Technology and Innovation Support Center Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України - ІМВ НАН України 🇺🇦

Центр підтримки технологій та інновацій (TISC) – міжнародний проєкт підтримки винахідництва, інновацій та стартап проєктів, започаткований Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO).
TISC – нетиповий державний інструмент інформаційно-консультативної підтримки та надання послуги з питань охорони інтелектуальної власності, комерціалізації та просування інновацій в Україні та за кордоном.

Керівник TISC Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України:
Олена ВАСИЛЕНКО (м.н.с. лабораторії інновацій та трансферу технологій)

Контактні дані:
Tel: +380672395785
email: tiscimv@ukr.net; elenavasylenk@ukr.net
web: https://imv.org.ua/

ПОСЛУГИ
TISC Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Базові послуги (на безкоштовній основі): ·
–             надання доступу до патентних і непатентних інформаційних ресурсів;
–             надання консультаційної допомоги щодо використання вищезазначених інформаційних ресурсів;
–             організація дистанційного навчання за програмами Академії ВОІВ.

Додаткові послуги  (на безкоштовній основі):
–             надання загальної інформації щодо законодавства у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, а також нормативно-правових актів з оформлення і подання заявок на отримання охоронних документів на ОПІВ і підтримання їх чинності в області мікробної біотехнології;
–             надання базових рекомендацій з формування ліцензійних договорів в області мікробної біотехнології;
–             інформування про можливості отримання консультацій фахівців з інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;
–             участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з питань правової охорони і використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності діяльності, проведення патентних досліджень;
–             консультування з загальних питань оформлення і подання заявок (у тому числі в електронному вигляді) на видачу охоронних документів на ОПІВ в області мікробної біотехнології;
–             надання доступу користувачам до апаратних і програмних засобів TISC;

Послуги, які можуть надаватися на платній основі в TISC.
–             Написання патентних заявок для реєстрації ОПІВ в області мікробної біотехнології.
–             Виготовлення прототипу, дослідних партій мікробних препаратів: с.г. призначення, охорони довкілля, продуктів функціонального харчування.
–             Консультації з розробки нормативно-технічної документації для створення, виробництва біопрепаратів.
–             Консультації з організації біотехнологічних виробництв.