA, Blume YB. Induction of Wheat Resistance against the Causative Agent of Basal Bacteriosis with Growth-Promoting Bacteria. Cytology and Genetics. 2020; 54(6):514–521. DOI: 10.3103/S0095452720060067 
2019
 1. Symochko L, Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda, Demyanyuk O, Symochko V, Patyka V. Soil microbial diversity and antibiotic resistance in natural and transformed ecosystems. International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES). 2019; 9(3):581–590.  https://doi.org/10.31407/ijees93
 2. Varbanets LD, Bulyhina TV, Pasichnyk LA, Zhytkevich NV. Pantoea agglomerans Lipopolysaccharides: Structure, Functional and biological activity. Ukr Biochem J. 2019; 91(1):5–20.
 3. Kolomiiets Y, Grygoryuk I, Likhanov A, Butsenko L, Blume Y. Induction of bacterial canker resistance in tomato plants using plant growth promoting rhizobacteria. Open Agriculture Journal. 2019, 13: 215–222. DOI: 10.2174/1874331501913010215  
 4. Kolomiiets YV, Grygoryuk IP, Butsenko LM, Kalinichenko AV. Biotechnological control methods against phytopathogenic bacteria in tomatoes. Applied ecology and environmental research. 2019; 17(2):3215–3230.  http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1702_32153230  
 5. Буценко ЛМ. Геномодулювальна активність Pseudomonas syringae pv. syringae і P. syringae pv. atrofaciens. Біоресурси і природокористування. 2019; 11(3-4):31–40.
 6. Гнатюк ТТ, Житкевич НВ, Петриченко ВФ, Калініченко АВ, Патика ВП. Хвороби сої за дії фітопатогенних бактерій роду Pseudomonas. Мікробіол журн. 2019; 81(3): 68–83.
 7. Гуляєва ГБ. Мікробіоценоз ризосфери пшениці ярої за передпосівної обробки насіння біологічно активними речовинами. Наук. журн. «ScienceRise: Biological Science». 2019; 1(16):4–9.
 8. Данкевич ЛА, Мучник ФВ, Патика ВП. REP-ПЛР аналіз бактерій роду Erwinia – збудників хвороб яблуні в Україні. Мікробіол журн. 2019; 81(6):45–57.
 9. Карпенко ВП, Заболотний ОІ, Притуляк РМ, Голодрига ОВ, Леонтюк ІБ, Розборська ЛВ, Новікова ТП, Патика ВП. Мікробіота ґрунту ризосфери сої за використання ризоактиву і гербіцидів. Мікробіол журн. 2019; 81(3):48–61.
2018
 1. Brzozowska A, Dacko M, Kalinichenko A, Petrychenko VF, Tokovenko IP. Phytoplasmosis of bioenergy cultures. Мікробіол журн. 2018; 80(4):108– 127.
 2. Butsenko L, Kalinichenko A, Pasichnyk L, Nepran I, Patyka V Identification of phytopathogenic bacteria in maize seeds in Ukraine. Agriculture & Forestry. 2018; 64(4):71–80. Podgorica DOI: 10.17707/AgricultForest. 64.4.09. http://www.agricultforest.ac.me/paper.php?id=2819
 3. Dankevych L, Leonova N, Dragovoz I, Patyka V, Kalinichenko A,  Włodarczyk P, Włodarczyk,B. The synthesis of plant growth stimulators by phytopathogenic bacteria as factor of pathogenicity. Applied Ecology and Enviromental Research. 2018; 16(2):1581–1593.
 4. Huliaieva H, Tokovenko I, Maksin V, Kaplunenko V, Kalinichenko A. Effect of nanoaquacitrates on physiological parameters of Fodder galega infected with phytoplasma. Ecol Chem Eng S. 2018; 20(1):153–168.
 5.  Demyanyuk OS, Patyka VP, Sherstoboeva OV, Bunas AA. Formation of the structure of microbiocenoses of soils of agroecosystems depending on trophic and hydrothermal factor. Biosystems Diversity. 2018; 26(2):103–110.
 6. Булигіна ТВ, Варбанець ЛД, Пасічник ЛА. Ліпополісахариди Pantoea agglomerans9649: хімічна характеристика та біологічна активність. Мікробіол журн. 2018; 80(2):56–66.
 7. Буценко ЛМ, Пасічник ЛА. Генетична гетерогенність штамів Pseudomonas syringae pv. аtrofaciens на основіRAPD-ПЛР аналізу.  Мікробіол журн. 2018; 80(5):48–62.
 8. Гуляєва ГБ, Патика ВП, Токовенко ІП, Патика МВ, Максін ВІ, Каплуненко ВГ. Фізіологічний вплив наноаквацитратів срібла і міді на розвиток у разі застосування консорціуму мікроорганізмів і штучного зараження. Физиология растений и генетика. 2018; 50(1):39–45.
 9. Данкевич ЛА, Патика ВП. Генетичне профілювання фітопатогенних бактерій роду Pseudomonas – збудників мокрого водянистого гниття люпину. Мікробіол журн. 2018; 80(3):53–65.
 10. Данкевич ЛА. Ідентифікація збудників м’якого гниття та в’янення огірків в Україні на основі аналізу нуклеотидної послідовності гену 16SрРНК. Мікробіол журн. 2018; 80(2):89–100.
 11. Пасічник ЛА, Буценко ЛМ. Серологічні особливості бактерій Pseudomonas syringae агроекосистем зернових культур. Мікробіол журн. 2018; 80(4):41–54.
2017
 1. Kalinichenko A, Pasichnyk L, Osypenko S, Patyka V, Usmanova H. Bacterial diseases of energy plants. Ecol Chem Eng A. 2017; 24(2):169–191.
 2. Kolomiets JV, Grygoryuk IP, Butsenko LM. Bacterial diseases of tomato plants in terms of open and covered growing of Ukraine. Annals of Agrarian Science. 2017; 15:213–16.
 3. Patyka VP, Huliaieva HB, Tokovenko IP, Maksin VI, Kaplunenko VG. Physiological effect of citrate chelate nanoparticles on plants of wheat. Agricultural Science and Practice. 2017; 4(2):28–36.
 4. Guliaev BI, Huliaieva HB, Patyka VF. Influence of abiotic factors on photosynthesis and production process of different winter wheat varieties. Agricultural Science and Practice. 2017; 4(1):56–62.
 5. Балко ОІ, Ярошенко ЛВ, Балко ОБ, Пасічник ЛА, Авдєєва ЛВ. Активність бактеріоцинів Pseudomonas aeruginosa щодо фітопатогенних штамів Pseudomonas syringae. Мікробіологія і біотехнологія. 2017; 2(38): 51–60.
 6. Булыгина ТВ, Варбанец ЛД, Пасичник ЛА. Липополисахарид Pantoea agglomerans 7604: Химическая характеристика и биологическая активность. Мікробіол журн. 2017; 79(5):23–33.
 7. Буценко ЛМ, Савенко ОА, Пасічник ЛА, Патика ВП. Жирнокислотний склад клітинних ліпідів Рseudomonas syringae, ізольованих з агрофітоценозу зернових культур. Мікробіол журн. 2017; 79(3):56–64.
 8. Гуляєва ГБ, Токовенко ІП, Пасічник ЛА., Щербина Т.М. Зміни у фотосинтетичному апараті бобових культур, уражених збудниками бактеріозів та фітоплазмозів. Мікробіол журн. 2017; 79(6): 55–70.
 9. Данкевич ЛА. Синтез позаклітинних ауксинів патогенними для бобових культур бактеріями роду Pseudomonas за різних умов культивування. Мікробіол. журн. 2017; 79(6): 41−54.
 10. Данкевич ЛА. Філогенетичний аналіз фітопатогенних бактерій роду Erwinia − збудників хвороб яблуні в Україні. Мікробіол. журн. 2017; 79(3): 48–59.
 11. Коломієць ЮВ, Григорюк ІП, Буценко ЛМ. Бактеріальні хвороби сегетальних рослин у насадженнях томатів. Карантин і захист рослин. 2017; 4–6:15 –19.
 12. Круть ВВ, Данкевич ЛА. Жирнокислотний склад ліпідів ентомопаогенних штамів бактерій роду Bacillus. Мікробіологія і біотехнологія. 2017; 1:48–55.
2016
 1. Patyka MV, Borodai VV, Khomenko EV, Patyka VP. The dynamics of bacteria and pathogenic fungi in soil microbiocenosis under the influence of biopreparations use during potato. Agrártudományi Këzlemények. 2016; 70:1–8.
 2. Patyka V, Buletsa N, Pasichnyk L, Zhitkevich N, Kalinichenko A, Gnatiuk T, Butsenko L. Specifics of pesticides effects on the phytopathogenic bacteria. Ecol Chem Eng S. 2016; 23(2):311–331. 
 3. Patyka VP, Butsenko LM, Pasichnyk LA. Application of commercial test-systems to identify gram-negative facultatively anaerobic bacteria. Agricultural Science and Practice. 2016; 3(1):43–48.
 4. Gulyaeva AB, Tokovenko IP, Pasichnyk LA, Patyka NV. Impact of the biological preparation Extrakon on photosyntetic apparatus, enzymatic activity of antioxidant enzymes and performance of spring wheat plants in the host-pathogen system. Agricultural Science and Pactice. 2016; 3(2):32–41.
 5. Patyka VP. Phytopathogenic bacteria in contemporary agriculture. Мікробіол журн. 2016; 78(6):70–82.
 6. Булеца НМ, Буценко ЛМ, Пасічник ЛА, Патика ВП. Фізіологія росту Pseudomonas syringae pv. atrofaciens за впливу пестицидів. Мікробіол журн. 2016; 78(3):52–60.
 7. Булигіна ТВ, Варбанець ЛД, Пасічник ЛА, Житкевич НВ. Резистентність до антимікробних препаратів бактерій Pantoea agglomerans. Мікробіологія і біотехнологія. 2016; 33(1):68–75.
 8. Буценко ЛМ. Фізіолого-біохімічні процеси в клітинах Allium cepa за дії ліпополісахаридів Pseudomonas syringae pv. аtrofaciens. Мікробіол журн. 2016; 78(5):65–74.
 9. Данкевич ЛА, Воцелко СК, Щербина ТМ, Патика ВП. Фенотипова гетерогенність фітопатогенних бактерій роду Erwinia – збудників хвороб яблуні в Україні. Мікробіол журн. 2016; 78(5):30−41.
 10. Патика ВП, Гуляєва ГБ, Буценко ЛМ, Щербина ТМ., Осипенко БО, Пасічник ЛА. Антиоксидантна і фітохімічна активність фотосинтетичного апарату пшениці ярої за дії Pseudomonas syringae pv. atrofaciens. Вісник аграрної науки. 2016; 1:27–31.
 11. Патика ВП, Гуляєва ГБ, Токовенко ІП, Коробкова КС. Вплив регуляторів росту на морфогенез й антиоксидантну активність листків рослин м’якої пшениці, інфікованих A. laidlawii var. granulum шт.118. Физиология растений и генетика. 2016; 48(1):50–55.
Монографії
 1. Гвоздяк РІ, Пасічник ЛА, Яковлева ЛМ, Мороз СМ, Литвинчук ОО, Житкевич НВ, та інші. Фітопатогенні бактерії. Бактеріальні хвороби рослин. Том. 1. За ред. В.П.Патики. К.: ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2011. 444 с.
 2. Патика ВП, Пасічник ЛА, Гвоздяк РІ, Петриченко ВФ, Корнійчук ОВ, Буценко ЛМ, та інші. Фітопатогенні бактерії. Методи досліджень. Том. 2. За ред. В.П. Патики. Вінниця: «Віндрук»; 2017. 432 с.
 3. Fuchilo Y, Pasichnyk L, Patyka V, Kalinichenko A. Renewable energy sources theory and practice. Edited by Izabela Pietkun-Greber and P. Ratuszny:  Opole, Kyiv; 2017. 209 р.
 4. Коломієць ЮВ, Григорюк ІП, Буценко ЛМ. Бактеріальні хвороби рослин томатів. Монографія. Київ: Компрінт, 2017. 348 с. 
 5. Патика ВП, Петриченко ВФ, Пасічник ЛА, Житкевич НВ, Гуляєва ГБ, Токовенко ІП, та інші. Хвороби сої: Моніторинг, діагностика, захист. Монографія. За ред. акад. НААН В.П. Патики, В.Ф. Петриченка. Вінниця: «Віндрук», 2018. 106 с. 
 6. Patyka VP, Pasichnyk LA, Butsenko L.M, Petrychenko VF, Zubachov SR, Dankevych LA, et al. Express diagnostics of phytopathogenic bacteria and phytoplasmas in agrophytocenosis. Opole (Poland): Publisher Wydawnictwo I Drukarnia Ṡwiḙtego Krzyẑa; 2019. 86 p.
 7. Пасічник ЛА, Буценко ЛМ, Гуляєва ГБ, Токовенко ІП, Курченко ІМ, Сирчін СО, та інші. Хвороби пшениці. За ред. Л.А. Пасічник. Вінниця: «Віндрук», 2019. 139 с.
 8. Pasichnyk L.A., Suszanowicz  D., Butsenko L.M., Huliaieva H.B., TokovenkoI.P., Kurchenko I.M., et al. Wheat diseases in agricultural systems. Edited by D. Suszanowicz and L. Pasichnyk. Opole/Kyiv: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2020, 141.
 9. Карпенко В.П., Москов’як І.І., Новікова Т.П., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І., Даценко А.А., Притуляк Р.М., Гуляєва Г.Б., Токовенко І.П., Пасічник Л.А., та інші. Хвороби сочевиці. За ред. д.с-г.н. Карпенка В.П. Київ-Умань: Видавець «Сочінський М.М.». 2021. 111 с.

Методичні рекомендації:

 1. Виявлення та ідентифікація збудника бактеріальної крапчастості рослин томата Pseudomonas syringae pv. tomato. Науково-методичні рекомендації. Григорюк І.П., Патика В.П., Коломієць Ю.В., Буценко Л.М., Пасічник Л.А., Теслюк В.В., Таргоня В.С. К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2016. 40 с.
 2. Комплексні хелатовані добрива у посівах пшениці. – Науково-методичні рекомендації. Богдан М.М., Гуляєва Г.Б., Патика В.П., Карпенко В.П., Ткачук К.С. К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 32 с.
 3. Патика В.П., Пасічник Л.А., Житкевич Н.В., Гуляєва Г.Б., Токовенко І.П., Гнатюк Т.Т., та інші.  Хвороби козлятника східного: моніторинг, діагностика, профілактика. Методичні рекомендації. За ред. В.П. Патики, В.Ф. Петриченка. Вінниця: «Віндрук», 2016.  48 с.
 4. Патика ВП, Пасічник ЛА., Житкевич НВ., Гнатюк Т.Т., Гуляєва ГБ., Круть ВВ, та інші. Гельний препарат ризобофіт для передпосівної інокуляції насіння сої. Методичні рекомендації; за ред. Академіка НААН ВП. Патики. Київ: Друк Прінт Квік; 2017. 16 с.
 5. Буценко ЛМ, Пасічник ЛА, Калініченко АВ, Патика ВП. Діагностика і контроль збудників бактеріальних хвороб пшениці. Методичні рекомендації. Київ: ФОП ЯМЧИНСЬКИЙ; 2019. 37 с.
 6. Кириленко ЛВ, Житкевич НВ, Гнатюк ТТ, Пасічник ЛА, Калініченко АВ, Гуляєва ГБ, та інші. Діагностика і профілактика бактеріальних хвороб козлятника східного. Методичні рекомендації. За ред. В.П. Патики. Вінниця: «Віндрук»; 2019. 32 с.
 7. Патика ВП, Пасічник ЛА, Буценко ЛМ, Петриченко ВФ , Зубачов СР, Данкевич ЛА, та інші. Експрес діагностика фітопатогенних бактерій і фітоплазм в агроекосистемах. За ред. В.П. Патики. Вінниця: «Віндрук»; 2019. 86.
 8. Гуляєва Г.Б., Токовенко І.П., Богдан М.М., Патика М.В. Пасічник Л.А., Буценко Л.М. Метод індукції флюоресценції хлорофілу у фітопатологічних дослідженнях. Науково-методичні рекомендації. К.: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 37 с.
 9. Гуляєва Г.Б., Токовенко І.П., Пасічник Л.А., Житкевич Н.В., Гнатюк Т.Т., Буценко Л.М., та інші. Біотехнологічні методи захисту козлятника східного від фітопатогенних мікроорганізмів. Науково-методичні рекомендації. К.,  ЦП «Компринт», 2021. 35 с.
Патенти
 1. Пат. UA 113638 U. Спосіб підвищення продуктивності пшениці озимої із застосуванням рідкого комплексного добрива, що містить хелати мікроелементів. Богдан ММ, Гуляєва ГБ, Карпенко ВП, Патика ВП, Ткачук КС. Опубл. 10.02.2017. Бюл. №3. 
 2. Пат. UA 118324 U. Гелевий препарат на основі азотфіксуючих бактерій Bradyrhizobium japonicum M-8 для передпосівної обробки насіння сої. Патика ВП, Пасічник ЛА, Житкевич НВ, Гуляєва ГБ, Гнатюк ТТ. Опубл. 26.12.2018. Бюл. №24. 
 3. Пат. UA 136416 U. Експрес-діагностика збудника базального бактеріозу пшениці Pseudomonas syringae pv. atrofaciens. Пасічник ЛА, Буценко ЛМ, Патика ВП. Опубл. 27.08.2019. Бюл. № 16;
 4. Пат. UA 120295. Спосіб захисту рослин від збудника бактеріальних хвороб Pseudomonas syringae. Балко ОБ, Балко ОІ, Зелена ЛБ, Пасічник ЛА, Авдєєва ЛВ. Опубл. 11.11.2019. Бюл. № 21.
 5. Пат. UA 139621 U. Спосіб відбору стійких до збудника базального бактеріозу клітинних ліній пшениці.Буценко ЛМ, Коломієць ЮВ, Пасічник ЛА, Калініченко АВ, Патика ВП. Опубл. 10.01.2020. Бюл. № 1
 6. Пат. UA 139910 U.  Штам бактерій Bacillus thuringiensis var. thuringiensis ІМВ В-7831 як основа препарату для боротьби з колорадським жуком. Круть ВВ, Патика ТІ, Данкевич ЛА, Патика ВП. Опубл. 27.01.2020, Бюл. №2.
 7. Пат. UA 142382 U.  Штам Rhizobium leguminosarum biovar viceae  В-7837 як основа бактеріального добрива для підвищення урожаю і якості зерна сочевиці. Новікова ТП, Карпенко ВП, Коць СЯ, Воробей НА, Калініченко АВ, Петриченко ВФ, Гнатюк ТТ, Житкевич НВ, Патика ВП. Опубл. 10.06.2020, Бюл. 11
 8. Пат. UA 145188 U. Штам Bacillus sp.– продуцент позаклітинної еластази. Гудзенко ОВ, Варбанець ЛД, Буценко ЛМ, Пасічник ЛА. Опубл. 25.11.2020. Бюл. № 22.
 9. Пат. UA 145577 U. Штам Basillus sp. ІМВ В-7883 – продуцент позаклі-тинної протеїнази з фібрігенолітичною активністю. Гудзенко ОВ, Варбанець ЛД, Буценко ЛМ, Пасічник ЛА, Чернишенко ВО, Стогній ЄМ. Опубл. 28.12.2020. Бюл. № 24
Співробітники відділу

Патика Володимир Пилипович, д.б.н., проф., академік НААН, академік Академії наук Вищої школи.

Головний науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2005 р.), премії Національної академії аграрних наук «За видатні досягнення у аграрній науці» (2015 р.), «Заслужений діяч науки і техніки України» (2013 р.), лауреат нагороди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки Академії наук Вищої школи України (2005 р.), лауреат премії імені Д.К.Заболотного НАН України  (2005 р.).

Є автором понад 840 наукових праць, низки оглядів, проблемних статей, 32 колективних монографій. Одержав 50 патентів і авторських свідоцтв. Під його керівництвом підготовлено 11 докторів та 20 кандидатів наук.

Scopus

Google Scholar

NAASU

Пасічник Лідія Анатоліївна, д.б.н., с.н.с.

Старший науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій

Провідний фахівець у галузі дослідження фітопатогенних бактерій, збудників хвороб сільськогосподарських культур та імунних рослин, їх біологічних властивостей, метаболітів, впливу на фізіологічний стан і ферментативну активність рослини-хазяїна, методів контролю фітопатогенів.

Scopus

ResearchGate

Буценко Людмила Миколаївна, д.б.н., доц.

Старший науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій

Фахівець у галузі дослідження фізіолого-біохімічних властивостей фітопатогенних бактерій, ліпополісахаридів, геномоделювальної активності фітопатогенів, впливу пестицидів на фітопатогенні бактерії.

Scopus

ORCID

Данкевич Людмила Анатоліївна, к.б.н., с.н.с.

Старший науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій

Фахівець у галузі вивчення фенотипових і генотипових властивостей фітопатогенних бактерій, займається ідентифікацією фітопатогенних бактерій на різних таксономічних рівнях, розробкою методів контролю збудників бактеріальних хвороб рослин

Scopus

Google Scholar

Коробкова Катерина Сергіївна, к.б.н.

Старший науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій

Фахівець у галузі мікоплазмології, біотехнології рослин

Scopus

Мороз Світлана Миколаївна, к.б.н.

Старший  науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій

Фахівець у галузі фітопатогенних бактерій, вивчає збудників бактеріальних хвороб овочевих культур та деревних порід

Scopus

Токовенко Ірина Петрівна, к.б.н.

Старший науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій

Фахівець у галузі фітоплазмології; діагностування та засоби контролю збудників фітоплазмозів рослин; розробка методологічних підходів для створення нанотехнологій захисту рослин, уражених фітоплазмами

Scopus

Гуляєва Ганна Борисівна, к.б.н.

Старший науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій

Фахівець у галузі фізіології рослин і фітопатології, займається дослідженнями фізіолого-біохімічних змін у рослинах за впливу фітопатогенних бактерій і фітоплазм

Scopus

ORCID

Гнатюк Тетяна Тарасівна, к.б.н.

Науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій

Фахівець із вивчення бактеріальних хвороб сої

Scopus

Житкевич Наталія Всеволодівна.

Провідний інженер відділу фітопатогенних бактерій

Куратор колекції культур фітопатогенних бактерій

Scopus