Відділ антибіотиків - ІМВ НАН України 🇺🇦
Відділ антибіотиків

Керівник відділу: Авдєєва Лілія Василівна

Посада: Завідувач відділу

Звання, ступінь: д.м.н.

Наукові напрямки роботи відділу

На даний час тематика відділу поєднує фундаментальні еколого-таксономічні дослідження бактерій родів Pseudomonas, Bacillus, а також морських Alteromonas-подібних бактерій з вивченням закономірностей продукування біологічно активних речовин, зокрема, антибіотиків, ферментів, пігментів тощо.

Історична довідка

Відділ антибіотиків (завідувач – д-р мед. наук Л.В. Авдєєва) був заснований академіком Д.К. Заболотним у 1928 р. і називався тоді відділом медичної мікробіології, у 1938 р. був перейменований у відділ патогенних мікроорганізмів (у 1930 р. відділом керував д-р. біол. наук, проф. М. І. Штуцер, з 1931 р. до 1962 р. – акад. АН України, проф. В. Г. Дроботько), з 1963 р. став називатися відділом антибіотиків (керівники: 1963-1978 рр. – д-р біол. наук, проф. Б. Ю. Айзенман, 1978-2002 рр. – академік НАН України, д-р мед. наук, проф. В. В. Смірнов, 2003-2006 рр. – канд. біол. наук В. О. Приходько).

Основними напрямками роботи відділу у попередні роки були дослідження біології мікроорганізмів та пошук заходів боротьби із збудниками інфекційних хвороб людини та тварин, фундаментальні дослідження антибіотиків з вищих рослин, таксономічні дослідження бактерій родів Pseudomonas, Bacillus, морських протеобактерій та визначення антибіотичної активності різних класів біологічно активних речовин, що синтезуються цими мікроорганізмами.

На основі бактерій роду Bacillus створено пробіотики ветеринарного призначення бактерин-СЛ, ендоспорин, а також медичного призначення – біоспорин та субалін, біопрепарат для рослинництва – фітоспорин та ін. На основі штамів бацил, лактиту та лактулози створено синбіотичний препарат «Бацилакт™», препарати для біологічного захисту рослин від фітопатогенних грибів і бактерій, композицію для утилізації пожнивних решток, розроблено біотехнологічні основи створення і отримано меланін-вмісний препарат.

За результатами фундаментальних досліджень одержано антибіотики з рослин – новоіманін, сальвін, аренарин, цернуол, комплексний антибіотичний препарат цербіден, меротерпеновий фенол бакучіол та ін. На основі штамів P. aureofaciens створено комплексний інсектофунгіцидний препарат для захисту рослин – гаупсин. З нового виду P. batumici отримано протистафілококовий антибіотик батумін. На основі цього антибіотика розроблено батумінову мазь для лікування стафілококових інфекцій, а також діагностичний препарат «Діастаф» для експрес-ідентифікації стафілококів. Крім того, у відділі проводяться фундаментальні дослідження процесу формування і деградації біоплівки Pseudomonas aeruginosa, а також пошук речовин, що пригнічують ріст цих мікроорганізмів у складі біоплівки.  

Наукова робота

На сьогодні тематика відділу включає фундаментальні таксономічні дослідження бактерій родів Bacillus і Pseudomonas, вивчення закономірностей продукування, природи і механізму дії їх біологічно активних речовин, розробку наукових основ створення біологічних препаратів для різних галузей господарства.

Проводяться дослідження по впливу екзометаболітів бактерій родини Bacillaceae на ріст та метаболічну активність рослин (завантажити матеріали).

Співробітниками відділу зроблено суттєвий вклад у створення еволюційно обґрунтованої систематики досліджуваних родів бактерій. У відділі підтримується колекція мікроорганізмів, що нараховує понад 550 штамів бактерій роду Bacillus, виділених з різних екологічних та кліматогеографічних зон земної кулі, зокрема, ґрунтів Ізраїлю, Єгипту, Таїланду, ОАЕ, України. Також у відділі створена колекція штамів бактерій роду Pseudomonas і філогенетично близьких таксонів, морських Alteromonas-подібних бактерій, міжнародних тест-штамів для контролю лікарських засобів, що є частиною Української колекції мікроорганізмів і має статус національного наукового надбання.

Розробки відділу, де на сьогодні працює 2 доктори наук, 7 кандидатів наук впроваджуються у різні галузі народного господарства України. За останні декілька років з українськими та іноземними підприємствами підписано 6 ліцензійних угод на випуск  біопрепаратів для захисту рослин.

Конференції

Основні конференції:

 • 10th biennial PSEPB Conference (Katowice, Poland, September 20-23, 2021) – Polish Society of Experimental Plant Biology, 2021
 • The International BioThreat Reduction Symposium (Ukraine, 29 June to 2 July 2021) – Ukraine, 2021.
 • 6th International Conference “Nanotechnology” 4 – 7 October 2021, Tbilisi, Georgia GTUnano. 2021.
 • International scientific and practical conference “Natural sciences: history, the present time, the future, EU experience” (Wloclawek, Republic of Poland, September 27–28, 2019).
 • Proceeding of Ukrainian Conference with International Participation «Chemistry, physics and technology of surface» and Workshop «Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications» – Kyiv, 2019.
 • 1st International Conference on Innovative Materials and NanoEngineering (IMNE’2019), Brenna, Poland, August 27-29, 2019.
 • ХV з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського. – Одеса. – (11-15 вересня 2017 р.)
 • 15th International pharmaceutical microbiology and biotechnology conference. – London (UK), 2017.
 • Young scientists international conference «Modern problems of Microbiology and Biotechnology» – Odesa. – 20-24 june 2017.
 • 4th African Pharma Congress. – Cape Town (South Africa), 2016.
 • Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st centure. April 14 – 15, 2016, Kyiv.
 • Drug discovery and Therapy World Congress. – Boston (USA), 2015.
Публікації
2023
 1. Kharkhota, M., Kharchuk, M., Duplij, V., Brindza, J., Avdieieva, L., & Matvieieva, N. (2023). Effect of Priestia endophytica on the metabolites accumulation in chicory and lettuce plants cultivated in vitro. Preparative Biochemistry & Biotechnology, 1-6. 2023 Oct;53(9):1137-1142.  https://doi.org/10.1080/10826068.2023.2175365
 2. Klochko V.V., Todosiichuk T.S., Wu Lin, Kobzysta O.P., Bobyr V.V. Antimicrobial and cytotoxic characteristics of antibiotic streptofungin // Innov. Biosyst. Bioeng., 2023. – vol. 7, № 2. – P. 13–21.  https://doi.org/10.20535/ibb.2023.7.2.286158
 3. V.Z. Lozovski , I.S. Petrik, N.P. Rybalchenko, A.G. Vasiljev, T.A. Vasyliev. Inhibition of Staphylococcus Bacteria by Ag Nanoparticles Under Plasmon Resonance // Journal of Nano- and Electronic Physics. 2023. Vol. 15 No 5, 05016(5pp) https://doi.org/10.21272/jnep.15(5).05016
 4. Демченко В.Л., Рябов С.В., Кобилінський С.М., Гончаренко Л.А., Юрженко М.В., Рибальченко Н.П., Науменко К.С., Загородня С.Д. Срібловмісні наноматеріали: отримання, морфологія, антимікробна та противірусна активність. Полімерний журнал. 2023. № 1. С. 56—68. https://doi.org/10.15407/polymerj.45.01.056
 5. Демченко В.Л., Гончаренко Л.А., Рябов С.В., Рибальченко Н.П., Гнатюк Т.Т., Можаєва Л.Л., Заремба П.Ю., Науменко К.С., Артюх Л.О., Загородня С.Д., Рибальченко Т.В., Кохтич Л.М. Формування методом напилення срібловмісних плівок на основі поліелектролітних комплексів та їх антимікробна і противірусна активність. Полімерний журнал. 2023. 45, № 2. С. 135—143. https://doi.org/10.15407/polymerj.45.02.135
 6. Baiko O., Klochko V. The use of crispr/cas systems as an alternative tool to overcome antibiotic resistance // «Biotechnology of the 21st century»: materials of the 17th International scientific and practical conference, 2023. – P. 35 – 38.
 7. Brodnikova E. R., Kalyuzhnyi Y. A., Klochko V. V. Antibiotic and phage therapy to control biofilm formation of Staphylococcus aureus strains // «Biotechnology of the 21st century»: materials of the 17th International scientific and practical conference, 2023. – P. 39 – 41.
 8. N. Matviienko, V. Skrodenyte Arbaciauskiene, N. Rybalchenko. Study of the protective potential of different groups of bioactive substances to juvenile carp / 10 International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2023) and SECOTOX Conference. Skiathos Island, Greece, 5-9 June, 2023.
 9. V.Z. Lozovski, A.G. Vasiljev, T.A. Vasyliev, I.S. Petrik, A.M. Eremenko, N.P. Rybalchenko. Resonance properties of solution of quercetin stabilized silver nanoparticles in nutrient medium // Ukrainian Conference with International Participation “CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE”. Kyiv, Ukraine, 11-12 October, 2023, p. 170.
 10. Petrik I.S., Eremenko A.M., Smirnova N.P., Rybalchenko N.P. Synthesis and properties of Cu/TiO2 photocatalytic films and powders // INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS” (NANO-2023). Bukovel, UKRAINE, 16-19 August 2023, p. 158.
 11. Рибальченко Н.П., Хархота М.А., Авдєєва Л.В., Грабова Г.Ю., Можаєва Л.Л. Антагоністична активність штаму B. amiloliquefaciens ІМВ В-7571 щодо фітопатогенних бактерій та мікроміцет // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини», Київ, 15 березня 2023 р., с. 168.
 12. Балко О.Б., Балко О.І., Авдєєва Л.В. Мультифункціональна активність піоцинів Pseudomonas  aeruginosa УКМ В-333 // Збірка матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини» (Київ, 15 березня 2023 р.) – С. 49-51.
 13. Войцеховський В.Г., Авдєєва Л.В., Балко О.Б., Балко О.І. Аеробні спороутворюючі бактерії родини Bacillaceae – перспективні продуценти антибіотиків // Збірка матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини» (Київ, 15 березня 2023 р.) – С. 76-77.
 14. Войцеховський В.Г., Авдєєва Л.В., Балко О.Б., Балко О.І. Перспективні мікроорганізми для одержання антибіотиків та інших біологічно активних препаратів // МЦНД «Інноваційні тенденції сьогодення в сфері природничих, гуманітарних та точних наук» (Дніпро, 17 березня 2023 р.) – С. 232-236.
 15. Балко О.Б., Балко О.І., Войцеховський В.Г., Авдєєва Л.В. Застосування бактеріоцинів для попередження біоплівкоутворення Pseudomonas aeruginosa // Матеріали ІІІ Науково-практичної міжнародної дистанційної конференції «Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині” (Харків, 24 березня 2023 року) – С. 91-93.
 16. Войцеховський В.Г., Авдєєва Л.В., Балко О.Б., Балко О.І. Поширення антибіотикорезистентності та напрямки її подолання // Матеріали ІІІ Науково-практичної міжнародної дистанційної конференції «Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині” (Харків, 24 березня 2023 року) – С. 93-96.
 17. Войцеховський В.Г., Балко О.Б., Балко О.І. Розробка протимікробних препаратів у відділі антибіотиків інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «П’ятий національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини (за участю міжнародних спеціалістів)» (Харків, 24-25 травня 2023 р. – К.: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2023. – С. 24-25.
 18. Balko ОB, Balko ОІ, Voitsekhovsky VG, Avdeeva LV. (2023). Application of bacteriocyns to prevent biofilm formation of Pseudomonas aeruginosa. In M. Zlatohurska, I. Hretsky (Eds.), Abstract book of the International Scientific and Practical Conference “Modern aspects of microbiology, virology and biotechnology in wartime and post-war period” (pp. 22-25). D. K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the National Academy of Sciences of Ukraine. (Kyiv, November 15-16, 2023)
 19. Voitsekhovskyi, V.G., Avdieieva, L.V., Balko, O.B., Balko, O.I. (2023). Modern ideas about the peculiarities of the development of spore-forming bacteria from a spore to a vegetative cell In S. Tabachnikov (Eds.), Education and science in the period of global crises and conflicts in the 21st century (pp. 134-151). GS Publishing Services. doi: 10.51587/9798-9895-14601-2023-016 ISBN 979-8-9895146-0-1
 20. Dragovoz I.V., Korzh Yu.V., Zelena L.B., Yuryeva O.M., Avdeeva L.V. (2023) Comparative phosphate-mobilizing and antagonistic properties of soil strain Bacillus velezensis 20 F and molecular genetic analysis of their manifestation. In M. Zlatohurska, I. Hretsky (Eds.), Abstract book of the International Scientific and Practical Conference “Modern aspects of microbiology, virology and biotechnology in wartime and post-war period” (pp. 67-70). D. K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the National Academy of Sciences of Ukraine. (Kyiv, November 15-16, 2023)

2022
 1. V. Demchenko, N. Rybalchenko, S. Zahorodnia, K. Naumenko, S. Riabov, S. Kobylinskyi, A. Vashchuk, Y. Mamunya, M.  Iurzhenko, O. Demchenko, G. Adamus, and M.k Kowalczuk Preparation, Characterization, and Antimicrobial and Antiviral Properties of Silver-Containing Nanocomposites Based on Polylactic Acid−Chitosan // ACS APPLIED BIO MATERIALS. 2022, 5 (6), pp. 2576-2585. https://doi.org/10.1021/acsabm.2c00034
 2. V. Demchenko, Y. Mamunya, S. Kobylinskyi, S. Riabov, K. Naumenko, S. Zahorodnia, O. Povnitsa, N. Rybalchenko, M. Iurzhenko, G. Adamus and M. Kowalczuk Structure-Morphology-Antimicrobial and Antiviral Activity Relationship in Silver-Containing Nanocomposites Based on Polylactide // Molecules 2022, 27 (12), 3769. https://doi.org/10.3390/molecules27123769
 3. V. Demchenko, S. Kobylinskyi, M. Iurzhenko, S. Riabov, A. Vashchuk, N. Rybalchenko, S. Zahorodnia, К. Naumenko, O. Demchenko, G. Adamus, M. Kowalczuk. Nanocomposites based on Polylactide and Silver Nanoparticles and Their Antimicrobial and Antiviral Applications // Reactive and Functional Polymers, 2022, 170, 105096 https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2021.105096
 4. V. Demchenko, S. M. Kobylinskyi, N. P. Rybalchenko, M. V. Iurzhenko, M. O. Rokytskyi, O. M. Demchenko. Effect of cationic polyelectrolyte on the structure and antimicrobial activity of silver-containing nanocomposites based on interpolyelectrolyte complexes with a pectin anionic component // Applied Nanoscience (Switzerland), 2022, 12(3), pp. 459–466 https://doi.org/10.1007/s13204-021-01670-5
 5. Kharkhota, M., Hrabova, H., Kharchuk, M., Ivanytsia, T., Mozhaieva, L., Poliakova, A., & Avdieieva, L. (2022). Chromogenicity of aerobic spore-forming bacteria of the Bacillaceae family isolated from different ecological niches and physiographic zones. Brazilian Journal of Microbiology, 1-14.
 6. N.P. Rybalchenko, К.S. Naumenko, L.O. Artiukh, L.О. Biliavska, V.L. Demchenko, О.P. Masiuchok, V.О. Ovsyankina, T.V. Rybalchenko, V.V. Yurzhenko Antimicrobial and antiviral activity of silver-containing nanocomposites formed by 3d printing technology // Microb. J. 2022. 84(3): 69-81.
 7. Balko O.B., Zelena L.B., Balko O.I., Maksymenko L.O., Voitsekhovsky V.G., Avdeeva L.V. Properties of pyocin S9 from Pseudomonas aeruginosa UCM В-333 // Mikrobiol. Z. 2022.– 84(5):48-57. https://doi.org/10.15407/microbiolj84.05.048
 8. V. Demchenko, M. Iurzhenko, K. Naumenko, S. Kobylinskyi, S. Riabov, O. Demchenko, S. Zahorodnia, N. Rybalchenko, T. Hnatiuk, T. Rybalchenko, M. Kowalczuk, G. Adamus “Green Synthesis of Silver-Containing Biomaterials with Effective Anti- microbial and Antiviral Activity,” 2022 IEEE 12th International Conference Nanomaterials: Applications &Properties (NAP), 2022, pp. 1-6
 9. Демченко В., Рябов С., Кобилінський С., Гончаренко Л., Рибальченко Н., Науменко К. Зелений синтез наночастинок срібла та їх антимікробна і противірусна активність / XV Українська конференція з високомолекулярних сполук з міжнародною участю, ВСМ-2022, Київ, 25-27 жовтня, 2022, с. 203
 10. Демченко В.Л.,  Кобилінський С.М., Гончаренко Л.А., Рибальченко Н.П. Нанокомпозити на основі поліелектролітних комплексів пектин-хітозан та наночастинок срібла/VI Всеукраїн-ська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи». Збірник матеріалів конференції, Житомир, ПП «Євро-Волинь», 5 жовтня, 2022, с. 33-34.
 11. Фарфоламеєва Д.О., Клочко В.В. Глибинне культивування штаму Pseudomonas synxantha УКМ В-399 в періодичному процесі // Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Біотехнологія XXI століття» (3 червня 2022 р.). – Київ (Україна), 2022. – С. 115 – 116.
 12. Maksym Kharkhota, Lilia Avdieieva, Volodymyr Duplij, Nadiia Matvieieva, Alina Poliakova. Interaction of Priestia endophytica UKM B-5715 and plants as a base for biotechnology of plant growth stimulation. 10th Jubilee international conference on radiation in various fields of research (RAD 2022)spring editions | 13–17.06.2022, – 31 P.
 13. Microbiology, virology and immunogy in questions and answers: textbook /[S. I. Klymnyuk, I. M. Halabitska, O. P. Korniychuk, N. Ya. Kravets, I. I. Medvid, H. I. Mykhailyshyn, T. I. Pyatkovskyy, M. S. Tworko, V. P. Shyrobokov, L. V. Avdeyeva.]; Edited by V. P. Shуrobokov, S. I. Klymnyuk, M. S. Tworko. – Ternopil : ТNMU, 2022. – 628 с. ISBN 978-966-673-415-3

2021
 1. Yu.V. Korzh, I.V. Dragovoz, L.V. Avdeeva Lytic exoenzymes of soil strains of Bacillus representatives and manifestations of their biological activity. Mikrobiol. Z.  2021; 83 (4): 54-62.
 2. Balko O.B. Interaction between S-Type Pyocins and Microcin-II-Like Bacteriocins in Pseudomonas aeruginosa // Mikrobiol. Z. 2021; 83(3):72-80.
 3. Klochko V.V., Lipova I.I., Chuiko N.V., Avdeeva L.V. Ecological aspect of antibiotic batumin synthesis by Pseudomonas batumici. Mikrobiol. Z. 2021; 83(3):14-23.
 4. V. Demchenko, S. Kobylinskyi, M. Iurzhenko, S. Riabov, A. Vashchuk, N. Rybalchenko, S. Zahorodnia, К. Naumenko, O. Demchenko, G. Adamus, M. Kowalczuk. Nanocomposites based on Polylactide and Silver Nanoparticles and Their Antimicrobial and Antiviral Applications // Reactive and Functional Polymers. 2021.
2020
 1. A. F. Likhanov, I. A. Antipov, K. V. Hrynchuk & I. V. Dragovoz. Formation of Cell and Tissue Barriers in Phaseolus vulgaris L. Ovules in a System of Antiviral Resistance, Cytol Genet., 2020, vol. 54, no. 2, pp. 103–110.
 2. Balko O.I., Balko O.B., Avdeeva L.V. Bacteriocins of Some Groups of Gram-Negative Bacteria. Mikrobiol. Z. 2020; 82(3):71–84.
 3. V. L. Demchenko, S. M. Kobylinskyi, S. V. Riabov, V.I. Shtompel, M.V. Iurzhenko, N. P. Rybalchenko Novel approach to the formation of silver-containing nanocomposites by thermochemical reduction of Ag+ ions in interpolyelectrolyte-metal complexes. Applied Nanoscience. 2020; 1-11.
 4. Kobylinska N., Shakhovsky A., Khainakova O., Klymchuk D., Avdeeva L., Ratushnyak Y., Duplij V., Matvieieva N. ‘Hairy’ root Extracts as source for ‘Green’ Synthesis of Silver Nanoparticles and Medical Applications. The Royal Society of Chemistry. 2020; 10:39434–39446.
2019
 1. Reva O., Rademan S., Visagie M., Lebelo M., Gwangwa M., Klochko V., Joubert A., Lall N. Comparison of structures and cytotoxicity of mupirocin and batumin against melanoma and several other cancer cell lines // Future Medical Chemistry, 2019. – Vol. 11, N 7. – Р. 677 – 691.
 2. Reva, O. N., Swanevelder, D. Z., Mwita, L., David, A., Muzondiwa, D., Joubert, M., Avdeeva L.V. & Kharkhota M. A. Genetic, epigenetic and phenotypic diversity of four Bacillus velezensis strains used for plant protection or as probiotics. // Frontiers in Microbiology, – 2019. – Vol.10. – Р. 2610.
2018
 1. Popova A.L., Zholobak N.M., Balko O.I., Balko O.B., Shcherbakov A.B., Popova, N.R., Ivanova O.S., Baranchikov A.E., Ivanov V.K. Photo-induced toxicity of tungsten oxide photochromic nanoparticles. // J. Photoch Photobio B. – 2018. – Vol. 178. – P. 395 – 403.
 2. Dankevych L, Leonova N, Dragovoz I, Patyka V, Volinichenko A, Wlodarczyk P, Wlodarczyk B. The synthesis of plant growth stimulators by phytopatogenic bacteria as factor of pathogenity // Applied Ecology and environmental research. – 2018. – Vol. 16, N 2. P. 1581-1599.
 3. Soldatkina M., Klochko V., Zagorodnya S., Rademan S., Visagie M., Lebelo T., Gwangwa M., Joubert A., Lall N., Reva O. Promising anticancer activity of batumin: a natural polyene antibiotic produced by Pseudomonas batumici // Future Medical Chemistry. – 2018. – Vol. 10, N 18. – Р. 2187 – 2199.
2017
 1. Demchenko V, Riabov S, Rybalchenko N, Goncharenko L, Kobylinskiy S, Shtompel V. X-ray of structural formation, thermomechanical and antimicrobial properties of copper-containing polymer nanocomposites obtained by the thermal reduction method. // European Polymer Journal. – 2017. – Vol. 96. – P. 326-336.
2016
 1. Klochko V.V., Zelena L.B., Kim J.Y., Avdeeva L.V, Reva O.N. Prospects of a new antistaphylococcal drug batumin revealed by molecular docking and analysis of the complete genome sequence of the batumin-producer Pseudomonas batumici UCM B-321 // International Journal of Antimicrobial Agents. – 2016. – № 47. – Р. 56 – 61.
 2. Liberata Mwita, Wai Yin Chan, Theresa Pretorius, Sylvester L. Lyantagaye, Svitlana V. Lapa, Lilia V. Avdeeva, Oleg N. Reva. Gene expression regulation in the plant growth promoting Bacillus atrophaeus UCM- 5137 stimulated by maize root exudates // Gene. – 2016. – № 590 – P. 18-28.
 3. Pushkarova, N. O., Kalista, M. S., Kharkhota, M. A., Rakhmetov, D., Kuchuk, M. V. Crambe tataria sebeók seeds and plants grown in vitro and in vivo fatty acid composition comparison. // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2016. – Vol.10, № 1. – Р. 494-498.
 4. Guliy O.I., Zaitsev B.D., Kuznetsova I.E., Shikhabudinov A.M., Balko A.B., Teplykh A.A., Staroverov S.А., Dykman L.A., Makarikhina S.S., Ignatov O.V. Application of the method of electro-acoustical analysis for the detection of bacteriophages in a liquid phase // Biophysics. – 2016, Vol. 61, N. 1. – P. 52–58.

Монографії

Монографії відділу з 2016 року:

 1. Тодосійчук Т.С., Клочко В.В. Бактерії родів Streptomyces та Pseudomonas – продуценти антимікробних речовин та препарати на їх основі. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2021. – 184 с.
 2. Методичні рекомендації: Методи дослідження метаболітів бактерій родини Bacillaceae. Науково-методичні рекомендації / Хархота М.А., Рибальченко Н.П., Грабова Г.Ю., Авдєєва Л.В. – К.: ТОВ ЦП «Компринт», Київ, 2021. – 170 с.       ISBN 978-966-02-9668-5
 3. Балко О.І., Зелена Л.Б., Балко О.Б., Авдєєва Л.В. Бактеріоцини грамнегативних бактерій. НВП “Видавництво” Наукова думка” НАН України 2020. 256 с. (ISBN 978-966-00-1750-4. 22 арк)
 4. Chapter in the book: V. Demchenko, S. Riabov, M. Iurzhenko, N. Rybalchenko A Novel Method for the Formation of Silver-Containing Nanocomposites—Thermochemical Reduction of Ag+ Ions in Polymer Films // Chapter in the book “Microstructure and Properties of Micro- and Nanoscale Materials, Films, and Coatings” Springer Proceedings in Physics / Ed. O. Fesenko, L. Yatsenko. Switzerland: Springer International Publ., 2020: 187-193
 5. Широбоков В.П., Климнюк С.І., Корнійчук О.П., Кравець Н.Я., Олійник Н.М., Творко М.С., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Авдєєєва Л.В. Мікробіологія, вірусологія та імунологія в запитаннях і відповідях: навч. посібник / За заг. Ред. В.П.Широбокова, С.І. Климнюка. – Тернопіль: ТДМУ, 2019. – 564 с.
 6. Nanochemistry, biotechnology, nanomaterials and their applications / O. Fesenko, L. Yatsenko (Eds.) / Springer International Publishing 2018, XVIII, 525 p. Chapter 3. Structural peculiarities and properties of silver-containing polymer nanocomposites / V. Demchenko, S. Riabov,  S. Kobylinskyi and N. Rybalchenko. – P. 49 – 62.
 7. Nanocomposites and Nanomaterials. Structure, Morphology, and Properties of Copper-Containing Polymer Nanocomposites / V. Demchenko, S. Riabov, N. Rybalchenko, and V. Shtompel’/ Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and Applications / O. Fesenko, L. Yatsenko (Eds.), 2017, XXXII, 880 p. Part V. – P. 641 – 661.
Патенти
 • Патент на корисну модель № 148687, Україна, МПК (2006) C08K 3/08 (2006.01) C08L 5/00 C08L 1/00 C08J 5/18 (2006.01) C08L 5/06 (2006.01) C08L 5/08 (2006.01) C08L 101/16 (2006.01). Біосумісний металонаповнений полімерний нанокомпозит з антибактеріальними властивостями / Демченко В.Л., Рибальченко Н.П., Радченко О.А., Гончаренко Л.А., Рябов С.В. // 08.09.2021, Бюл. № 36.
 • Патент на корисну модель № 148796, Україна, МПК (2006) C08K 3/08 (2006.01) B82Y 30/00 C08J 5/18  (2006.01) C08L 5/06 (2006.01). Металонаповнений полімерний нанокомпозит з антибактеріальними властивостями / Демченко В.Л., Гончаренко Л.А., Рибальченко Н.П., Кобилінський С.М., Рябов С.В. // 22.09.2021, Бюл. № 38.
 • Балко О.Б., Балко О.І., Зелена Л.Б., Пасічник Л.А., Авдєєва Л.В. Спосіб захисту рослин від збудника бактеріальних хвороб Pseudomonas syringae // Пат. 120295 UA, МПК A01N 25/00, C12R 1/38, C12R 1/385, C12N 1/20 – Опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21 (патент України на винахід)
 • Чекман І. С., Балко О. Б., Воронін Є. П., Дорошенко А. І., Дорошенко А. М. Спосіб визначення протимікробної активності композиту нанодисперсного кремнезему та полігексаметиленгуанідину гідрохлориду // Пат. 124890 UA, МПК G01N 33/15, G01N 1/28 / – Опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8
 • Патент України на корисну модель № 126995 Україна, МПК (2018.01), A01N 63/02. Комплексний біопрепарат для антифунгальної і антибактеріальної обробки рослин на основі бактерій роду Pseudomonas / Кіпріанова О.А., Сафронова Л.А., Авдєєва Л.В., Скроцький С.О. – Опубл. 10.07.2018 р. – 5 с.
 • Пат. 117885 Україна, МПК (2017.01) Штам Bacillus amiloliquefaciens ІМВ В-7571 з альгіцидною активністю / Рибальченко Н.П., Хархота М.А., Авдєєва Л.В. – Опубл. 10.07.2017 р. – 4 с.
 • Патент України на корисну модель №104623 U, МПК (2016.01), A01N 63/02. Меланінсинтезувальний  штам Bacillus subtilis для одержання біопрепарату з фітостимулювальною активністю. / Авдєєва Л.В., Драговоз І.В., Хархота М.А., Борецька К.Є. – Опубл.  10.02.2016. – 4 с.
 • Пат. 107822  Україна, МПК С12Q 1/04. Штам Pseudomonas batumici ІМВ В-7532 – продуцент антибіотика батуміну/  Чуркіна Л.М., Кіпріанова О.А., Клочко В.В., Авдєєва Л.В. – Опубл. 24.06.2016, Бюл. №12. – 4 с.
 • Балко О.І., Балко О.Б., Авдєєва Л.В. Спосіб визначення кількості життєздатних мікроорганізмів у складі біоплівки // Пат. 89508 UA, МПК C12Q 1/24 / – Опубл. 25.04.14, Бюл. № 8.
 • Балко О.І., Балко О.Б., Авдєєва Л.В. Спосіб визначення інтенсивності біоплівкоутворення у мікроорганізмів // Пат. 89509 UA, МПК C12Q 1/24 / – Опубл. 25.04.14, Бюл. № 8.
 • Савченко Д.С., Чекман І.С., Балко О.Б., Воронін Є.П. Спосіб оцінки ефективності застосування нанокомпозиту високодисперсного кремнезему та кластерів срібла // Пат. 68895 UA, МПК G 01 N 33/48. – Опубл. 10.04.12, Бюл. №7.
Співробітники відділу

Авдєєва Лілія Василівна

доктор медичних наук, професор, відомий вчений у галузі мікробіології

З 2007 р. керує відділом антибіотиків   Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, де очолює наукові напрямки фундаментальних досліджень з вивчення закономірностей біосинтезу, природи, механізму дії метаболітів (антибіотиків, ферментів, фітогормонів, пігментів, екзополімерних сполук тощо) бактерій родів Bacillus і Pseudomonas, що перспективні у складі біологічних препаратів різного призначення.

В коло її діяльності входить також розробка наукових основ створення нових антимікробних препаратів, пробіотиків і синбіотиків на основі бактерій роду Bacillus, препаратів для захисту сільськогосподарських рослин від фітопатогенних бактерій і грибів. Авдєєва Л.В. вносить вагомий вклад у підтримку і розширення Української колекції мікроорганізмів, що має статус Національного надбання України.

Є одним з провідних в Україні фахівців з проблеми антибіотикорезистентності мікроорганізмів, профілактики і лікування гнійно-запальних захворювань. Неодноразово проходила стажування в різних установах США з проблем інфекційного контролю, була науковим консультантом спільного Американсько-Українського проєкту «Здоров’я матері і дитини”.

Є членом Вченої ради Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, спеціалізованих вчених рад: Д 26.233.01 при Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, а також Д 26.0003.01 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця МОЗ України зі спеціальності 03.00.07 – мікробіологія. Є членом редакційної колегії «Мікробіологічного журналу», головою ревізійної комісії Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського. Є постійним членом екзаменаційної комісії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України з прийому кандидатських іспитів зі спеціальності «мікробіологія», а також є заступником голови комісії з біоетики Інституту.

На сьогодні за сумісництвом є професором кафедри мікробіології та імунології_ННЦ “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За час своєї науково-педагогічної діяльності була керівником дипломних робіт бакалаврів і магістрів. Крім того, за її  керівництва захищено 6 кандидатських дисертацій.

Є співавтором понад 350 наукових праць, зокрема 3 монографій, 2 підручників, 2 посібників, понад 150 статей у провідних вітчизняних і закордонних наукових журналах, 2 патентів на винахід, 9 патентів на корисну модель.

Scopus, Google Scholar

Балко Олександр Богданович

Balko Oleksandr

e-mail – oleksandrbalko@gmail.com

к.б.н., старший науковий співробітник відділу антибіотиків

Основні напрямки наукових досліджень: бактеріоцини, біоплівка, гомосеринлактони, кворум сенсінг, Pseudomonas aeruginosa, наночастки, антибіотики/ bacteriocin, biofilm, homoserine lactones, Quorum sensing, Pseudomonas aeruginosa, nanoparticles, antibiotics

Діяльність на договірних засадах:

– ідентифікація мікроорганізмів до виду;

– дослідження антимікробної активності речовин

Співробітництво:

– асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 2020 р.)

– асистент кафедри мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (2009-2019 рр.)

Нагороди, відзнаки:

1. Лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України у номінації «За наукові досягнення»

2. Стипендіат Київського міського голови для обдарованої молоді.

3. Стипендіат НАН України для молодих вчених

4. Дипломант Президії Національної академії наук України за цикл робіт «Біоплівкоутворення і бактеріоциногенія у Pseudomonas aeruginosa»

Web of Science, Scopus, Google Scholar, ORCID

Балко Ольга Іванівна

Balko Olga

e-mail – olga-balko@ukr.net

к.б.н., старший науковий співробітник відділу антибіотиків

Основні напрямки наукових досліджень:

Українська колекція мікроорганізмів, бактерії роду Pseudomonas, тест-штами мікроорганізмів, біоплівка, гомосеринлактони, кворум сенсінг, Pseudomonas aeruginosa/ Ukrainian collection of microorganisms, bacteria of Pseudomonas genus, test-strains of microorganisms, biofilm, homoserine lactones, Quorum sensing, Pseudomonas aeruginosa

Діяльність на договірних засадах:

– дослідження біологічних властивостей тест-штамів мікроорганізмів

Web of Science

Scopus

Google Scholar

ORCID

Драговоз Ігор Володимирович

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник провідний науковий співробітник

Основні напрямки досліджень:

У коло наукових інтересів входять наступні напрямки: виділення, очистка та ідентифікація низькомолекулярних екзометаболітів мікроорганізмів (антибіотиків, регуляторів росту, тощо); дослідження різнонаправленої біологічної активності екзометаболітів ґрунтових мікроорганізмів; формування та розвиток захисних механізмів у рослин за дії певних мікробних екзаметаболітів.

Співробітництво:

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України,
 • ТОВ НВП «5 елемент»

Відзнаки:

Премія НАН України для молодих вчених (1998 р.)

Премія НАН України ім. М.Г. Холодного (2001 р.)

Премія НАН України ім. Д.К. Заболотного (2021 р.)

Scopus

Google Scholar

Клочко Віталій Вікторович

старший науковий співробітник,

кандидат біологічних наук

Керівник філії кафедри промислової біотехнології та біофармації  факультету біотехнології і біотехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Scopus

Web of Science

Google Scholar

Основні напрямки досліджень: біологічно активні речовини, антибіотики, процеси біосинтезу, таксономічний аналіз бактерій роду Pseudomonas

Корж Юлія Володимирівна

Науковий співробітник, к.б.н.

e-mail – jullinka35@meta.ua 

Фахівець у галузі ензимології, займається дослідженням біологічної активності вторинних метаболітів мікробного походження

Співробітництво:

в.о. доцента кафедри нормальної фізіології, медичної біології, біологічної фізики та біологічної хімії ВПНЗ «Київський медичний університет УАНМ», курс «Біологічна хімія», 2012-2013рр.

Відзнаки:

Стипендія Президента України (2011-2013)

Стипендія НАН України (2004-2006),

Відзнака учасника четвертого конкурсу науково-технічних проектів «Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву» за проект у напрямі «Новітні біотехнологіїї» (2004),

Лауреат Премії голови Голосіївської районної в м. Києві ради для обдарованої молоді у номінації «За вагомі досягнення у науковій діяльності» (2004)

Scopus

Google Scholar

Рибальченко Наталія Павлівна

старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук, старший дослідник

e-mail: nrybalchenko@ukr.net

Напрямок досліджень: пошук штамів-продуцентів біологічних сполук з альгіцидною активністю, визначення їх природи, механізму дії та біологічної активності. Розробка наукових основ створення біологічного препарату з альгіцидною активністю. Проведення досліджень антимікробної активності антибіотиків, антисептиків, срібловмісних нанокомпозитів та інших засобів щодо референтних штамів умовно патогенних мікроорганізмів.

Співробітництво:

співпраця з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАНУ

доцент кафедри фундаментальних дисциплін ПВНЗ Міжнародний Європейський Університет, Медична Школа, кафедра фундаментальних дисциплін, курс «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Медична хімія», «Біоорганічна та біологічна хімія».

Scopus

Google Scholar

ORCID