НАМ – 90 років! - ІМВ НАН України 🇺🇦

ШАНОВНІ СПІВРОБІТНИКИ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗІ!

Сьогодні, 31 травня 2018 р., виповнюється 90 років від дня заснування Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного – одного з найстаріших інститутів Національної академії наук України. Інститут був заснований всесвітньо відомим мікробіологом, епідеміологом Данилом Кириловичем Заболотним.

В Інституті працювали видатні вчені: академіки АН УРСР М.Г. Холодний, В.Г. Дроботько, С.М. Гершензон, В.В. Смірнов, члени-кореспонденти академії В.О. Білай, М.М. Підоплічко, Л.Й. Рубенчик, Є.І. Квасніков, Н.С. Дяченко, Ю.Р. Малашенко, К.І. Андреюк. Нині в Інституті працюють майже 300 співробітників, в тому числі 160 дослідників, серед яких 1 академік НАН України, 5 членів-кореспондентів НАН України, 24 доктори і 81 кандидат наук, у тому числі 36 молодих науковців.

Інститут займає чільне місце серед наукових закладів біологічного профілю в галузі мікробіології, вірусології, біотехнології. Дослідження проводяться за такими сучасними пріоритетними напрямками як вивчення фізіолого-біохімічного і генетичного біорізноманіття та біосинтетичної здатності мікроорганізмів різних систематичних груп, молекулярної біології і генетичної організації бактеріофагів, аденовірусів і вірусів рослин їх структурно-функціональної взаємодії з живими системами та навколишнім середовищем, створення наукових основ одержання нових біотехнологічних продуктів, препаратів і біотехнологічних процесів для промисловості, сільського господарства, медицини і охорони довкілля.

Отримано пріоритетні дані з визначення мікробіому, гліому, проте ому бактерій, геному вірусів. Співробітниками інституту виділено нові унікальні мікроорганізми, що синтезують рідкісні антибіотики – протипухлинний ландоміцин Є, антистафілококковий батумін, нематицидні авермектини і родилу нанцини. Виділено і встановлено структуру невідомих науці ліпополісахаридів, селекціоновано продуценти високоактивних глікозидаз, а також ефективні про біотичні штами молочнокислих і спороутворювальних бактерій, виділено штами бактерій, щопродукцють каротиноїдні, меланінові пігменти, поліамінні і сидерофорні сполуки. Визначено фундаментальні основи фізіологічної ролі системи інтерферону а інфекційних та передпухлинних станів. Отримано лектини, які діють як активні інгібітори вірусів грипу, герпесу та гепатиту С.

Проведено моніторинг мікрофлори грунтів і посівів у системі органічного і інтенсивного землеробства, а також грунтів екстремальних зон Антарктики.

Фундаментальні дослідження вчених інституту стають основою для с творення і практичної реалізації новітніх біотехнологій, таких як застосування нанорозмірних матеріалів для підвищення ефективності імунологічних біопрепаратів і мікробіних продуктів для рослинництва. Розроблено і впроваджено у виробництво лікарські і ветеринарні про біотичні препарати, екологічно безпечні біопрепарати для стимулювання росту і захисту рослин, природоохоронні біотехнології переробки відходів, отримання біоводню з альтернативних поновлювальних джерел. У нинішній час за розробками науковців інституту випускаються на біотехнологічних підприємствах України (13) і Словаччини (1) 14 біопрепаратів для медицини, ветеринарії, рослинництва і промисловості.

В інституті створено одну з найбільших у світі Українську колекцію мікроорганізмів, у якій зберігаються і підтримуються декілька тисяч штамів мікроорганізмів, що використовуються для молекулярно-біологічних досліджень і біотехнології. На базі інституту функціонує депозитарій мікроорганізмів, непатогенних для людини і тварин..

Результати досліджень науковців інституту визнані міжнародною науковою спільнотою. Інститут видає з 1934 року «Мікробіологічний журнал» бере активну участь у міжнародному співробітництві шляхом отримання міжнародних грантів і укладання договорів про наукове і науково-технічне співробітництво з установами майже 20 країн світу.

Досягнення Інституту були відзначені орденом Трудового Червоного Прапору (1978 р.), 12 Державними преміями в галузі науки і техніки СРСР та України (лауреатами є 31 співробітник інституту), 30 вчених відзначені преміями НАН України ім. Д.К. Заболотного, І.І. Мечнікова, О.В. Палладіна, молоді дослідники нагороджені Преміями президента Кабінету міністрів та Верховної ради України.

Дорогі друзі! 

Поздоровляю всіх співробітників, які працюють і які працювали в ІМВ НАНУ з 90-ю річницею створення нашого рідного Інституту.

Бажаю щасливого майбутнього і творчих здобутків.

Ваш Валентин Підгорський.

Категорії: Події

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *