Разова спеціалізована вчена рада по захисту дисертації Гаврилюк О.А. на здобуття ступеня доктора філософії - ІМВ НАН України 🇺🇦

В Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України атестація здобувачів ступеня доктора філософії в галузі знань 09 «Біологія» зі спеціальності 091 «Біологія» здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

Вимоги до оформлення дисертацій: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Гаврилюк Олесі Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія»
Голова вченої ради: д.б.н., проф. Патика Володимир Пилипович

Автор дисертації: Гаврилюк Олеся Анатоліївна
Спеціальність: 091 Біологія
Назва дисертаційної роботи: «Поширення купрумрезистентних мікроорганізмів та перспективи їх використання для охорони довкілля»
Наукові керівники: к.б.н. Говоруха Віра Михайлівна, к.х.н. Марійчук Руслан Тарасович

Дата захисту дисертації: 17 листопада 2022 року, 11.00,
Актова зала Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України,
вул. Академіка Заболотного, 154.

Трансляція роботи Разової спеціалізованої вченої ради: https://us06web.zoom.us/j/7744336892?pwd=RjNYbCs4OHNSbk1lWmRsZk1KVTRnQT09

Ідентифікатор конференции: 774 433 6892
Код доступа: 2022

Наказ
Анотація дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Відгук наукового керівника Говорухи В.М.
Відгук наукового керівника Марійчука Р.Т.
Відгук рецензента Білявської Л.О.
Відгук рецензента Курдиша І.К.
Відгук офіційного опонента Іваниці В.О.
Відгук офіційного опонента Козировської Н.О.
Рішення разової ради
Відеозапис захисту