Вітаємо переможців конкурсу експериментальних робіт молодих дослідників "Молодь та сучасні проблеми мікробіології і вірусології" - ІМВ НАН України 🇺🇦

З 24 по 26 листопада 2015 року в Інституті було проведено щорічну конференцію – конкурс експериментальних робіт молодих дослідників “Молодь та сучасні проблеми мікробіології і вірусології“. Було представлено 42 доповіді в різних галузях мікробіології та вірусології. За рішенням експертної комісії було відзначено 19 доповідачів, які стали переможцями конкурсу:

В І Т А Є М О

1. Нечипуренко Олексія Олександровича «Біологічна активність каротин-синтезувальних штамів Bacillus amyloliquefaciens ІМВ В-7513 та ІМВ В-7525» (відділ антибіотиків)

2. Головань Анну Володимирівну «Порівняльний аналіз дії противірусних сполук за умов літичної та латентної ВЕБ-інфекції» (лабораторія репродукції вірусів)

3. Златогурську Марину Анатоліївну «Популяційна гетерогенність ервініофага 59» (аспірант кафедри мікробіології та біотехнології Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова)

4. Павличенко Анну Клаудіївну «Підвищення синтезу комплексу целюлозолітичних ферментів Fennellia sp. 2806 за допомогою статистичних дизайнів» (відділ фізіології і систематики мікроміцетів)

5. Лівінську Олену Петрівну «Дослідження антиоксидантних властивостей молочнокислих бактерій» (відділ фізіології промислових мікроорганізмів)

6. Паньківську Юлію Богданівну «Вивчення антиаденовірусної дії фторованих сполук нуклеозидної та ненуклеозидної природи» (лабораторія репродукції вірусів)

7. Ткаченко Катерину Сергіївну «Розповсюдження та особливості антагоністичної активності дріжджів до патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів серед новоствореної робочої колекції дріжджів» (відділ фізіології промислових мікроорганізмів)

8. Говоруху Віру Михайлівну «Регуляція мобілізації та іммобілізації сполук заліза штамом Citrobacter freundii Ml-31.1/1» (відділ біології екстремофільних мікроорганізмів)

9. Науменко Христину Сергіївну «Біологічна активність метил-бісфосфонових кислот на моделі ВЕБ-інфекції» (лабораторія репродукції вірусів)

10. Степанюк Світлану Володимирівну «Розробка тест-систем на основі Real-Time PCR для діагностики пандемічних штамів вірусу грипу H5N1 та H1N1» (ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД»)

11. Суслову Ольгу Сергіївну «Гомеостаз мікроорганізмів карстових порожнин за дії неспецифічних екстремальних факторів» (відділ біології екстремофільних мікроорганізмів)

12. Бойко Анастасію Андріївну «Морфолого-структурна організація віріонів полівалентних фагів TT10-27 і KEY» (відділ молекулярної генетики бактеріофагів)

13. Шило Тетяну Анатоліївну «Біоіндикація геомагнітної активності за участі люмінесцентних бактерій Photobacterium phosphoreum» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Факультет біотехнології і біотехніки; Кафедра біоінформатики)

14. Булигіну Тетяну Володимирівну «Біологічна активність ліпополісахаридів Pantoea agglomerans» (відділ біохімії мікроорганізмів)

15. Круть Володимир Валерійович «Bacillus thuringiensis як основа біопрепарату нового покоління» (відділ фітопатогенних бактерій)

16. Огірчук Катерину Сергіївну «Філогенетичний аналіз нуклеотидної послідовності гену 16S рРНК пробіотичного штаму Lactobacillus sp. 55 та оптимізація параметрів його культивування» (відділ фізіології промислових мікроорганізмів)

17. Гнатюк Тетяну Тарасівну «Вивчення бактеріального фітопатогенного фону в агроценозі сої» (відділ фітопатогенних бактерій)

18. Файдюк Юлію Василівну «Зв’язок фібрили з валентністю фага» (відділ молекулярної генетики бактеріофагів)

19. Таширеву Ганну Олександрівну «Метагеномний аналіз бактеріальних мікробних угруповань ґрунтів о. Кінг Джордж, Антарктика» (відділ біології екстремофільних мікроорганізмів)


0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *